ה×Øעיונו×Ŗ הטובים ביו×Ŗ×Ø ×ž×” לעשו×Ŗ עם הילדים בקיׄ

23/6/16 מגזין מפה: יוצאים לחופש גדול
 
עוד שבוע הילדים יש×Ŗח×Ø×Øו מב×Ŗי ההפ×Ø, ימ×Ŗחו א×Ŗ הש×Øי×Øים (או ישכבו מול הטלוויזיה), וימצאו א×Ŗ הד×Øכים היצי×Ø×Ŗיו×Ŗ ביו×Ŗ×Ø ×œ×”×Ŗיש או×Ŗנו. בשביל לעזו×Ø ×œ×›× לעבו×Ø ××Ŗ הקיׄ בשלום - לאו×Øך הקיׄ נביא לכם א×Ŗ הטיפים הטובים ביו×Ŗ×Ø ×œ×—×•×¤×©×•×Ŗ משפח×Ŗיו×Ŗ, פעילויו×Ŗ מעניינו×Ŗ, ד×Øכי מילוט מהחום, וגם זמן זוגי בשבילכם.
5 צימ×Øים מושלמים עם ב×Øיכה
 
עם הילדים או ×Øק במיוחד בשבילכם -  5 צימ×Øים מושלמים עם ב×Øיכה ש×Ŗ×Øצו לנפוש בהם.
ק×Øאו עכשיו (2 דקו×Ŗ ק×Øיאה) >>
 
מה עושים עם הילדים כל הקיׄ?!
 
בילוי ק×Øי×Ø ×‘×ž×–×’×Ÿ או בילוי ק×Øי×Ø ×œ×™×“ מקו×Øו×Ŗ מים - המקומו×Ŗ הטובים ביו×Ŗ×Ø ×œ×Ŗ×Ŗ לילדים להוציא מ×Øׄ בימי הקיׄ החמים. 
המנו לכם א×Ŗ הכ×Ŗבה הזו וחז×Øו אליה ב×Øגעי הצו×Øך.
ק×Øאו עכשיו (2 דקו×Ŗ ק×Øיאה) >>
 
מהעדו×Ŗ שילדים אוהבים
 
המהעדו×Ŗ שיקבלו א×Ŗכם בשמחה וי×Ŗמודדו עם הו×Øים עייפים, ילדים ×Øעבים ודודים שלקחו אח×Øיו×Ŗ אבל לא זוכ×Øים מה בדיוק ילדים אוהבים לאכול. 
ק×Øאו עכשיו (3 דקו×Ŗ ק×Øיאה) >>
 
עידן הק×Øח ודינוזאו×Øים - ×Ŗ×¢×Øוכה חווי×Ŗי×Ŗ לכל המשפחה

אח×Øי שביק×Øו בה למעלה מ-4 מיליון מבק×Øים ב×Øחבי העולם, ×Ŗ×¢×Øוכ×Ŗ "עידן הק×Øח והדינוזאו×Øים" מגיעה ל×Ŗל אביב ביולי-אוגוהט 2016. בואו לפגוש א×Ŗ העולם המ×Ø×Ŗק של עידן הק×Øח והדינוזאו×Øים על נופיו עוצ×Øי הנשימה.
 
ק×Øאו עוד
 
עוד המלצו×Ŗ מא×Ŗ×Ø ×ž×¤×”

מהעד×Ŗ עׄ ×Ŗו×Ŗ
מטבח חלבי עשי×Ø ×•×—×•×ž×Øי גלם ט×Øיים ואיכו×Ŗיים, בין המטאו×Ŗ האבן הק×Øי×Øו×Ŗ של העי×Ø ×¦×¤×Ŗ. מהעדה ידועה ומוע×Øכ×Ŗ בכל האיזו×Ø, המכו על המקומיים.
לפ×Øטים נוהפים
 
בלאגן ביגו×Ø
הד×Øך הטובה ביו×Ŗ×Ø ×œ×”×¢×”×™×§ א×Ŗ הילדים ליום שלם. ×¤××Øק השעשועים ביגו×Ø ×”×•× הגדול מהוגו בצפון הא×Øׄ ומציע מגוון גדול של פעילויו×Ŗ לילדים בגילאים שונים, שיוכלו לפ×Øוק בו אנ×Øגיה ולפ×Ŗח א×Ŗ הכישו×Øים המוטו×Øיים ×Ŗוך כדי משחק.
לפ×Øטים נוהפים
 
מ×Ŗחם אי×Øוח עין גב
כפ×Ø × ×•×¤×© גדול,על אחד מהחופים החוליים הבודדים בכינ×Ø×Ŗ. חד×Øי האי×Øוח של הכפ×Ø ×Øבים ומגוונים ונו×Ŗנים מענה כמעט לכל ה×Øכב משפח×Ŗי. ×‘נוהף לחוף ה×Øחצה האט×Øקטיבי ולמ×Øחבי הדשא שמזמינים ה×Ŗ×Øוצצו×Ŗ, כפ×Ø ×”× ×•×¤×© מציע גם משחקייה, מ×Ŗקני משחקים, משחקי מחשב ועוד...
לפ×Øטים נוהפים
 
אי×Øוח ×Øוקנשטין
למ×Ŗחם האי×Øוח ×Øוקנשטין יש היהטו×Øיה משפח×Ŗי×Ŗ מפוא×Ø×Ŗ ש×Ŗחיל×Ŗה בג×Øמניה של שנו×Ŗ השלושים, והמשכה בה×Ø ×›× ×¢×Ÿ של ימינו. ××”ב×Ŗ האי×Øוח ומאו×Ø ×”×¤× ×™× ניכ×Øים גם אצל ×Øיקי ודב ×Øוקנשטין, דו×Ø ×Øביעי למא×Øחים. 
לפ×Øטים נוהפים
 
    Send to friend  FacebookShare 
לה×Ŗ×Øאו×Ŗ בשבוע הבא!
Ā Ā FacebookĀ  ā€‹Ā Ā TwitterĀ  ā€‹Ā Ā InstagramĀ  ā€‹Ā Ā WebsiteĀ  ā€‹

נשלח באמצעו×Ŗ V.I.Plus דיוו×Ø ××œ×§×˜×Øוני