מגזין מפה: הקט×Ø ×›×‘×Ø ×ž×¦×¤×¦×£ - מחווה ל×Øכב×Ŗ הקלה

25/06/2015 מגזין מפה: מנה×Øיה ועד עין גדי - ×Ŗחנו×Ŗ מומלצו×Ŗ בד×Øך
 
ה×Øכב×Ŗ הקלה לא יו×Øד×Ŗ מהכו×Ŗ×Øו×Ŗ, וכב×Ø ×ž×•×Øידה א×Ŗ ה×Ŗל אביבים ×ž×”פהים. כמקומיים, גם אנחנו לא יכולים לה×Ŗעלם מהחדשו×Ŗ המהעי×Øו×Ŗ אבל לא בפקקים ×¢×”קינן, בי×Ŗ×Øונו×Ŗיה או בחה×Øונו×Ŗיה. במגזין הנוכחי ×¢×Øכנו מחווה עקיפה ל×Øכב×Ŗ הקלה. ×Ŗחנ×Ŗ ×Øכב×Ŗ העמק, מוזיאון ה×Øכב×Ŗ, פא×Øק המהילה ועוד אט×Øקציו×Ŗ שאולי ×Ŗעזו×Øנה לכם ×œ×”×”×Ŗגל ל×Øעיון או לפחו×Ŗ לקפוׄ על הק×Øון ה×Øאשון מחוׄ לעי×Ø
×Ŗחנ×Ŗ ×Øכב×Ŗ העמק בכפ×Ø ×™×”×•×©×¢
ב-1905 יצאה לד×Øך ×Øכב×Ŗ העמק, שנעה בין חיפה לדמשק ד×Øך עמק יז×Øעאל. ×™×•×‘ל אח×Ø ×›×š × ×”×’×Ø ×”×§×• אבל ההיפו×Øים ה×Øומנטיים, ה×Ŗלאו×Ŗ והעובדו×Ŗ ההיהטו×Øיו×Ŗ עדיין ×—יים ב×Ŗחנה השלישי×Ŗ שהפכה ב×Øבו×Ŗ השנים למוזיאון מומלׄ לביקו×Ø. באו×Ŗה הזדמנו×Ŗ כדאי לצא×Ŗ לטיול בעקבו×Ŗ ×Øכב×Ŗ העמק ×©×¢×•×§×‘ אח×Ø ×”×—×œ×§ המעניין והיפה יו×Ŗ×Ø ×©×œ ×Ŗוואי ה×Øכב×Ŗ הישן
 
מוזיאון ה×Øכב×Ŗ
מוזיאון ה×Øכבו×Ŗ של חיפה מ×Ŗעד א×Ŗ ההיהטו×Øיה של מהיל×Ŗ הב×Øזל ה×Øאשונה בא×Øׄ, שנחנכה ב-1892. ×‘אולם ×Ŗצוגה ששימש כמוהך הקט×Øים של ×Øכב×Ŗ העמק, עומדים ק×Øונו×Ŗ וקט×Øים מ×Ŗקופו×Ŗ שונו×Ŗ. אולם אח×Ø ×ž×¦×™×’ מכשי×Øי קש×Ø, כ×Øטיהים ועוד
 
פא×Øק המהילה
הפא×Øק הציבו×Øי הנעים ומטופח בי×Øושלים מש×Ŗ×Ø×¢ לאו×Øך מהיל×Ŗ ה×Øכב×Ŗ הטו×Øקי×Ŗ ומחב×Ø ×‘×™×Ÿ ×Ŗחנ×Ŗ ה×Øכב×Ŗ ההיהטו×Øי×Ŗ במושבה הג×Øמני×Ŗ לפא×Ŗי ×Ŗחנ×Ŗ ×Øכב×Ŗ מלחה המוד×Øני×Ŗ. במקום שקשוק ק×Øונו×Ŗ, ×Ŗמצאו שם ×Øוכבי אופניים והולכי ×Øגל
 
 
× ×”×™×¢×” בזמן בק×Øון הווי×Øטואלי
בק×Øון ×Øכב×Ŗ משופׄ המדמה × ×”×™×¢×”, חוז×Øים המבק×Øים במ×Ŗחם ה×Ŗחנה ב×Ŗל אביב אחו×Øה בזמן, לימים שבהם קו ה×Øכב×Ŗ בין יפו לי×Øושלים היה היחיד בכל האזו×Ø. במהלך ה''× ×”×™×¢×”'' מוק×Øן ×”×Øט ×Ŗל×Ŗ ממד ההוק×Ø ××Ŗ ×Ŗולדו×Ŗ ה×Øכב×Ŗ
 
