מגזין מפה: עצמאו×Ŗ בשביל יש×Øאל, היו×Ø ××™× ×˜×Øאקטיבי ועוד

16/04/2026 מגזין מפה: חוגגים עצמאו×Ŗ בשביל יש×Øאל
 
בימים ××œ×• ×Øואה או×Ø ×”×ž×”×“×•×Øה החמישי×Ŗ והמעודכנ×Ŗ של מד×Øיך מפה בשביל יש×Øאל, ה×Ŗ× "ך של ×”מטיילים בשביל. שביל יש×Øאל ×Ŗוכנן כך שיעבו×Ø ×‘×ž×’×•×•×Ÿ יישובי ונופי החב×Øה היש×Øאלי×Ŗ, ×•×œ×›×Ÿ אין פעילו×Ŗ ×Øאויה יו×Ŗ×Ø ×œ×™×•× העצמאו×Ŗ מאש×Ø ×œ×‘×—×•×Ø ×ž×§×˜×¢ או שניים ולצא×Ŗ ל×Ŗו×Ø ××Ŗ ×”א×Øׄ ב×Øגליים. ×Øוב היפו×Øי הד×Øך כב×Ø ×¢×•×“×›× ×• בא×Ŗ×Ø ×•×‘×—×•×“×©×™× הק×Øובים י×Ŗעדכנו גם מפו×Ŗ ×”מהלול. בח×Øנו עבו×Øכם שבעה מקטעים שמ×Ŗאימים לעונה ובחלקם טמון גם היפו×Ø ×”×§×ž×Ŗ ×”מדינה
צפון

מ×Ŗל דן ל×Ŗל חי
מהלול י×Øוק, קל להליכה, העוב×Ø ×‘×™×Ÿ מקו×Øו×Ŗ הי×Øדן, הדן והחצבאני. ה×Øפ×Ŗקאו×Ŗ קלו×Ŗ במים, פ×Øו×Ŗ ×Øובצו×Ŗ באחו, נוף נפלא, היהטו×Øיה והיפו×Øי גבו×Øה ל×Øגלי הח×Øמון והא×Øיה השואג ב×Ŗל חי
 
 
 
שביל יש×Øאל - מ×Ŗל דן ועד ×Ŗל חי >>
 
ה×Ø ×ž×™×Øון
ה×Ø ×ž×™×Øון הוא אזו×Ø ×ž×¦×•×™×Ÿ לטיולים עכשיו, ולכן בח×Øנו שני מקטעים. אחד שעולה לה×ؠמנחל דישון והשני יו×Øד מהפהגה לנחל מי×Øון. 
 
מהלול מגוון שמ×Ŗחיל במעיין קטן ליד קיבוׄ ב×Øעם ומה×Ŗיים ב"שביל הפיהגה" וב×Ŗצפיו×Ŗ נוף מ×Øהיבו×Ŗ 
 
 
שביל יש×Øאל - מנחל דישון לה×Ø ×ž×™×Øון >>
 
טיול נינוח בשמו×Ø×Ŗ מי×Øון. מבי×Ŗו של היע×Øן שנ×Øצח, ד×Øך ש×Øידי היישוב שהקים יש×Øאל ב"ק בזכו×Ŗ קש×Øיו עם השלטונו×Ŗ, ועד כיהאו של אליהו הנביא
 
 
 
שביל יש×Øאל - מה×Ø ×ž×™×Øון לנחל מי×Øון >>
 
מטפהים אל הכ×Øמל
לצועדים א×Ŗ שביל יש×Øאל צפוי טיפוה מעט קשה אל הכ×Øמל ואח×Øיו בילוי במעיינו×Ŗ, בחו×Øשו×Ŗ ובנקודו×Ŗ ×Ŗצפי×Ŗ יפו×Ŗ. הולכים בין עצי היע×Ø, שואפים א×Ŗ ×Øיח האו×Øנים וכשמחליטים לנוח אפש×Ø ×›×ž×¢×˜ בכל פינה לעצו×Ø ×œ×”×¤×”×§×Ŗ קפה מ×Ø×¢× × ×Ŗ. יש גם אפש×Øו×Ŗ לטיול נינוח יו×Ŗ×Ø ×œ×ž×¢×•× ×™×™× ×™×
 
 
שביל יש×Øאל - מקיבוׄ יגו×Ø ×œ×¦×•×ž×Ŗ או×Øן >>
 
מ×Øכז

על החוף
מהע על ×Ø×›×” הכו×Øכ×Ø ×©×œ הש×Øון, בד×Øך אל העי×Ø ×”×’×“×•×œ×”, מגלה פ×Øיחה מגוונ×Ŗ, ×Ŗצפיו×Ŗ אינהוף ל×Øצוע×Ŗ החוף והים וכמה ×Ŗלים א×Øכיאולוגיים מעניינים מאוד
 
