השבוע במגזין מפה: פו×Ŗחים עם עונ×Ŗ ה×Øחצה - מלונו×Ŗ עם חוף צמוד, חופי ים מומלצים ומהעדו×Ŗ חוף

מגזין מפה: עונ×Ŗ ה×Øחצה 2015 נפ×Ŗח×Ŗ
 
חוף ב×Ø ×›×•×›×‘× באשקלון. צילום: עדי אלון
 
חופי ים מומלצים
אנשי ים אמי×Ŗיים לא נו×Ŗנים למזג האווי×Ø ×”×”×¤×›×¤×š לבלבל או×Ŗם. ×Øק יוצא×Ŗ השמש, שק×Øני×Ŗ ככל ש×Ŗהיה, והם עוב×Øים ללבוש מינימלי ומ×Ŗפ×Øקדים על אחד החופים. עונ×Ŗ ה×Øחצה שנפ×Ŗחה השבוע מזכי×Øה שבהופו של דב×Ø ×”×§×™×„ יגיע, החול והמטקו×Ŗ בוא יבואו. אנו מקווים כי ×Øשימ×Ŗ החופים המומלצים שלפניכם ×Ŗקל א×Ŗ החז×Øה לעונה החמה
 
מלונו×Ŗ עם חוף פ×Øטי
 
מלונו×Ŗ מומלצים עם חוף פ×Øטי
אחד הדב×Øים הטובים באי×Øוח במלון הוא שאין צו×Øך לצא×Ŗ מגבולו×Ŗיו. אפש×Ø ×œ×™×©×•×Ÿ, לאכול, לה×Ŗפנק, לשחו×Ŗ ואפילו להיפ×Øד קצ×Ŗ מהילדים כדי לה×Ŗגעגע. אם המלון ממוקם על חוף הים, או במ×Øחק הבי×Ø ×ž×ž× ×•, אך הגיוני הוא ליהנו×Ŗ משכשוך ב×Ŗנאי VIP. למלונו×Ŗ שלפניכם צמוד ×—וף פ×Øטי ×ž×”וד×Ø, נקי ומזמין. כל שא×Ŗם צ×Øיכים לעשו×Ŗ הוא ל×Øד×Ŗ מהחד×Ø ×‘×—×œ×•×§, להימ×Øח בק×Øם הגנה וולשכב על מיט×Ŗ שיזוף ×Ŗח×Ŗ שמשייה
 
מהעדו×Ŗ חוף מומלצו×Ŗ
 
מהעדו×Ŗ חוף מומלצו×Ŗ
יש אנשים שאוהבים א×Ŗ הים מ×Øחוק עם ×Øון בלב, בי×Øה ביד ושניצלונים בפה. לאלה שאינם חובבי בטן-גב וגם לכאלה שכן אבל מחכים ליולי-אוגוהט, אנחנו מציעים לאכול מול הגלים. במקבׄ מהעדו×Ŗ החוף שלפניכם ×Ŗמצאו ×Ŗפ×Øיטים מגוונים - בחלקן אוכל בהיהי ונוף נפלא ואח×Øו×Ŗ מציעו×Ŗ ×”×™ פוד גו×Øמה שנשלה זה ×¢×Ŗה מן המצולו×Ŗ. קיׄ טעים
 
 
מועדון המטיילים של מפה יוצא להיו×Ø ×“×’×™× ודייגים בנמל יפו

בשישי הבא (15.5) מועדון המטיילים של מפה פו×Ŗח א×Ŗ ההופ"ש בהיו×Ø ×“×’×™× ודייגים בנמל יפו עם גילי והעדו זיינב, דו×Ø ×©×‘×™×¢×™ לדייגי יפו. במהג×Ø×Ŗ ההיו×Ø × ×¤×’×•×© דייגים צ×Øובי שמש ומלח, נכי×Ø ××Ŗ עבוד×Ŗם, נשמע א×Ŗ הודו×Ŗ המקצוע, נטעם דגים חיים יש×Ø ×ž×”×”×™×¤×•×Ÿ, נעלעל בהפ×Ø ×•×œ×§×™× ×•×— נטעם 'פיש אנד צ'יפה' בדוכן חדש שנפ×Ŗח בנמל
לפ×Øטים וה×Øשמה להיו×Ø >>
 
עוד המלצו×Ŗ מא×Ŗ×Ø ×ž×¤×”

מהעד×Ŗ ×Ŗש×Øין
 
בי×Ŗ הקפה-מהעדה ×Ŗיש×Øין בנצ×Ø×Ŗ מציע ×Ŗפ×Øיט המשלב מנו×Ŗ מהמטבח הע×Øבי והמע×Øבי. פ×Øט למח'מ×Ø ×ž×”×˜××‘×•×Ÿ, קו×Øדון בלו ופהטה ×Ŗמצאו שם אווי×Øה טובה ואי×Øוח מהבי×Ø ×¤× ×™×
פינה בהג'×Øה
הגולש×Ŗ ש×Øוןאו×Øיאלי:"מקום מושלם למשפחו×Ŗ עם ילדים במגוון גילאים"
לפ×Øטים >>
 
נגב Zoo בא×Ø ×©×‘×¢
הגולש×Ŗ daphnaol: "גן חיו×Ŗ מקהים ולא מהח×Øי. × ×Øאה שהחיו×Ŗ זוכו×Ŗ פה לטיפול טוב"
לפ×Øטים >>
 
צימ×Øים שמנ×Ŗ
הגולש guyhot:"אי×Øוח שלא חווינו כמו×Ŗו - ×Ŗשומ×Ŗ לב והקפדה על כל הפינוקים"
לפ×Øטים >>
 
    Send to friend  FacebookShare 
לה×Ŗ×Øאו×Ŗ בשבוע הבא!
Ā Ā FacebookĀ  ā€‹Ā Ā TwitterĀ  ā€‹Ā Ā InstagramĀ  ā€‹

נשלח באמצעו×Ŗ V.I.Plus דיוו×Ø ××œ×§×˜×Øוני