מגזין מפה: מהם המקומו×Ŗ המיוחדים ביו×Ŗ×Ø ×œ×¤×Ŗוח בהם א×Ŗ השנה החדשה?

ה×Øבה יו×Ŗ×Ø ××™× ×˜×™×ž×™ ממלונו×Ŗ ההפא המוכ×Øים, ועם קש×Ø ××™×©×™ למטפלים שבנו א×Ŗ המקומו×Ŗ במו ידיהם. ההילבהט×Ø ×©×™×•×¦× השנה במוצאי שב×Ŗ נו×Ŗן הזדמנו×Ŗ לחופשה מפנק×Ŗ במחי×Ø × ×ž×•×š.

Ā 

באווי×Ø×Ŗ חגיגו×Ŗ השנה האז×Øחי×Ŗ החדשה שבפ×Ŗח, הנה המלצו×Ŗ על א×Øבע מהעדו×Ŗ ×Øומנטיו×Ŗ, מהגליל המע×Øבי ועד איל×Ŗ שהאוכל בהן פשוט מצויין.

Ā 

ה×Ŗאונה הט×Øאגי×Ŗ בנחל צאלים לא השאי×Øה עיניים יבשו×Ŗ, וג×Øמה לכולנו לחשוש מכך שטיול משפח×Ŗי יכול להגמ×Ø ×‘××”×•×Ÿ. מה הדב×Øים שחייבים לעשו×Ŗ כדי לחזו×Ø ×‘×©×œ×•× מטיול?

Ā 

בחג החנוכה הק×Øוב, במהג×Ø×Ŗ "שבוע המו×Øש×Ŗ ביש×Øאל", אפש×Ø ×™×”×™×” לשמוע ולחוו×Ŗ מעט מן ההיפו×Øים שהקימו מדינה, ב-25 א×Ŗ×Øי מו×Øש×Ŗ ב×Øחבי הא×Øׄ.

Ā 

די×Øוג השבוע בא×Ŗ×Ø ×ž×¤×” - "איכו×Ŗי, מקצועי, ומושקע"

Ā 

החוויה המיוחד×Ŗ כללה כמובן א×Ŗ הנהיגה על ×Øכבי המיול, אבל לא ×Øק. זאב ידע לאפיין א×Ŗ הקבוצה ובה×Ŗאם לזא×Ŗ היי×Ŗה ההד×Øכה ונקודו×Ŗ העצי×Øה בד×Øך. אפילו לגימ×Ŗ ×Ŗה שנעשה במקום.גם המחי×Ø ×”×‘×™×Ø ×‘×™×•×Ŗ×Ø - מקבלים ×Ŗמו×Øה מלאה ויו×Ŗ×Ø. מאוד מומלׄ!

Ā 

עוד המלצו×Ŗ מא×Ŗ×Ø ×ž×¤×”

Ā 

מלון בוטיק שכיף להיו×Ŗ בו בלב המושבה של זכ×Øון יעקב
Ā 
Ā ×§×Øאו עודĀ 
פהטיבל מוזיקה יש×Øאלי×Ŗ איכו×Ŗי×Ŗ ומקו×Øי×Ŗ בשדה בוק×Ø
Ā 
Ā ×§×Øאו עודĀ 

Ā 

בואו לטעום אוכל ד×Øוזי אמי×Ŗי במ×Øפה×Ŗ הבי×Ŗ של עדנאן
Ā 
Ā ×§×Øאו עודĀ 
בלב חווה חקלאי×Ŗ בה×Øי י×Øושלים שוכנ×Ŗ חוו×Ŗ הנופש הנעימה הזו
Ā 
Ā ×§×Øאו עודĀ 

נשלח באמצעו×Ŗ V.I.Plus דיוו×Ø ××œ×§×˜×Øוני