מ×Ŗחם הקט×Ø 70414
אח×Øי ×Ŗל אביב וי×Øושלים, גם לבא×Ø ×©×‘×¢ יש מ×Ŗחם בילויים משלה במקום שבו עמדה ×Ŗחנ×Ŗ ה×Øכב×Ŗ הטו×Øקי×Ŗ של העי×Ø. נוהף למבני ה×Ŗחנה ששופצו ושוחז×Øו, הובא למקום קט×Ø ×§×™×˜×•×Ø ×ž×§×•×Øי שבו מוק×Øן מיצג וניצבים שם שני ק×Øונו×Ŗ או×Ŗנטיים
 
הכ×Øמלי×Ŗ
ה×Øכב×Ŗ ה×Ŗח×Ŗי×Ŗ של חיפה היא החלוצה ובינ×Ŗיים היחידה שיש לנו. מעב×Ø ×œ×”×™×•×Ŗה כלי ×Ŗחבו×Øה פ×Øקטי, המוביל ממ×Øכז הכ×Øמל לעי×Ø ×”×Ŗח×Ŗי×Ŗ ובחז×Øה, היא מהווה אט×Øקציה נחמדה לכל המשפחה. במשך שמונה דקו×Ŗ × ×”×™×¢×”, אפש×Ø ×œ×”×Øגיש אי×Øופה 
 
 
היטיפה - ה×Øכב×Ŗ הקלה בי×Øושלים
×Ŗל אביבים המ×Ŗקשים לדמיין א×Ŗ ההקלה בע×Ŗיד, מוזמנים לעלו×Ŗ י×Øושלימה ולנהוע ב×Øכב×Ŗ הקלה שהכניהה אפיל של קידמה לעי×Ø ×”×§×•×“×© הע×Ŗיקה. ה×Øכב×Ŗ עוצ×Ø×Ŗ ב×Ŗחנו×Ŗ אהט×Øטגיו×Ŗ ל×Ŗיי×Øים ובהן העי×Ø ×”×¢×Ŗיקה, שוק מחנה יהודה וה×Ø ×”×Øצל
 
היו×Ø ×”×œ×™×—×•×Ŗ בנחלאו×Ŗ - מועדון המטיילים של מפה

היו×Ø ×ž×•×ž×—×– בש×Øונה - מועדון המטיילים של מפה
 
לק×Øא×Ŗ השנה החדשה וחגי ×Ŗש×Øי × ×”×™×™×Ø ×‘×ž×§×•× שהכי מ×Ŗאים להיו×Ŗ בו -  ×”מטאו×Ŗ נחלאו×Ŗ בי×Øושלים. נהפוג מאווי×Ø×Ŗ הבוה×Ŗן ההפ×Øדי, × ×Ŗ×Øענן במטעמי השוק ונבק×Ø ×‘×‘×Ŗי ×”×›× ×”×Ŗ הקטנים בשכונה
לפ×Øטים נוהפים >>
 
צימ×Øים ×Øום 1125 - גבוה מעל כולם

 
הגולש orhaimson ה×Ŗא×Øח במקום בפעם החמישי×Ŗ ונהנה שוב: "מקום מומלׄ למשפחו×Ŗ ולזוגו×Ŗ בכל מזג אווי×Ø ×•×‘×›×œ עונה. דיאגו ומיכל יוצאים מגד×Øם להנעים א×Ŗ השהו×Ŗ ולעזו×Ø ×‘×›×œ דב×Ø"
לפ×Øטים נוהפים >>
עוד המלצו×Ŗ מא×Ŗ×Ø ×ž×¤×”

א×Øטישוק
מהעדה משפח×Ŗי×Ŗ מקהימה באווי×Øה כפ×Øי×Ŗ עם פינ×Ŗ חי ומג×Øש משחקים המוכים
לפ×Øטים נוהפים >>
 
ב×Øיזה בכפ×Ø - הטבה שווה
כפ×Ø ×”× ×•×¤×© החולש על הכנ×Ø×Ŗ מציע לנופשים בחודש אוגוהט 2 פיצו×Ŗ משפח×Ŗיו×Ŗ במ×Ŗנה!
לפ×Øטים נוהפים >>
 
הגן הבוטני בעין גדי
ממ×Ŗקי×Ŗ: "נעים ללכ×Ŗ בשבילים ול×Øאו×Ŗ א×Ŗ הפ×Øיחה המ×Øהיבה. מ×Ŗאים לכל גיל"
לפ×Øטים נוהפים >>
 
    Send to friend  FacebookShare 
לה×Ŗ×Øאו×Ŗ בשבוע הבא!
Ā Ā FacebookĀ  ā€‹Ā Ā TwitterĀ  ā€‹Ā Ā InstagramĀ  ā€‹

נשלח באמצעו×Ŗ V.I.Plus דיוו×Ø ××œ×§×˜×Øוני