שטח ושלווה בע×Øד

 

×¢×Øד היא מקום מ×Ø×Ŗק המציע מפגש של ×Ŗ×Øבויו×Ŗ , אמנים ויוצ×Øים , ×œ×¦×“ קהילה ח×Øדי×Ŗ גדולה, קהיל×Ŗ עולים ממדינו×Ŗ חב×Ø ×”×¢×ž×™× וכמובן בדואים שזו עי×Ø ×”×ž×—×•×– שלהם. עי×Ø ×©×¢×‘×Øה ×Ŗנודו×Ŗ שבין להיו×Ŗ הבטחה גדולה, לבין כישלון מהדהד.

בדב×Ø ××—×“ לא היה הפק מעולם - ×”פוטנציאל ה×Ŗיי×Øו×Ŗי האדי×Ø ×©×œ העי×Ø ×•×”××–×•×Ø ×›×•×œ×•. ×¢×Øוצו המ×Øשים של נחל צאלים שבכוח הזמן והמים חצב אל עומקה של ×Øמ×Ŗ המדב×Ø ××Ŗ אחד הקניונים המ×Øשימים במדב×Ø ×™×”×•×“×”, נוף ים המלח וה×Øי מואב שבאופק יוצ×Øים ×Ŗפאו×Øה שבשע×Ŗ בין ×¢×Øביים הופכ×Ŗ להיו×Ŗ פוטוגני×Ŗ במיוחד.

×Ŗקופה זו של הוף החו×Ø×£ ו×Ŗחיל×Ŗ האביב היא בדיוק הזמן המושלם לבוא לבק×Ø ×‘×”.
חובבי הטיולים ימצאו גבים מלאים, אוהבי הפ×Øיחה ימצאו אי×Øוהים שחומים ×•×—ובבי השלווה יזכו למ×Øחבים שלווים מקושטים בפלומה י×Øוקה עדינה, שלא ×Øק שלא מעלימה א×Ŗ המדב×Ø ××œ× דווקא מדגישה א×Ŗ יופיו.

חופשה באזו×Ø ×™×›×•×œ×” להיו×Ŗ אינטנהיבי×Ŗטיולים בע×Øוצי הנחלים, שחיה בגבים, ואפילו גליש×Ŗ מצוקים וזחילה במע×Øו×Ŗ. גם מי שמגיע במצב ×Øוח ×Øגוע ×•×Øוצה לנוח קצ×Ŗ ממ×Øוׄ החיים יוכל למצוא א×Ŗ מבוקשו: ממלונו×Ŗ בוטיק מפנקים עם נוף שאין כמו×Ŗו ועד ×œ×™× ×” אקולוגי×Ŗ בלב המדב×Ø, מהוג המקומו×Ŗ שבאמ×Ŗ אפש×Ø ×œ×”×˜×¢×™×Ÿ מצב×Øים בהםהוף שבוע של טיולים וא×Ŗג×Øים

המ×Øחב שבין ×¢×Øד לים המלח הוא מג×Øש משחקים אחד גדול. אין הפו×Ø ×˜×™×•×œ×™× ב×Øגל הם ×Øק אפש×Øו×Ŗ אח×Ŗ מ×Ŗוך מגוון שכולל כמעט כל פעילו×Ŗ שטח. משפחו×Ŗ ימצאו גבים ק×Øי×Øים ומהלולים שמא×Ŗג×Øים בדיוק במידה, ומי שבמצב ×Øוח א×Ŗג×Øי יו×Ŗ×Ø ×™×•×›×œ לה×Ŗנהו×Ŗ ב×Øכיב×Ŗ אופניים מדב×Øי×Ŗ או במהלול שכולל גלישה בעז×Ø×Ŗ חבלים בנחל ×Øחף ההמוך


 
כפ×Ø ×”× ×•×§×“×™×

כפ×Ø ×”× ×•×§×“×™× הוא מוהד אמי×Ŗי, כב×Ø ×©× ×™× שהוא מוביל א×Ŗ ה×Ŗיי×Øו×Ŗ באזו×Ø. מאז ×Ŗחיל×Ŗו ×›×ž×§×•× קטן המציע אי×Øוח בהגנון בדואי, גדל להיו×Ŗ א×Ŗ×Ø ×©×ž×¦×™×¢ לינה בכל ה×Øמו×Ŗ: מחד×Øים מפנקים ד×Øך הוכו×Ŗ בהגנון מדב×Øי, ועד אוהלי אי×Øוח בהגנון חאן בדואי. האפש×Øו×Ŗ לבחו×Ø ×‘×™×Ÿ אי×Øוח שכולל א×Øוחו×Ŗ לבין בישול עצמי על בהיה המנגלים והמטבחים המשו×Ŗפים שצמודים לכל מ×Ŗחם אי×Øוח, נו×Ŗן גמישו×Ŗ נוהפ×Ŗ גם ב×Øמ×Ŗ ה×Ŗקציב וגם באופי החוויה. בנוהף לאי×Øוח אפש×Ø ×œ×§×‘×œ פה א×Ŗ כל המידע הד×Øוש על טיולים באזו×Ø, לשכו×Ø ××•×¤× ×™×™×, לצא×Ŗ לטיולי גמלים ועוד.


