מגזין מפה: מהו ט×Øנד הטיולים החדש שי×Øענן לכם א×Ŗ הקיׄ?

בכל העולם הבינו א×Ŗ זה לפני שנים, ו×Øק לנו לקח זמן להבין א×Ŗ זה גם.
בואו לגלו×Ŗ א×Ŗ ט×Øנד הטיולים שי×Øענן לכם א×Ŗ הקיׄ, ולאן בכלל נוהעים עם ק×Øאוון ביש×Øאל?
Ā ×§×Øא עודĀ 

Ā 

איך לטייל ולא לבזבז שעו×Ŗ בנהיעו×Ŗ ב×Øכב? מצאנו לכם א×Ŗ א×Ŗ×Øי הלינה הטובים ביו×Ŗ×Ø ×¢× מהלולי טיול צמודים
Ā ×§×Øא עודĀ 

Ā 

כמה כב×Ø ××¤×©×Ø ×œ×©×‘×Ŗ בעוד מהעדה? במה כב×Ø ×™×›×•×œ×™× להפ×Ŗיע או×Ŗנו? מה×Ŗב×Ø ×©×¢×•×“ ה×Øבה. 4 המלצו×Ŗ לבילוי קולינ×Øי קצ×Ŗ אח×Ø, למי שכב×Ø ×©×‘×¢ ממהעדו×Ŗ קונבנציונליו×Ŗ
Ā ×§×Øא עודĀ 

Ā 

הי×Ŗ×Øון הגדול של הק×Øוואן הוא שאפש×Ø ×œ×‘×—×•×Ø ××Ŗ המקום לה×Ŗעו×Ø×Ø ×‘×•
Ā ×§×Øא עודĀ 

Ā 

×Øוכבים לאו×Ø ×™×Øח 2016

Ā 

בואו ל×Øכב עם המשפחה לאו×Ø ×”×™×Øח ולהנו×Ŗ מחווי×Ŗ הפו×Øט יוצא×Ŗ דופן. האי×Øוע י×Ŗקיים ב-4.8.2016 ומ×Ŗאים לכל הגילאים.
Ā ×§×Øא עודĀ 

Ā 

די×Øוג השבוע בא×Ŗ×Ø ×ž×¤×” - "הציונו×Ŗ עדיין חיה!"

Ā 

"נהננו מאוד מהחוויה הזא×Ŗ. מ×Ŗאים לכל הגילאים. חינוכי וגם מענין. ×Øמי בעל המקום ×Ŗמיד ×Øצה לעזו×Ø. חז×Øנו הביי×Ŗה עם הלהלה מלאה של טוב הא×Øׄ."
 
ד×Øגו עכשו והפ×Øו חוויו×Ŗ! 
Ā ×§×Øא עודĀ 

Ā 

עוד המלצו×Ŗ מא×Ŗ×Ø ×ž×¤×”

Ā 

ההמלצו×Ŗ החמו×Ŗ ביו×Ŗ×Ø.
המקומו×Ŗ שחייבים לבק×Ø.
30%-50% הנחה לבילויים ×‘אמצע השבוע.
Ā 
Ā ×§×Øא עודĀ 
היו×Ø ×—×™× × במ×Ŗחם אינט×Øאקטיבי חדשני לגילוי הביולוגיה של ה×Ŗ×Øופו×Ŗ והשפע×Ŗן על גופנו.
Ā 
Ā ×§×Øא עודĀ 

Ā 

המדב×Ø ×ž×¢× ×™×§ א×Ŗ הלילו×Ŗ הק×Øי×Øים ביו×Ŗ×Ø, ובעזוז מ×Øחבי המדב×Ø ×‘×©×™×× היפיפה.
Ā 
Ā ×§×Øא עודĀ 
אוגוהט הוא הזמן היחיד בו יכולו×Ŗ משפחו×Ŗ ליהנו×Ŗ מהאווי×Øה הייחודי×Ŗ והשלווה בהוויטו×Ŗ של פינה בלב, ב×Øאש פינה.
Ā 
Ā ×§×Øא עודĀ 

Ā 


נשלח באמצעו×Ŗ V.I.Plus דיוו×Ø ××œ×§×˜×Øוני