השבוע במגזין מפה: מחזי×Øים א×Ŗ הטבע לעי×Ø - שיקום אקולוגי במ×Øחב העי×Øוני ואי×Øועים לחג

21.1.2016 - המגזין השבועי: מחזי×Øים א×Ŗ הטבע לעי×Ø - שיקום אקולוגי במ×Øחב העי×Øוני
 
שמי×Øה ×¢×œ הטבע וההביבה מ×Ŗפ×Øש×Ŗ אצל ×Øבים כל×Ŗ×Ŗ לטבע לעשו×Ŗ א×Ŗ שלו, באין מפ×Øיע. מבלי לבנו×Ŗ בניינים או כבישים, מבלי ללכלך, מבלי לד×Øוך על הצמחים ולהפ×Øיע לחיו×Ŗ. יש א×Ŗ×Øים שלא ×Øק שמ×Ŗקיימים בהם כל אלה אלא גם נעשו×Ŗ בהם עבודו×Ŗ באופן יזום שמחזי×Øו×Ŗ להם א×Ŗ ×”חיים. בא×Ŗ×Øים אלה משוחז×Ø×Ŗ הביבה טבעי×Ŗ שהי×Ŗה קיימ×Ŗ בעב×Ø ×•× ×¢×œ×ž×” בעקבו×Ŗ כל מיני ×©×™× ×•×™×™× של פי×Ŗוח, חוה×Ø ×Ŗשומ×Ŗ לב ואי שמי×Øה על הטבע, כפי שכל כך קל לעשו×Ŗ. השבוע, ×‘מהג×Ø×Ŗ חגיגו×Ŗ ט"ו בשבט לטבע, לעצים ולפ×Øחים, אנחנו ×Øוצים להפנו×Ŗ ז×Øקו×Ø ××œ ×¤×™× ×•×Ŗ החמד היזומו×Ŗ הללו. א×Ŗ×Øי הטיול והלימוד האלה לא היו קיימים לולא השקיעו בהם עבודה ×Øבה שמאחו×Øיה מחשבה ×Øבה, מקצועיו×Ŗ והבנה של מה הטבע והאדם צ×Øיכים. ×‘שנים האח×Øונו×Ŗ ה×Ŗגבשו להם פא×Øקים וב×Øיכו×Ŗ חו×Ø×£ שכאלה באזו×Ø ×’×•×© דן והם מכניהים ×”×Øבה י×Øוק וצבעים אח×Øים לבועה העי×Øוני×Ŗ. בחג האילנו×Ŗ יש לכם הזדמנו×Ŗ פז ליהנו×Ŗ מהטבע שב×Ŗוך העי×Ø ××• להש×Ŗ×Ŗ×£ באי×Øועים ובפעילויו×Ŗ ×Ŗ×Øבו×Ŗ שמ×Ŗקיימים בחג 
פא×Øק ב×Øיכ×Ŗ החו×Ø×£ ב×Ŗל אביב
ב×Øיכ×Ŗ החו×Ø×£ ההיהטו×Øי×Ŗ, שבין חוף הצוק לחוף ×Ŗל ב×Øוך, שוקמה ושוחז×Øה. כ×Ŗחליף לז×Øימה הטבעי×Ŗ של מי גשמים שמילאו א×Ŗ הב×Øיכה בעב×Ø, עכשיו המים מוז×Øמים לשדה ההמוך בצינו×Øו×Ŗ ניקוז עי×Øוניים, ומשם ממשיכים לב×Øיכה. בעקבו×Ŗ המים, הגיעו גם בעלי החיים, וכיום ני×Ŗן למצוא שם ק×Øפדו×Ŗ ואילניו×Ŗ וכן חיפושיו×Ŗ וה×Øטנים 
 
א×Ŗ×Ø ×˜×‘×¢ עי×Øוני נחל פ×Øדהים
במ×Øחק פהיעה מאזו×Ø ×”×¢×”×§×™× של ×Øמ×Ŗ החייל שוקם א×Ŗ×Ø ×˜×‘×¢ עי×Øוני שובה לב על גד×Ŗ נחל פ×Øדהים. ביוזמה משו×Ŗפ×Ŗ של כמה א×Øגונים י×Øוקים ומ×Ŗנדבים מקומיים נש×Ŗלו למעלה מ-70 מיני צמחים, נעק×Øו מינים פולשים שמקומם אינו כאן, והוהד×Øו שבילי הטיול
 
ב×Øיכ×Ŗ הכפ×Ø ×”×™×Øוק
מז×Øחי×Ŗ לצומ×Ŗ גלילו×Ŗ, ב×Ŗחומי הכפ×Ø ×”×™×Øוק, ישנה ב×Øיכ×Ŗ חו×Ø×£ מ×Øשימה למדי הכולל×Ŗ דו-חיים ומגוון ×Øחב ×™×—×”×™×Ŗ של צמחייה. המקום מטופח במהג×Ø×Ŗ פ×Øויקט שיקום ב×Ŗי גידול
 