 
ב×Øיכ×Ŗ צפי×Øה

עוד קלאהיקה מדב×Øי×Ŗ שהיי×Ŗה פה ה×Øבה לפני כפ×Ø ×”× ×•×§×“×™× וע×Øד. למעשה מדוב×Ø ×‘×’×‘ מים גדול שיושב ב×Øאש מפל ענק. ההליכה לגב מעט מ×Ŗאג×Ø×Ŗ אבל בדיוק במידה, כך שגם ההו×Øים וגם הילדים יכולים ליהנו×Ŗ. זהו מקום שלא שוכחים בקלו×Ŗ ומי שכב×Ø ×”×™×” פה כנ×Øאה יעשה לעצמו מנהג לחזו×Ø ×›×œ כמה שנים. חווי×Ŗ ה×Øחיצה בגב על היפו של מפל נחל צאלים כאש×Ø ×”×§× ×™×•×Ÿ הענק פ×Øוה לפניך, נצ×Øב×Ŗ עמוק בזיכ×Øון. פעם היינו אומ×Øים על מקום כזה "קחו ה×Øבה פילם". ×œ×©×ž×—×Ŗנו כב×Ø ××™×Ÿ צו×Øך לדאוג אפילו לזה. פשוט לבוא, ועדיף כמה שיו×Ŗ×Ø ×ž×•×§×“× בבוק×Ø


 
גב קינה

המוך לד×Øך ×¢×Ŗיקה על גבולו הד×Øומי של מדב×Ø ×™×”×•×“×”, שוכן ×¢×Øוׄ בעל השם ציו×Øי דנחל קינהד. בעומק הע×Øוׄ, אח×Øי מעב×Ø ×‘×©×‘×™×œ×™× ×¢×Ŗיקים על עקבו×Ŗ בעלי החיים, מגיעים לגב גדול ויפה שנק×Øא פשוט גב קינה. הוף החו×Ø×£ ו×Ŗחיל×Ŗ האביב הם בדיוק הזמן להגיע אליו לביקו×Ø, האווי×Ø ×›×‘×Ø ×§×¦×Ŗ חם יו×Ŗ×Ø ×•×”×ž×™× ק×Øים טיפה פחו×Ŗ, כך שבאמ×Ŗ אפש×Ø ×œ×™×”× ×•×Ŗ מטבילה ק×Øי×Øה באמצע המדב×Ø. ההליכה מ×Ŗאימה לטיול משפחו×Ŗ מיטיבו×Ŗ לכ×Ŗ ואפש×Ø ×œ×§×¦×Øה בעז×Ø×Ŗ ×Øכב שטח. גם לכאן כדאי להגיע מוקדם, במיוחד בהופי שבוע יפים ונעימים כמו זה שצפוי לנו


 
פ×Øיח×Ŗ האי×Øוה השחום

עוד לפני שמגיעים לע×Øד, המוך לגן הלאומי ×Ŗל ×¢×Øד, יש חלון ×–מנים ×§×¦×Ø ×‘×Ŗחיל×Ŗ האביב ל×Øאו×Ŗ א×Ŗ פ×Øיח×Ŗ האי×Øוה השחום. אי×Øוהים במדב×Ø ×”× ×Ŗמיד ניגוד לכל ה×Øקע. פ×Øחים מהוד×Øים בעלי ×Ŗפ×Øח×Ŗ מ×Øשימה אל מול צמחיי×Ŗ המדב×Ø ×”×¦× ×•×¢×”, זו השומ×Ø×Ŗ כל טיפ×Ŗ אנ×Øגיה כדי לש×Øוד עוד קיׄ קשה. ההגעה פשוטה - האי×Øוהים נמצאים ממש המוך לכביש, וגם מי שאינו חובב פ×Øיחה מושבע ימצא פה כמה ×Øגעים של חהד.


 
הוף שבוע של הטענ×Ŗ מצב×Øים

מלון בוטיק יהלים

מלון בוטיק הוא אחד המקומו×Ŗ המו×Øכבים ביו×Ŗ×Ø ×œ× ×™×”×•×œ, ההטנד×Øט צ×Øיך להיו×Ŗ הכי גבוה שאפש×Ø, עם ×“אגה לפ×Øטים הקטנים, שי×Øו×Ŗ מעולה ×•×™×—×” אישי. ×‘לי כל אלו מלון בוטיק הוא פשוט מלון קטן ויק×Ø, אבל עם כל אלו הוא חוויה ששווה כמעט כל מחי×Ø. מלון יהלים הוא בדיוק מה שמלון בוטיק אומ×Ø ×œ×”×™×•×Ŗ, עם חד×Øים שלכל אחד מהם אופי קצ×Ŗ אח×Ø, נוף חד פעמי והכול על גבול המדב×Ø ××œ מול ים המלח. מי ש×Øוצה לקח×Ŗ א×Ŗ הפינוק עד ההוף, ×Ŗעיפו מבט על אח×Ŗ ההוויטו×Ŗ שנבנו לאח×Øונה במקום, כנ×Øאה שזו אח×Ŗ האופציו×Ŗ המפנקו×Ŗ ביו×Ŗ×Ø ×‘××–×•×Ø ×”×“×Øום


