השבוע במגזין מפה: הגלידו×Ŗ המדליקו×Ŗ של קיׄ 2015

מגזין מפה 16.7.2015 : הגלידו×Ŗ המדליקו×Ŗ של קיׄ 2015
 
מאפיי×Ŗ לחמים. צילום: לוקהוה
 
לג'נדה
×Øש×Ŗ הגליד×Øיו×Ŗ לג'נדה מקדמ×Ŗ א×Ŗ פני הקיׄ הלוהט ב×Øוח הזמן עם מגוון גדול ומפ×Ŗיע של גלידו×Ŗ טבעוניו×Ŗ על בהיה הויה - גליד×Ŗ מלבי טבעוני×Ŗ, גליד×Ŗ קוקוה, הו×Øבה אהאי ×Ŗו×Ŗ בננה המצט×Ø×£ לשלל טעמי ההו×Øבה האח×Øים שאף הם טבעונים למהד×Øין כמובן - לימונענע, ×Ŗו×Ŗ, מנגו, אפ×Øהק, שזיף, מלון ועוד. אל דאגה, גם חובבי גלידו×Ŗ השמנ×Ŗ ה×Øגילו×Ŗ ימצאו כאן כמובן א×Ŗ מבוקשם
 
ב×Ø ×œ×—×
 
מינוה 196
המילה האח×Øונה ב×Ŗחום הגלידו×Ŗ - גלידה הנעשי×Ŗ במקום ממש, לנגד עיני הלקוח המש×Ŗאה. מינוה 196 היא הטמפ×Øטו×Øה המקפיאה של חנקן נוזלי, כפי שיודע כל ילד שהיה פעם בהפעל×Ŗ יום הולד×Ŗ מההוג הפופולא×Øי שבו מכינים גלידה על המקום. במינוה 196 מיהדו א×Ŗ השטיק הזה. כל ילד, או מבוג×Ø, יכול לבחו×Ø ××Ŗ הטעם החביב עליו, ו×Ŗוך כמה שניו×Ŗ, יכינו לו אנשי המקום א×Ŗ הגלידה האישי×Ŗ שלו.
 
מהעדו×Ŗ חוף מומלצו×Ŗ
 
גליד×Ŗ בי×Øה
לא, לא ה×Ŗבלבלנו. מה שא×Ŗם ×Øואים ב×Ŗמונה הוא אכן ב×Ø. ולא ×”×Ŗם ב×Ø, אלא ב×Ø ×‘×™×Øו×Ŗ בוטיק יש×Øאליו×Ŗ. הבי×Ø ×‘×–××Ø ×”×•× אחיה הקטן של בהט×Ŗ בי×Øו×Ŗ באו×Ŗו שם בשוק הכ×Øמל והוא מציע עש×Øו×Ŗ בי×Øו×Ŗ בוטיק מקומיו×Ŗ שונו×Ŗ ומשונו×Ŗ. ומה עושה ב×Ø ×‘×™×Øו×Ŗ במגזין המוקדש לגלידה? או, טוב ששאל×Ŗם. אנשי המקום החליטו שאפילו הקינוח יהיה קשו×Ø ×œ× ×•×©× ומציעים ללקוחו×Ŗיהם הש×Ŗויים קמעה, גליד×Ŗ כשו×Ŗ, או×Ŗו צמח מפו×Øהם שבלעדיו אין לבי×Øה שום טעם. וכדי להמ×Ŗיק א×Ŗ הגלולה המ×Øה הם מוהיפים לכשו×Ŗ קצ×Ŗ שוקולד. 
 
 
 
אדון שיפון
 
אייהב×Øג
×Øש×Ŗ אייהב×Øג, מחלוצו×Ŗ וענקיו×Ŗ גלידו×Ŗ הבוטיק, מקבל×Ŗ א×Ŗ פני הקיׄ עם טעמים ילדו×Ŗיים במיוחד, כיאה למי שיודע מי הוא קהל היעד החשוב ביו×Ŗ×Ø ×©×œ×•. כך ×Ŗוכלו למצוא כאן השנה גליד×Ŗ במבה נוגט, גליד×Ŗ פ×Øעצל שוקולד וגליד×Ŗ הוכ×Øיו×Ŗ גומי. הגדולים י×Ŗענגו על הו×Øבה נקט×Øינה וכל שא×Ø ×”×˜×¢×ž×™× הוו×Ŗיקים והאהובים 
 
 
לחם טל×Ø
וניליה
שמ×Øנו להוף א×Ŗ ה×Øש×Ŗ החביבה עלינו ביו×Ŗ×Ø, הלא היא ×Øש×Ŗ וניליה. נכון, יש כב×Ø ×›×•×›×‘×™× חדשים וזוה×Øים במג×Øש, אבל אנשי וניליה לא ×Øק עושים זא×Ŗ עדיין טוב מכולם, אלא גם למדו עם השנים ליצו×Ø ×Ŗמהיל מדויק בין ה×Øצון הטבוע בהם לחדש ולה×Ŗפ×Ø×¢, לבין הצו×Øך לשמח א×Ŗ הלקוחו×Ŗ המכו×Øים עם טעמים מוכ×Øים והגיוניים. וכך ×Ŗוכלו למצוא פה לצד קלהיקו×Ŗ כמו השוקולד עם דובדבני האמ×Øנה, הפיהטוק וכל שא×Ø ×’× גלידו×Ŗ טבעוניו×Ŗ חדשו×Ŗ וטעמים חדשים נהד×Øים כמו ×§× ×” הוכ×Ø, הו×Øבה שוקולד ול×Øונה, בלנד פיהטוקים, הו×Øבה מישמש, ×Øיקוטה ומ×Øקח×Ŗ הד×Øים.
 
עוד המלצו×Ŗ מא×Ŗ×Ø ×ž×¤×”

לילו×Ŗ קיׄ בפא×Øק הבשו×Ø
 
מופעי המוזיקה המצוינים של פהטיבל לילו×Ŗ הקיׄ בפא×Øק הבשו×Ø ×ž×ž×©×™×›×™× בשבוע הבא עם הופעה מיוחד×Ŗ של אהף אבידן והבלקן ביט בוקה
אזמ×Øגד
צימ×Ø ××–×ž×Øגד היפהפה ממוקם באחד הישובים היפים ביו×Ŗ×Ø ×‘×™×©×Øאל - מצפה הילה
לפ×Øטים >>
 
בכ×Øם הזי×Ŗים
צימ×Ø ×‘×›×Øם הזי×Ŗים ב×Ŗלמי ביל"ו הוא יופי של מקום לחופשה משפח×Ŗי×Ŗ מהנה
לפ×Øטים >>
 
פינה בלב
מ×Ŗחם הצימ×Øים פינה בלב ב×Øאש פינה אכן מחמם א×Ŗ הלב
לפ×Øטים >>
 
    Send to friend  FacebookShare 
לה×Ŗ×Øאו×Ŗ בשבוע הבא!
Ā Ā FacebookĀ  ā€‹Ā Ā TwitterĀ  ā€‹Ā Ā InstagramĀ  ā€‹

נשלח באמצעו×Ŗ V.I.Plus דיוו×Ø ××œ×§×˜×Øוני