השבוע במגזין מפה: הפ×Øים, גבי×Øו×Ŗי ו×Øבו×Ŗיי, הפ×Øים!

16/6/2016 מגזין מפה: פ×Øוייקט מיוחד לשבוע ההפ×Ø 2016
 
שבוע ההפ×Ø ×•×”××™×Øועים הנלווים לו ב×Øחבי הא×Øׄ, הם אחד החגים האהובים עלינו. חגם של אוהבי הק×Øיאה, ולא במהכים, חגם של מי ששייכים למדו×Ø×Ŗ השבט של הקו×Øאים. בין כל ×”×”×¢×Øו×Ŗ שמעו×Ø×Ø ×—×•×§ ההפ×Ø ×•×”×‘×™×§×•×Ø×Ŗ על הוצאו×Ŗ ההפ×Øים, בח×Øנו להמליׄ דווקא על חנויו×Ŗ עצמאיו×Ŗ שאנחנו אוהבים, שבעינינו חשוב להמשיך ול×Ŗמוך בהן, להציע מהלולי טיול השלובים בהיפו×Øים שכולנו מכי×Øים ולשלוח א×Ŗכם ל×Ŗו×Ø ××Ŗ בי×Ŗ הגידול של כמה הפ×Øים ממדף ההפ×Øים שלנו.
 
קו×Øא×Ŗ. מחשבו×Ŗ: ה×Øהו×Øים על הפ×Øים וקפה
על שלושה דב×Øים לא חוהכים, אומ×Ø×Ŗ אמא שלי: על ×Øופאים, על נעליים ועל הפ×Øים. איזו אישה חכמה. לכבוד שבוע ההפ×Ø, הנה שלוש המלצו×Ŗ על שלוש חנויו×Ŗ הפ×Øים שאני אוהב×Ŗ במיוחד וששווה ל×Ŗמוך דווקא בהן.
 
ק×Øאו עוד
 
לינה מההפ×Øים: המקומו×Ŗ שמאחו×Øי ההפ×Øים
אנחנו אוהבים לק×Øוא הפ×Øים. אנחנו קו×Øאים או×Ŗם בהלון עם הקפה של הבוק×Ø, במ×Øפה×Ŗ אח×Ø ×”×¦×”×Øיים, ולפעמים אפילו בשי×Øו×Ŗים. אבל מ×Ŗי בפעם האח×Øונה ק×Øא×Ŗם הפ×Ø ×‘×ž×§×•× עליו נכ×Ŗב? לקחנו א×Øבעה הפ×Øים ויצאנו לחפש א×Ŗ המקומו×Ŗ שבהם צ×Øיך לק×Øוא או×Ŗם. המלצ×Ŗנו? הישא×Øו לישון!
ק×Øאו עוד
 
שם ה×Øי גולן: מהלולי טיול מההפ×Øים
בואו לטייל בגיא אוני, שהוא בעצם נחל ×Øאש פינה של המאה שעב×Øה, לזמזם א×Ŗ שי×Øי ×Øחל בשביל יש×Øאל, ולעקוב אח×Ø ×©×™×˜×•×˜×™×• של עמוה עוז הצעי×Ø ×‘×”×ž×˜××•×Ŗ י×Øושלים של אז. שלושה טיולים בעקבו×Ŗ הפ×Øים ושי×Øים.
 
ק×Øאו עוד
 
הפ×Øים והופ×Øים (והופ×Øו×Ŗ) בנחלה

י×Øיד האמנים בנחל×Ŗ בנימין, ×Ŗל אביב, יא×Øח ×œ×›×‘וד שבוע ההפ×Ø ×™×Øיד הפ×Øים אלט×Øנטיבי.
במ×Ŗחם ייחודי שהוקם לצו×Øך מט×Øה זו, ב×Øחוב ×Øמב"ם, י×Ŗא×Øחו משו×Ø×Øים, הופ×Øים, קומיקהאים, ×›×Ŗבי ×¢×Ŗ והוצאו×Ŗ לאו×Ø ×§×˜× ×•×Ŗ או פ×Øטיו×Ŗ, ל-4 ימי מכי×Øה.
במקום ×Ŗמוקם גם במה פ×Ŗוחה, בה יק×Øיאו המש×Ŗ×Ŗפים קטעים מיצי×Øו×Ŗיהם.
 
האי×Øוע י×Ŗקיים ב×Ŗא×Øיכים:
שישי 17 ביוני, בין השעו×Ŗ 10:00-17:00
שלישי 21 ביוני, בין השעו×Ŗ  10:00-18:00
שישי 24 ביוני, בין השעו×Ŗ 10:00-17:00
שלישי 28 ביוני, בין השעו×Ŗ  10:00-18:00
 
 
עוד המלצו×Ŗ מא×Ŗ×Ø ×ž×¤×”

גן לאומי בי×Ŗ גוב×Øין
חם בחוׄ? בואו לבק×Ø ×‘×ž×¢×Øו×Ŗ הצוננו×Ŗ של בי×Ŗ גוב×Øין, שנחצבו לפני למעלה מ-2000 שנה, להפוג ההטו×Øיה מ×Ø×Ŗק×Ŗ וק×Øי×Øו×Ŗ כמו ש×Øק מע×Øו×Ŗ יודעו×Ŗ להפק. אל ×Ŗוו×Ŗ×Øו על מע×Øו×Ŗ הקבו×Øה הצידוניו×Ŗ ועל מע×Ø×Ŗ הפעמון המ×Øהיבה.
לפ×Øטים נוהפים
 
אמצע השבוע בא×Ŗ×Ø ×ž×¤×”
ההמלצו×Ŗ החמו×Ŗ ביו×Ŗ×Ø. המקומו×Ŗ שחייבים לבק×Ø. המופעים שאהו×Ø ×œ×¤×”×¤×”.
מבצעים לגולשי א×Ŗ×Ø ×ž×¤×”:
30%-50% הנחה
לבילויים באמצע השבוע.
לפ×Øטים נוהפים
 
    Send to friend  FacebookShare 
לה×Ŗ×Øאו×Ŗ בשבוע הבא!
Ā Ā FacebookĀ  ā€‹Ā Ā TwitterĀ  ā€‹Ā Ā InstagramĀ  ā€‹

נשלח באמצעו×Ŗ V.I.Plus דיוו×Ø ××œ×§×˜×Øוני