 
משעולי ×Øחף

גם משפחו×Ŗ יכולו×Ŗ ליהנו×Ŗ מחופשה ×Øגועה, בלי אט×Øקציו×Ŗ, בלי מהלולים מפ×Øכים, באווי×Øה פשוטה. האי×Øוח במשעולי ×Øחף הוא עצמאי: ×ž×‘שלים לבד, הולכים לישון לבד ×•×ž×Ŗעו×Ø×Øים לבד. שונה כל כך מאו×Ŗם חאנים שאומנם נמצאים בלב המדב×Ø ××‘×œ הם כל דב×Ø ×ž×œ×‘×“ לבד. אז ×¦××• מהשג×Øה ועשו לעצמכם הוף שבוע שכולל יצי×Øה, ק×Øיאה ×•×’יבוש משפח×Ŗי. ×—ווי×Ŗ האי×Øוח במשעולי ×Øחף ×Ŗכוון א×Ŗכם בדיוק לשם. יחד עם כל זה, המקום יושב ליבו של אזו×Ø ×ž×”×œ×•×œ×™ הטיול שבין ×¢×Øד לבקע×Ŗ קנאים, ככה שגם אם נמאה לכם לנוח, כל האפש×Øויו×Ŗ פ×Ŗוחו×Ŗ

 
כפ×Øוצā€™×§×”

כמאמ×Ø ×”×§×œ×™×©××” - איטליה במדב×Ø. ×ž×§×•× קטן וחמוד שמגיש אוכל כמו בט×Øטו×Øיו×Ŗ באיטליה, פשוט ומדויק. המקום חדש ×™×—×”×™×Ŗ בנוף הע×Øדי אבל מה×Ŗמן כעוד לבנה קטנה בד×Øך לבנייה של ×Ŗו ×Ŗקן בוטיקי בעי×Ø ×”×ž×“×‘×Øי×Ŗ. ×”×›×™ ×Øחוק שאפש×Ø ×ž×ž×”×¢×“×•×Ŗ הוף-טיול או אין-ב×Øי×Øה שמגישו×Ŗ אוכל ×”×Ŗמי במחי×Øים גבוהים. ועל הד×Øך מעדנייה מצוינ×Ŗ בה ×Ŗמצאו כל מה שצ×Øיך לפיקניק מדב×Øי בהטייל אי×Øופאי

 
מוזיאון הזכוכי×Ŗ

ה×Øחק מהז×Øם המ×Øכזי של האומנו×Ŗ יושב המוזיאון הקטן הזה שהוא בי×Ŗ לכל מה שקשו×Ø ×œ××ž× ×™ ואומנו×Ŗ זכוכי×Ŗ . הדנאו×Ŗ יצי×Øה לילדים וה×Ŗוודעו×Ŗ מק×Øוב ל אומנו×Ŗ העבודה בזכוכי×Ŗ הן העיק×Ø ×¤×” ולכן שווה ל×Ŗאם א×Ŗ הביקו×Ø ×ž×Øאש ולוודא שיש פעילו×Ŗ ×Øלוונטי×Ŗ . ×Ŗ×¢×Øוכ×Ŗ הקבע יפה ×•×ž×¢× ×™×™× ×Ŗ בפני עצמה אולם הביקו×Ø ×‘×” קצ×Ø ×•×”×”×Ŗפקו×Ŗ ×Øק בה יחטיא א×Ŗ האפש×Øויו×Ŗ ×”גלומו×Ŗ במקום.


עוד המלצו×Ŗ מא×Ŗ×Ø ×ž×¤×”

בי×Ŗ העׄ של הוזנה
מ×Ŗחם צימ×Øים בגליל העליון, שמש×Ŗלב מצוין עם האווי×Øה הכפ×Øי×Ŗ, והחקלאי×Ŗ. 
לפ×Øטים נוהפים >>
 
מהו×Ŗי - מ×Øכז פעילויו×Ŗ
המקום לבילוי פו×Øמי עם ×¢×Øך מוהף כמיטב המהו×Ø×Ŗ של מ×Øכז מהו×Ŗי.
לפ×Øטים נוהפים >>
 
לה היאהטה
מ×Ŗחם צימ×Øים מעוצב ומושקע בלב הע×Øבה. מי ש×Øוצה טעימה אח×Øונה מהע×Øבה.
לפ×Øטים נוהפים >>
 
   
 
    Send to friend  FacebookShare 
לה×Ŗ×Øאו×Ŗ בשבוע הבא!
Ā Ā FacebookĀ  ā€‹Ā Ā TwitterĀ  ā€‹Ā Ā InstagramĀ  ā€‹

נשלח באמצעו×Ŗ V.I.Plus דיוו×Ø ××œ×§×˜×Øוני