השבוע במגזין מפה: יינו×Ŗ לבנים מיקבים מומלצים לכבוד שבועו×Ŗ

מגזין מפה 21.5.2015 : יינו×Ŗ לבנים לשבועו×Ŗ
 
יקב הפ×Øה
 
יקב הפ×Øה

יקב הפ×Øה הצעי×Ø ×©×œ היינן המוכש×Ø ×“×•×Øון ×Øב הון זכאי בדין לפ×Ŗוח א×Ŗ ×Øשימ×Ŗ היקבים המומלצים שלנו לשבועו×Ŗ, חג שהפך בשנים האח×Øונו×Ŗ במה שהוא כנ×Øאה מהלך שיווקי מב×Øיק למדי, לחג היינו×Ŗ הלבנים. ×Øב הון, ששימש עד לפני כמה שנים כיינן ה×Øאשי של יקב עמק האלה, מייצ×Ø ×‘×™×§×‘ שלו שבקיבוׄ ג×Ŗ אך ו×Øק יינו×Ŗ לבנים. אין לזה אח ו×Ø×¢ ביש×Øאל ובעצם גם לא ה×Øבה יקבים בעולם נוהגים כך, לפחו×Ŗ לא כאלו הממוקמים באזו×Øים שבהם אפש×Ø ×œ×™×™×¦×Ø ×’× יין אדום. וביש×Øאל, שבה היינו×Ŗ האדומים פופול×Øיים בה×Øבה, אפש×Ø ×•×¢×•×“ איך. כל היינו×Ŗ של ×Øב הון, החל ב'בלנדים' וכלה ב×Øיזלינג המופ×Ŗי, הם לא ×Øק מומלצים מאד אלא גם ובעיק×Ø, טעימים להפליא.
חוו×Ŗ כ×Øם ב×Øק
 
יקב חוו×Ŗ כ×Øם ב×Øק
חוו×Ŗ כ×Øם ב×Øק הוקמה על ידי יוהי ויעל ×Øוזנב×Øג בשנ×Ŗ 2011 ונק×Øא×Ŗ על שמו של בנם ב×Øק שנפט×Ø ×ž×ž×—×œ×” קשה ב2010 בגיל 18. בחוו×Ŗ כ×Øם ב×Øק מיוצ×Øים כמה יינו×Ŗ נהד×Øים וביניהם בלנד אדום של קב×Øנה הוביניון, מ×Øלו ושי×Øאז, ויין לבן שי×Ŗאים מאד לשבועו×Ŗ מענבי פ×Øנׄ' קולמב×Ø ×”×¢×•×©×™× מעין קאמבק בשנים האח×Øונו×Ŗ. אבל מעל לכל מדוב×Ø ×‘×ž×§×•× יפה ובזוג מקהים שכיף גדול לבלו×Ŗ שעה קלה במחיצ×Ŗם ובמחיצ×Ŗ היינו×Ŗ הטעימים שלהם

 
גן לאומי חוף פלמחים
 
יקב ×Ŗבו×Ø
יקב ×Ŗבו×Ø ×”×¤×š ×Ŗוך שנים הפו×Øו×Ŗ מיקב בוטיק בגודל בינוני לאחד היקבים המהח×Øיים הגדולים והמובילים ביש×Øאל. אך למ×Øו×Ŗ שאפש×Ø ×œ×ž×¦×•× כיום א×Ŗ יינו×Ŗיו בכל מ×Øכול, שווה לנהו×Ŗ מדי פעם א×Ŗ ההפ×Ŗעו×Ŗ החדשו×Ŗ של היקב הזה והיינן הוו×Ŗיק והמקצוען שלו א×Øיה נש×Ø. לכבוד שבועו×Ŗ כדאי לכם לה×Ŗעכב על ה×Øוזה החדש, לנהו×Ŗ א×Ŗ ה×Øיזלינג המוצלח עד מאד או לחזו×Ø ××œ ההוביניון בלאן הוו×Ŗיק והמצוין
 
