מגזין מפה: הוף החופש! אט×Øקציו×Ŗ ממוזגו×Ŗ ומט×Øיפו×Ŗ לילדים וצימ×Øים ×Øומנטיים במיוחד להו×Øים

מה עושים כש×Øוצים לבלו×Ŗ עם הילדים אבל לא ×Øוצים לחזו×Ø ×”×‘×™×Ŗה מלאי זיעה? קבלו א×Ŗ האט×Øקציו×Ŗ הק×Øי×Øו×Ŗ הכי שוו×Ŗ לילדים בהוף החופש.
Ā ×§×Øאו עודĀ 

Ā 

לא זוכ×Øים מ×Ŗי בפעם האח×Øונה היי×Ŗם ×Øק שניכם ביחד בלי הילדים? הגיע הזמן להחזי×Ø ××Ŗ ה×Øומנטיקה לחיי הזוגיו×Ŗ ולצא×Ŗ לחופשה בצימ×Øים הכי ×Øומנטיים ביש×Øאל.
Ā ×§×Øאו עודĀ 

Ā 

לא חייבים לישון במלון כדי לאכול בו. גם אם אין לכם אפש×Øו×Ŗ ללילה זוגי - בואו לגלו×Ŗ א×Ŗ א×Øוחו×Ŗ הבוק×Ø ×”×ž×¤× ×§×•×Ŗ ביו×Ŗ×Ø ×©××¤×©×Ø ×œ××›×•×œ במלון.
Ā ×§×Øאו עודĀ 

Ā 

די×Øוג השבוע בא×Ŗ×Ø ×ž×¤×” - "אווי×Øה י×Øושלמי×Ŗ"

Ā 

בי×Ŗ י×Øושלמי עם קהם של פעם. 5 חד×Øים שונים וגינה נעימה עם פינו×Ŗ ישיבה. היי×Ŗי מגדי×Øה א×Ŗ זה- משהו בין צימ×Øים לאכהניה. ×Øוני ועדי בעלי המקום מא×Øחים עם ×™×—×” אישי...
 
ד×Øגו עכשיו והפ×Øו חוויו×Ŗ! 
Ā ×§×Øאו עודĀ 

Ā 

עוד המלצו×Ŗ מא×Ŗ×Ø ×ž×¤×”

Ā 

בק×Ŗו×Ŗ גדולו×Ŗ ומטופחו×Ŗ עם ב×Øיכה ונוף נהד×Ø ××œ הכנ×Ø×Ŗ. טובלו×Ŗ בצבעים עזים של י×Øוק ב×Ŗוך מטע פי×Øו×Ŗ ט×Øופיים.
Ā 
Ā ×§×Øאו עודĀ 
ג'קוזי במ×Øפה×Ŗ, ב×Øיכה בחצ×Ø, נוף שנפ×Ø×” עד עכו וא×Øוח×Ŗ בוק×Ø ×ž×’×•×•× ×Ŗ ומצוינ×Ŗ שמוגש×Ŗ כאן מכל הלב.  כל מה שצ×Øיך לחופשה מושלמ×Ŗ.
Ā 
Ā ×§×Øאו עודĀ 

Ā 

א×Øבע יחידו×Ŗ מ×Ŗחב×Øו×Ŗ ביחד לוילה ענקי×Ŗ, עם חצ×Ø ×’×“×•×œ×”, ג'קוזי וב×Øיכה. כל-כך נעים פה שלעי×Ŗים שוכחים א×Ŗ עמק המעיינו×Ŗ והגלבוע הק×Øובים שמזמינים לצא×Ŗ ולטייל.
Ā 
Ā ×§×Øאו עודĀ 

Ā 

הקיׄ הוא עונה נפלאה להגיע לח×Øמון. מזג האווי×Ø ×ž×¦×•×™×Ÿ, הפ×Øיחה נהד×Ø×Ŗ והפטל בשל. האי×Øוח של משפח×Ŗ מילה מעניק ×Ŗחושה אי×Øופאי×Ŗ לנופש הצפוני.
Ā 
Ā ×§×Øאו עודĀ 
מ×Ŗחם צימ×Øים במושב ×Øמו×Ŗ, הכולללים מ×Øחב לילדים, ב×Øיכה פ×Øטי×Ŗ ואף חד×Øים נגישים לכהאו×Ŗ גלגלים, ×Øכיב אי×Øוח שצ×Øיך להיו×Ŗ ה×Øבה יו×Ŗ×Ø ×Øווח לדע×Ŗנו.
Ā 
Ā ×§×Øאו עודĀ 

Ā 

הדשא ×Øחב-ידיים, הב×Øיכה ענקי×Ŗ - כל הי×Ŗ×Øונו×Ŗ של אי×Øוח קיבוצי מ×Ŗחב×Øים כאן לעיצוב מוקפד, א×Øוח×Ŗ בוק×Ø ×©×œ מלון בוטיק ושי×Øו×Ŗ מצוין.
Ā 
Ā ×§×Øאו עודĀ 

נשלח באמצעו×Ŗ V.I.Plus דיוו×Ø ××œ×§×˜×Øוני