 
 
שביל יש×Øאל - מהחוף הי×Øוק ל×Ŗל אביב >>
 
בעקבו×Ŗ הק×Øבו×Ŗ
טיול בנוף ה×Ø×Øי יפה המאפש×Ø ×Ŗצפי×Ŗ על הד×Øך ה×Øאשי×Ŗ לי×Øושלים והיכ×Øו×Ŗ עם א×Ŗ×Øי ק×Øבו×Ŗ ממלחמ×Ŗ העצמאו×Ŗ. ×©×œ×˜×™ הד×Øכה צנועים מהפ×Øים על הק×Øב שנע×Øך על משלט 21, שעמדו×Ŗיו הטבעיו×Ŗ הש×Ŗמ×Øו עד היום
 
 
שביל יש×Øאל - משע×Ø ×”×’×™× אל קיבוׄ צובה >>
 
שפל×Ŗ יהודה
הטיול העוב×Ø ×‘×Ŗוואי הד×Øך של שביל יש×Øאל מ×Ŗחיל ב×Ŗצפי×Ŗ יפה שנפ×Øש×Ŗ מהה×Ø ×œ×™× וממשיך בין ×Ŗלים קדומים ומע×Øו×Ŗ ששימשו מה×Ŗו×Ø ×œ×× ×©×™×• של ב×Ø ×›×•×›×‘×. אפש×Ø ×œ×˜×™×™×œ מעל פני הק×Øקע ואפש×Ø ×œ×–×—×•×œ ×Ŗח×Ŗיה עם פנהים ונ×Øו×Ŗ
 
 
 
שביל יש×Øאל - ממצפה משואה לבי×Ŗ גוב×Øין >>
 
מד×Øיך מפה לשביל יש×Øאל הוא מד×Øיך שימושי ויעיל והפ×Ø ×ž×”×¢ אישי מ×Ø×Ŗק. המהדו×Øה העדכני×Ŗ והחדשה זמינה ל×Øכישה בא×Ŗ×Ø ×”×•×¦××Ŗ מפה במחי×Ø ×ž×‘×¦×¢
הזמינו עכשיו >>
 
מועדון המטיילים של מפה: היו×Ø ××™× ×˜×Øאקטיבי בבי×Ŗ העצמאו×Ŗ

בי×Ŗ העצמאו×Ŗ במשחק חוויי×Ŗי במכשי×Ø ×”× ×™×™×“
 
הצט×Øפו למועדון המטיילים של מפה להיו×Ø ×—×•×•×™×™×Ŗי ומ×Øגש מאין כמוהו. באמצעו×Ŗ משימו×Ŗ מולטימדיה מהנו×Ŗ נשמע על דמויו×Ŗ ומקומו×Ŗ ששיחקו ×Ŗפקיד חיוני בבניי×Ŗ עי×Ø ×¢×‘×Øי×Ŗ בא×Øׄ שהפכה למדינה
לפ×Øטים נוהפים >>
 
עצמאו×Ŗ בחמ×Ŗ גד×Ø

עצמאו×Ŗ בחמ×Ŗ גד×Ø
 
חמ×Ŗ גד×Ø ×ž×¦×“×™×¢×” לחיילי וחיילו×Ŗ צה''ל ומציעה להם הטבה יוצא×Ŗ דופן הכולל×Ŗ ×›× ×™×”×” חופשי×Ŗ לכל המ×Ŗחם בכל ימו×Ŗ החג. בנוהף לכל האט×Øקציו×Ŗ יהיו גם מ×Ŗחמי על האש × ×Øחבים
לפ×Øטים נוהפים >>
עוד המלצו×Ŗ מא×Ŗ×Ø ×ž×¤×”

אשכול ב×Øמו×Ŗ
המד×Øגים משבחים: "חווי×Ŗ אי×Øוח נפלאה, אי×Øוח חם ולבבי, נפלא למשפחו×Ŗ, מומלׄ מאוד"
אשכול ב×Øמו×Ŗ >>
 
לה היאהטה
"חופש משפח×Ŗי מדהים במדב×Ø. ×ž×˜×•×¤×— ונקי. מאד מזמין"
לה היאהטה >>
 
קהם השני
"אהבנו א×Ŗ המיקום השקט במושב, א×Ŗ ההקפדה על הפ×Øטיו×Ŗ ועל הפ×Øטים"
צימ×Øים קהם השני >>
 
    Send to friend  FacebookShare 
לה×Ŗ×Øאו×Ŗ בשבוע הבא!
Ā Ā FacebookĀ  ā€‹Ā Ā TwitterĀ  ā€‹Ā Ā InstagramĀ  ā€‹

נשלח באמצעו×Ŗ V.I.Plus דיוו×Ø ××œ×§×˜×Øוני