השדה והיע×Ø ×©×œ× ×• במעוז אביב
א×Ŗ מיזם הטבע הקהיל×Ŗי מובילים ×Ŗושבים מהשכונה, ובמהג×Ø×Ŗו נש×Ŗלו מינים שונים של צמחי ב×Ø ×©×”×•×¤×›×™× א×Ŗ המקום ליפה במיוחד בעונ×Ŗ הפ×Øיחה. הוקם כאן יע×Ø ×ž××›×œ מבוהה עצים א×Øׄ יש×Øאלים במע×Øכ×Ŗ אקולוגי×Ŗ שמביאה ל×Ŗועל×Ŗ האדם בעיק×Ø ×‘×ž×–×•×Ÿ שהיא מהפק×Ŗ. המקום גם משמש להעש×Øה וחינוך בנושא טבע לדו×Ø ×”×¦×¢×™×ؠו×Ŗלמידי ב×Ŗי ההפ×Ø ×•×”×’× ×™× ההמוכים שו×Ŗפים ב×Ŗחזוק הפא×Øק.
 
ב×Øיכ×Ŗ החו×Ø×£ לב הש×Øון
ב×Øיכ×Ŗ החו×Ø×£ שנמצא×Ŗ ממש בהמוך לישוב עין ש×Øיד (מכיוון מע×Øב) היא פ×Øויקט שיקומי שבמהג×Ø×Ŗו איזנו א×Ŗ הא×Ŗ×Ø ×ž×‘×—×™× ×” היד×Øולוגי×Ŗ, וניקו אשפה וצמחייה פולש×Ŗ שנמצאו במקום. על ק×Øקעי×Ŗ החמ×Øה שבב×Øיכה ש×Ŗלו צמחייה שמ×Ŗאימה במיוחד לק×Øקע 
 
ב×Øיכו×Ŗ החו×Ø×£ בחולון
בגבול חולון-×Ŗל אביב שוקמו א×Øבע ב×Øיכו×Ŗ חו×Ø×£, אח×Ŗ מהן לימודי×Ŗ ומשמש×Ŗ מוהדו×Ŗ חינוך. בעב×Ø ×”×™×Ŗה כאן ב×Øיכה עונ×Ŗי×Ŗ גדולה שנעלמה וכיום הב×Øיכה האט×Øקטיבי×Ŗ ביו×Ŗ×Ø ×”×™× הב×Øיכה הלימודי×Ŗ שנמצא×Ŗ בהמוך לקאנט×Øי קלאב חולון
 
גן יד לבנים
בין בניינים יוק×Ø×Ŗיים ב×Øחוב פנקה ב×Ŗל אביב שוכנ×Ŗ לה גינה י×Øק×Øקה ונעימה. גן יד לבנים הוא למעשה א×Ŗ×Ø ×˜×‘×¢ שנמצא כע×Ŗ ב×Ŗהליך של שיקום. בחודשים אוגוהט, הפטמב×Ø ×•××•×§×˜×•×‘×Ø ××¤×©×Ø ×œ×Øאו×Ŗ א×Ŗ פ×Øיח×Ŗ החצבים בגן
 
א×Øועי ט''ו בשבט לכל המשפחה

פעילויו×Ŗ ואי×Øועים חגיגיים לכל המשפחה בט''ו בשבט
 
בט''ו בשבט השו×Ŗלים הולכים עם ×Øון בלב וא×Ŗ ביד בשעה שאנחנו, על טפינו, מדלגים בין פעילויו×Ŗ שונו×Ŗ לחג. בין אם באווי×Ø ×”×¤×Ŗוח והצונן או במוזיאון הגו×Ø - כולנו נעניק ×Ŗשומ×Ŗ לב מיוחד×Ŗ לטבע. כדי לעזו×Ø ×œ×›× להחליט אם לנהוע צפונה או ד×Øום, קבלו אי×Øועים נבח×Øים ב×Øחבי הא×Øׄ לכם ולילדים 
לכ×Ŗבה המלאה >>
עוד המלצו×Ŗ מא×Ŗ×Ø ×ž×¤×”

נגה אי×Øוח כפ×Øי
בלב מ×Ŗחם הצימ×Øים הנעים נמצא×Ŗ ב×Øיכה מחוממ×Ŗ שבה מ×Ŗבצעים טיפולי מים
לפ×Øטים נוהפים >>
 
עידן אופן
טיולים על גלגלים למשפחו×Ŗ ולקבוצו×Ŗ בשטח קיבוׄ ×Øבדים ובהביבה
לפ×Øטים נוהפים >>
 
The Post Hostel
הוהטל עי×Øוני מהוגנן ונגיש בי×Øושלים המציע 40 חד×Øים נוחים ושלל א×Øועי ×Ŗ×Øבו×Ŗ
לפ×Øטים נוהפים >>
 
    Send to friend  FacebookShare 
לה×Ŗ×Øאו×Ŗ בשבוע הבא!
Ā Ā FacebookĀ  ā€‹Ā Ā TwitterĀ  ā€‹Ā Ā InstagramĀ  ā€‹

נשלח באמצעו×Ŗ V.I.Plus דיוו×Ø ××œ×§×˜×Øוני