 
יקב ×Øמ×Ŗ הנגב
יקב ×Øמ×Ŗ הנגב הוא בעצם שמו החדש של יקב קדש ב×Ø× ×¢, מחלוצי יקבי הבוטיק בנגב הצחיח. אנשי היקב מ×Ŗמחים אמנם ביינו×Ŗ אדומים כבדים, מחוהפהים ועוצמ×Ŗיים בד×Øך כלל, אך השנה, לק×Øא×Ŗ החג, ייצ×Øו ל×Øאשונה גם ×Øוזה נחמד ויין לבן חדש ומקהים. בחג השבועו×Ŗ אפש×Ø ×™×”×™×” לבק×Ø ×›××Ÿ, לטעום יינו×Ŗ ולצא×Ŗ להיו×Øים
 
 
יקב ה×Øי גליל
א×Ŗ יקב ה×Øי גליל שבי×Øאון דומה שמכי×Øים כב×Ø ×›×œ חובבי היין ביש×Øאל וגם מי שאינם כאלה. היקב שהוא למעשה הוג של שלוחה גלילי×Ŗ של יקבי ×Øמ×Ŗ הגולן, ה×Ŗפ×Øהם לא ×Øק ביינו×Ŗיו המשובחים ונו×Ŗני ה×Ŗמו×Øה המצוינ×Ŗ למחי×Ø ××œ× גם במבנה המ×Øהיב בו הוא שוכן, אליו הצט×Ø×£ גם מ×Ø×Ŗ×£ היינו×Ŗ החדש שהגג שלו הוא מעין ×¢×Øוגה הפו×Øח×Ŗ באביב. בשבועו×Ŗ, נהו א×Ŗ ה×Øוזה שלהם או אחד מהלבנים המצוינים- ההוביניון, הש×Øדונה או הויונייה. גם כאן אפש×Ø ×œ×‘×§×Ø
מועדון המטיילים יוצא ל×Øמלה

בואו להכי×Ø ××Ŗ החלק הע×Ŗיק והמפ×Ŗיע של ×Øמלה. המהגד הגדול , המנז×Ø ×”×¤×Øנציהקני, המגדל הלבן וכמובן טעימו×Ŗ בשוק- בו×Øקה, יוגו×Øט, חומוה, ומ×Ŗוקים הודיים לקינוח 
ק×Øא עוד
 
עוד המלצו×Ŗ מא×Ŗ×Ø ×ž×¤×”

בי×Ŗ אלכהנד×Øה
 
מהעד×Ŗ בי×Ŗ החצ'אפו×Øי בב×Ŗ ים היא בי×Ŗ חם לכל חובבי האוכל הגיאו×Øגי או הג×Øוזיני כפי שהוא מכונה אצלנו. ומי שעדיין לא מכי×Ø, ייטיב לעשו×Ŗ אם יהו×Ø ×œ×˜×™×™×œ×Ŗ היפה של ב×Ŗ ים בק×Øוב
וילה כנ×Ø×Ŗ שלי
כנ×Ø×Ŗ שלי, הווילה המ×Øווח×Ŗ והנעימה במגדל, מ×Ŗאימה לנופשים בקבוצו×Ŗ גדולו×Ŗ
לפ×Øטים >>
 
שבועו×Ŗ ב×Øמ×Ŗ הנדיב
פא×Øק ×Øמ×Ŗ הנדיב מזמין א×Ŗ חוגגי השבועו×Ŗ לה×Øפ×Ŗק×Ŗ טבע אמי×Ŗי×Ŗ לגדולים ולקטנים
לפ×Øטים >>
 
עין ח×Øוד חוויי×Ŗ נופש בגלבוע
מ×Ŗחם האי×Øוח עין ח×Øוד חוויי×Ŗ נופש בגלבוע, שבעין ח×Øוד איחוד הוא אופציי×Ŗ לינה מועדפ×Ŗ באיזו×Ø ×”×™×¤×” הזה
לפ×Øטים >>
 
    Send to friend  FacebookShare 
לה×Ŗ×Øאו×Ŗ בשבוע הבא!
Ā Ā FacebookĀ  ā€‹Ā Ā TwitterĀ  ā€‹Ā Ā InstagramĀ  ā€‹

נשלח באמצעו×Ŗ V.I.Plus דיוו×Ø ××œ×§×˜×Øוני