מגזין מפה: מהן 4 מהעדו×Ŗ החוף הטובו×Ŗ ביו×Ŗ×Ø? וגם 10 כ×Øטיהים זוגיים במ×Ŗנה ל×Ŗ×¢×Øוכ×Ŗ עידן הק×Øח והדינוזאו×Øים!

אין כמו א×Øוח×Ŗ בוק×Ø ×˜×•×‘×” על חוף הים. קבלו א×Ŗ 4 המהעדו×Ŗ עם א×Øוחו×Ŗ הבוק×Ø ×”×˜×•×‘×•×Ŗ ביו×Ŗ×Ø.
Ā ×§×Øא עודĀ 

Ā 

לא מוצאים א×Ŗ הזמן לשב×Ŗ ול×Ŗכנן א×Ŗ החופשה המשפח×Ŗי×Ŗ? ××™×Øגנו לכם חופשה מושלמ×Ŗ ליומיים בצפון הא×Øׄ.
Ā ×§×Øא עודĀ 

Ā 

יו×Ŗ×Ø ×•×™×•×Ŗ×Ø ×™×©×Øאלים גילו שלא צ×Øיך להוציא אלפי שקלים על מלונו×Ŗ וצימ×Øים. ××”פנו לכם 7 א×Ŗ×Øי קמפינג מומלצים לחופשה עם ילדים.
Ā ×§×Øא עודĀ 

Ā 

מבצעי א×Ŗ×Ø ×ž×¤×”

Ā 

כנהו לעמוד הפייהבוק של מפה, ענו על השאלה ו×Ŗוכלו לזכו×Ŗ בכ×Øטיה זוגי ל×Ŗעו×Øכ×Ŗ עידן הק×Øח והדינוזאו×Øים!

Ā 

עוד המלצו×Ŗ מא×Ŗ×Ø ×ž×¤×”

Ā 

מלוני×Ŗ הבוה×Ŗן צמודה למעיין ומשקיפה מגבוה ×¢×œ השטח הה×Ø×Øי שבין הכינ×Ø×Ŗ לים.
Ā 
Ā ×§×Øא עודĀ 
הלבביו×Ŗ וחדוו×Ŗ האי×Øוח של הוזנה הן כנ×Øאה הדב×Ø ×©×”×•×¤×š א×Ŗ האי×Øוח לחוויה יוצא×Ŗ דופן.
Ā 
Ā ×§×Øא עודĀ 

Ā 

גן החיו×Ŗ של הנגב הוא אט×Øקציה מדהימה לילדים
Ā 
Ā ×§×Øא עודĀ 
לא ×Øק המדב×Ø ×”×‘×™×‘ הופך א×Ŗ פינ×Ŗ החמד הזו למקום ×Øענן ומזמין, גם בזכו×Ŗ עצמה היא אחד מהמקומו×Ŗ היפים בא×Øׄ. 
Ā 
Ā ×§×Øא עודĀ 

Ā 


נשלח באמצעו×Ŗ V.I.Plus דיוו×Ø ××œ×§×˜×Øוני