מגזין מפה: האם ×”×”× ×” הבוע×Ø ×”×Ŗגלה בלב המדב×Ø? וכל ההיבו×Ŗ להגיע לעמק המעיינו×Ŗ בחו×Ø×£

החו×Ø×£ הוא העונה היפה ביו×Ŗ×Ø ×©×œ עמק המעיינו×Ŗ: היהטו×Øיה, טבע, טיולים והדנאו×Ŗ - עמק המעיינו×Ŗ הוא עמק שיש בו הכל. בואו לגלו×Ŗ א×Ŗ אחד המקומו×Ŗ היפים ביש×Øאל.

Ā 

במשך זמן קצ×Ø ×‘×©× ×” חודש דצמב×Ø ×ž×•×¤×™×¢×” על ה×Ø ×§×“×•×© בלב המדב×Ø ×Ŗופע×Ŗ טבע ייחודי×Ŗ שזכ×Ŗה לכינוי "×”×”× ×” הבוע×Ø". בחג החנוכה הק×Øוב יש לכם הזדמנו×Ŗ ל×Øאו×Ŗ או×Ŗו בעיניים.

Ā 

השלג כב×Ø ×›×‘×© א×Ŗ פהג×Ŗ הח×Øמון הזוה×Ø×Ŗ, אך עדיין לא מהפיק בשביל לגלוש. אל ×Ŗפהפהו א×Ŗ זמן הזהב בו ×”×›× ×™×”×” לא×Ŗ×Ø ×‘×—×™× ×, ובוא להנו×Ŗ מיום שלם של ×Ŗענוגו×Ŗ שלג לבנו×Ŗ.

Ā 

די×Øוג השבוע בא×Ŗ×Ø ×ž×¤×” - "לעלו×Ŗ לקומה השנייה!"

Ā 

שילוב מ×Øשים ומוד×Øני של א×Øכיטקטו×Øה העושה שימוש בשיש בטון, בע×Ŗיקו×Ŗ כנהיו×Ŗ קדומו×Ŗ עליהן נבנ×Ŗה ×”×›× ×”×™×™×”. כשעולים לקומה השנייה × ×¢×Ŗק×Ŗ הנשמה מציו×Øים ענקיים של מ×Øיה ממקהיקו, יפן, ועוד.. ×”×›× ×”×™×™×” יפהפייה ומפ×Ŗיעה. מ×Øשים ומומלׄ.

Ā 

עוד המלצו×Ŗ מא×Ŗ×Ø ×ž×¤×”

Ā 

17% הנחה במ×Ŗחם אי×Øוח הבוטיק בשני×Ø.
Ā 
Ā ×§×Øאו עודĀ 
בואו לשמוע ולחוו×Ŗ מהיפו×Øי ההקמה ב-25 א×Ŗ×Øי מו×Øש×Ŗ ב×Øחבי הא×Øׄ.
Ā 
Ā ×§×Øאו עודĀ 

Ā 

שלוש בק×Ŗו×Ŗ מקהימו×Ŗ במושב מנו×Ŗ המ×Ŗאימו×Ŗ לזוגו×Ŗ ולמשפחו×Ŗ.
Ā 
Ā ×§×Øאו עודĀ 
בלב העי×Ø ×¦×¤×Ŗ שוכן מ×Ŗחם האי×Øוח הנעים של משפח×Ŗ ×Øוקנשטין.
Ā 
Ā ×§×Øאו עודĀ 

נשלח באמצעו×Ŗ V.I.Plus דיוו×Ø ××œ×§×˜×Øוני