השבוע במגזין מפה: חצי ×”×”×™×Ø ×”×ž×œ× - הוף שבוע של ממולאים בנצ×Ø×Ŗ

18/11/2015 מגזין מפה: הוף שבוע של ממולאים בנצ×Ø×Ŗ
 
חצי ×”×”×™×Ø ×”×ž×œ× - הוף שבוע של ממולאים בנצ×Ø×Ŗ

כולם אוהבים ממולאים. בהוף השבוע הזה ×Ŗוכלו לה×Ŗענג עליהם עד בלי די במבח×Ø ×ž×ž×”×¢×“×•×Ŗיה המעולו×Ŗ של נצ×Ø×Ŗ. השפים חיים כהן, א×Øז קומו×Øובהקי, יאי×Ø ×™×•×”×¤×™ ואח×Øים ואי×Ŗם גם אופים כמו אדון שיפון ובשלנים כמו הילה אלפ×Øט, י×Ŗא×Øחו במאפיו×Ŗיה, ב×Ŗיה ומהעדו×Ŗיה המובילו×Ŗ של העי×Ø × ×¦×Ø×Ŗ - מהעד×Ŗ ×Ŗיש×Øין, מהעד×Ŗ ביא×Ŗ, מהעד×Ŗ דיאנא ואח×Øו×Ŗ. בואו לטעום, לבלו×Ŗ ולגלו×Ŗ.
מ×Ŗכוני ממולאים

לכבוד פהטיבל הממולאים בנצ×Ø×Ŗ החלטנו לא×Ŗג×Ø ××Ŗכם ולהביא לפניכם כמה מ×Ŗכוני ממולאים של דוחול הפדי ממהעד×Ŗ דיאנא שבעי×Ø ×•×©×œ אחד מאו×Øחי הפהטיבל, א×Øז קומו×Øובהקי מבי×Ŗ ההפ×Ø ×”×’×œ×™×œ×™ לבישול. הנה הם לפניכם
 
מועדון המטיילים של מפה בעכו

מועדון המטיילים של מפה בעכו
 
מועדון המטיילים מצפין ומגיע לבק×Ø ××Ŗ כל×Ŗ הים של הגליל. בעי×Ø ×”× ×ž×œ היפהפיה ניהנה מכל מה שיש לעכו הע×Ŗיקה ל×Ŗ×Ŗ. נחזו×Ø ×œ×™×ž×™ הביניים באולמו×Ŗ האבי×Øים, נשמע על שליטים טו×Øקיים אכז×Øיים ונפוליאון אחד קטן. × ×”×Ŗובב בשוק ונטעם מפה ומשם, × ×Øאה א×Ŗ הה×Ŗחדשו×Ŗ של עכו הע×Ŗיקה וגם נגיד שלום לנמל הע×Ŗיק ולמי הים ה×Ŗיכון שהיו כאן ×Ŗמיד.
לפ×Øטים נוהפים >>
עוד המלצו×Ŗ מא×Ŗ×Ø ×ž×¤×”

×¢×Ŗאבא אי×Øוח
×¢×Ŗאבא אי×Øוח מביא א×Ŗ כל הקהם של נצ×Ø×Ŗ לאו×Øחיו
לפ×Øטים נוהפים >>
 
בי×Ŗ הא×Øחה אל מוט×Øאן
בי×Ŗ הא×Øחה או×Ŗנטי ומקהים בלב נצ×Ø×Ŗ
לפ×Øטים נוהפים >>
 
פאוזי עאז×Ø ××™×Ÿ
בואו להכי×Ø ××Ŗ הבי×Ŗ שכב×Ø ×Ŗפה לו מעמד של מקום הלינה האו×Ŗנטי בא×Øׄ
לפ×Øטים נוהפים >>
 
    Send to friend  FacebookShare 
לה×Ŗ×Øאו×Ŗ בשבוע הבא!
Ā Ā FacebookĀ  ā€‹Ā Ā TwitterĀ  ā€‹Ā Ā InstagramĀ  ā€‹

נשלח באמצעו×Ŗ V.I.Plus דיוו×Ø ××œ×§×˜×Øוני