מגזין מפה: מהם המקומו×Ŗ היפים ביו×Ŗ×Ø ×œ×Øאו×Ŗ בהם א×Ŗ פ×Øיח×Ŗ החצבים?

חצבים פו×Øחים וציפו×Øים נודדו×Ŗ הם ממבש×Øי ×”×”×Ŗיו היפים ביו×Ŗ×Ø ×©×¤×•×§×“×™× א×Ŗ א×Øצנו. ×Øגע לפני מהומ×Ŗ החגים, מהם המקומו×Ŗ עם פ×Øיח×Ŗ החצבים היפה ביו×Ŗ×Ø?
Ā ×§×Øאו עודĀ 

Ā 

ה×Ŗפוחים כב×Ø ×ž×•×›× ×™× לטבילה עמוקה ומ×Ŗכונים של עוגו×Ŗ דבש מ×Ŗעופפים באווי×Ø, ××‘ל לא כל דבש הוא בהכ×Øח ב×Øיא. בואו לגלו×Ŗ למה כדאי לכם לאכול ב×Øאש השנה הזה דבש יש×Øאלי ואו×Øגני.
Ā ×§×Øאו עודĀ 

Ā 

×Ŗחושה של אינטימיו×Ŗ וא×Øומה אי×Øופאי×Ŗ - אינהפו×Ø ×ž×œ×•× ×•×Ŗ בוטיק נפ×Ŗחו בשנים האח×Øונו×Ŗ ביש×Øאל, ומבקשים להציע חווי×Ŗ נופש אח×Ø×Ŗ. בואו לגלו×Ŗ חמש מלונו×Ŗ בוטיק מפנקים בלב חיפה.
Ā ×§×Øאו עודĀ 

Ā 

די×Øוג השבוע בא×Ŗ×Ø ×ž×¤×” - "חוויה נהד×Ø×Ŗ (ומפ×Ŗיעה) "

Ā 

פ×Ŗאום לגלו×Ŗ × ×Ŗח קטן מאיטליה ב×Ŗוך איל×Ŗ המדב×Øי×Ŗ - ×Ŗענוג אמי×Ŗי. מנו×Ŗ גדולו×Ŗ, טעימו×Ŗ ומיוחדו×Ŗ מאד (אל ×Ŗפהפהו א×Ŗ הלט הקפ×Øזה עם קוויא×Ø ×‘×œ×”×ž×™. מדהים!) ואווי×Øה נעימה ו×Øשמי×Ŗ. 
Ā ×§×Øאו עודĀ 

Ā 

עוד המלצו×Ŗ מא×Ŗ×Ø ×ž×¤×”

Ā 

המקום, שמ×Ŗפקד הן כהלון שכונ×Ŗי והן כמוקד משיכה ל×Ŗיי×Øים, מציע א×Øוחו×Ŗ בוק×Ø, צה×Øיים וע×Øב ב×Øמה קולינ×Øי×Ŗ שלא ×Ŗבייש אף מהעדה, אך במחי×Øי בי×Ŗ קפה.
Ā 
Ā ×§×Øאו עודĀ 
י×Øוחם הופכ×Ŗ להיו×Ŗ מ×Øכז שוקק חיים. ב×Ŗוך השינוי המבו×Øך שעוב×Ø ×¢×œ המקום, מלון אי×Øוה המדב×Ø ×ž×’×œ× שילוב של מקצועיו×Ŗ עם ×Ŗפיהה קהיל×Ŗי×Ŗ.
Ā 
Ā ×§×Øאו עודĀ 

Ā 

בק×Ŗו×Ŗ העׄ יציעו לאו×Øחיהן לצד נוף ה×Øי הח×Øמון הנשקף מהחלון, חד×Ø ×©×™× ×” נפ×Øד לילדים, ג'קוזי, מטבחון ופינ×Ŗ ישיבה ומ×Øפה×Ŗ אחו×Øי×Ŗ קטנה ונעימה.
Ā 
Ā ×§×Øאו עודĀ 
בלב חווה חקלאי×Ŗ שבה גדלים עש×Øו×Ŗ הוגי פי×Øו×Ŗ, י×Øקו×Ŗ, צמחי ×Ŗבלין וצמחי מ×Øפא, שוכנו×Ŗ חמש יחידו×Ŗ אי×Øוח אלגנטיו×Ŗ הבנויו×Ŗ על ט×Øהו×Ŗ אבן ומש×Ŗלבו×Ŗ היטב בנוף.
Ā 
Ā ×§×Øאו עודĀ 

Ā 


נשלח באמצעו×Ŗ V.I.Plus דיוו×Ø ××œ×§×˜×Øוני