מגזין מפה: ×Øעבים? מצאנו 4 מהעדו×Ŗ עם ב×Øאנׄ' שא×Ŗם חייבים לטעום

לא משנה אם ×Ŗ×Ŗאוששו מהאנגאוב×Ø ××• שה×Ŗם ×Ŗ×Ŗעו×Ø×Øו מאוח×Ø: א×Ŗם חייבים לטעום א×Ŗ הב×Øאנצ'ים האלה בהופ"ש הק×Øוב.
Ā ×§×Øאו עודĀ 

Ā 

יש לנו חדשו×Ŗ בשבילכם: הצימ×Øים בכפ×Øים הד×Øוזים הולכים ומש×Ŗכללים והם בכלל לא מה שהכ×Ø×Ŗם. כל ההיבו×Ŗ למה כדאי לכם לצא×Ŗ לחופשה בכפ×Øים.
Ā ×§×Øאו עודĀ 

Ā 

לכבוד פ×Ŗיח×Ŗ עונ×Ŗ ה×Øכיבה במדב×Ø ×§×‘×œ×• 3 המלצו×Ŗ מהאנשים שבנו א×Ŗ השבילים, וגם שביל אופניים מדב×Øי שא×Ŗם עוד לא מכי×Øים כי ×Øק היום היימו לבנו×Ŗ או×Ŗו.
Ā ×§×Øאו עודĀ 

Ā 

די×Øוג השבוע בא×Ŗ×Ø ×ž×¤×” - "אל ×Ŗפהפהו א×Ŗ הביקו×Ø."

Ā 

ואפילו ×Ŗהעו במיוחד לי×Øושלים. מהעדה מעולה, חמימה, מ×Ŗאימה גם לדייט ×Øומנטי וגם לבילוי עם כל המשפחה, והכל טעים טעים טעים!
Ā ×§×Øאו עודĀ 

Ā 

עוד המלצו×Ŗ מא×Ŗ×Ø ×ž×¤×”

Ā 

בואו להכי×Ø ×ž×§×Øוב א×Ŗ אח×Ŗ הע×Øים המפ×Ŗיעו×Ŗ ביו×Ŗ×Ø ×‘×™×©×Øאל
Ā 
Ā ×§×Øאו עודĀ 
ויל×Ŗ נופש מקהימה בכפ×Ø ×™×—×–×§××œ המוקף בשדו×Ŗ העמק
Ā 
Ā ×§×Øאו עודĀ 

Ā 

פא×Øק א×Ŗג×Øים אד×Øנלין בשטח מציע מגוון ×Øחב של פעילו×Ŗ בהילוך גבוה
Ā 
Ā ×§×Øאו עודĀ 
בואו להכי×Ø ×ž×§×Øוב א×Ŗ היפו×Øה של אח×Ŗ העדו×Ŗ המ×Ø×Ŗקו×Ŗ ביש×Øאל
Ā 
Ā ×§×Øאו עודĀ 

Ā 

בבי×Ŗ הבד הע×Ŗיק והציו×Øי שבמ×Ŗחם ש×Øונה ×Ŗוכלו להנו×Ŗ מא×Øוחה טעימה
Ā 
Ā ×§×Øאו עודĀ 
בואו אל קצה המדב×Ø, בלי טיפ×Ŗ ×Øעש ובאווי×Ø×Ŗ החופים של ×”×™× ×™
Ā 
Ā ×§×Øאו עודĀ 

נשלח באמצעו×Ŗ V.I.Plus דיוו×Ø ××œ×§×˜×Øוני