מגזין מפה: טיולי מים לקיׄ, היו×Ø ×’×Øפיטי במועדון המטיילים ועוד המלצו×Ŗ טובו×Ŗ

23/7/2026 מגזין מפה: טיולי מים לקיׄ
 
חצי דקה במים, הגוף מ×Ŗ×Øגל לקו×Ø, ה×Øחצה מ×Øוממ×Ŗ נפש ומ×Ø×¢× × ×Ŗ גוף, שוכחים מכל הצ×Øו×Ŗ שיש ואלו שפ×Ŗח, ונכנהים לני×Øוונה. בין ק×Øיא×Ŗ הנאה אח×Ŗ לשנייה, עולה ב×Øאש ×Ŗהייה מה הטעם להיו×Ŗ מחוׄ למים בקיׄ הזה, ואיך זה ק×Øה ש×Øק עכשיו הגענו לטיול בצפון. אז בואו נפהיק לבזבז זמן, לפניכם ×Øשימה שימושי×Ŗ שבה מיטב מהלולי המים בצפון, לפחו×Ŗ אלה שאנחנו אוהבים במיוחד.  
הבניאה ה×Ŗיכון
טיול בחלק הפ×Øאי של הבניאה, מחוׄ לשמו×Øה ההגו×Øה, הוא קפיצה קטנה לגן עדן ו×Ŗאווה גדולה לעיניים. אלה הן כמה שעו×Ŗ בא×Øׄ אח×Ø×Ŗ בלי ד×Øכון וכ×Øטיה טיהה. ני×Ŗן להגדיל עם ביקו×Ø ×‘×©×‘×™×œ ה×Ŗלוי ובמפל הבניאה, שימו לב לה×Ŗ×Øחׄ במקומו×Ŗ המו×Ŗ×Øים לכך בלבד
 
טיול בבניאה - משני×Ø ×œ×©××Ø ×™×©×•×‘ >>
 
נחל יהודיה עליון
המהלול המפו×Øהם והקשה מכל המהלולים בשמו×Ø×Ŗ יהודיה עודכן וקוצ×Ø ×ž×©×ž×¢×•×Ŗי×Ŗ. הנ×Ŗיב שנחנך בחלק העליון של הנחל מאפש×Ø ×œ×œ×›×Ŗ עם כל המשפחה בחלק ×Øדוד של הע×Øוׄ ולהגיע למפל ה×Øאשון של קניון יהודיה
 
טיול בנחל יהודיה עליון - מהלול חדש >>
 
מהלול מעגלי בנחל כזיב
ליד מצפה הילה מ×Ŗחילים מעגל טיול מגוון, שיו×Øד למבצ×Ø ×”×ž×•× ×¤×•×Ø ×”×¦×œ×‘× ×™, עוב×Ø ×‘×—×œ×§ האי×Ŗן והיפה של נחל כזיב ועולה בחו×Øש מוצל חז×Øה למעלה. ללא ×Ŗשלום, ומשאי×Ø ×—×•×•×™×•×Ŗ שנצ×Øבו×Ŗ לזמן ×Øב
 
טיול בנחל כזיב >>
 
עין נוט×Øה - עין ×Ŗינה
טיול מים מוכ×Ø ×•××”×•×‘ שמבטיח ומקיים חווי×Ŗ מים לכל המשפחה. יש כאן הכל במהלול הזה: גם ב×Øיכה, וגם הליכה בז×Øם ×Øדוד, גם עלייה ב×Ŗוך צמחייה צפופה, וגם מפל ואשדי מים שגועשים במו×Øד הלעי בזל×Ŗ. המפל יוצא אמנם מצינו×Ø ×”×ž×™×, אבל כש×Ŗ×Ŗק×Øבו ×Ŗבינו שאפש×Ø ×œ×§×‘×œ ממנו שטיפה הגונה
 
טיול בעין נוט×Øה >>
 
לגונו×Ŗ הזכי
בשנה שעב×Øה נפ×Ŗח המהלול מחדש לאח×Ø ×©×”×•×›×©×Ø ×•×©×•×œ×˜ כהלכה על ידי ×Øשו×Ŗ הטבע והגנים. יש ×Ŗשע יציאו×Ŗ וכניהו×Ŗ מהוד×Øו×Ŗ למים. ההלעים הם או×Ŗם הלעים חלקים ומעצבנים, אבל הב×Øיכו×Ŗ הפ×Øאיו×Ŗ והצמחייה הצפופה מ×Øכיבים א×Ŗ אחד מטיולי המים הטובים שיש בא×Øׄ
טיול בב×Øיכו×Ŗ הזכי >>
 
מהלול מקו×Øי בשמו×Ø×Ŗ נחל עמוד
×”×›× ×™×”×” לשמו×Ø×Ŗ נחל עמוד היא מהדל×Ŗ האחו×Øי×Ŗ, ד×Øך נחל מי×Øון. מגיעים היש×Ø ×œ×—×œ×§ היפה של נחל עמוד, בין עין יקים לב×Øיכו×Ŗ שכווי. מהב×Øיכו×Ŗ עולים במעלה נחל שכווי לכיוון צפ×Ŗ. אפש×Ø ×’× לעשו×Ŗ א×Ŗ המהלול הפוך, כמו×Ŗ המים אינה מש×Ŗנה...
טיול מנחל מי×Øון לנחל שכווי >>
 
מפלי נחל אל על
מלבד ב×Øיכו×Ŗ המפל השחו×Ø ×•×”×ž×¤×œ הלבן, מהלול נחל אל על מה×Ŗי×Ø ×¢×•×“ כמה ב×Øיכו×Ŗ גן עדן קטנו×Ŗ יו×Ŗ×Ø ××š מ×Øגשו×Ŗ לא פחו×Ŗ. חפשו או×Ŗן לאו×Øך המהלול, וחפשו גם ענבים על הגפנים ואולי גם ×Ŗאנים שהבשילו מוקדם. 
טיול בנחל אל על >>
 
שיט בי×Øדן
 ×‘ין כפ×Ø ×‘×œ×•× ללהבו×Ŗ הבשן זו×Øם הי×Øדן המז×Øחי. אם ×Ŗביאו מ×Ŗנפחים ובגד ים ×Ŗוכלו לז×Øום יחד אי×Ŗו ולהעבי×Ø ××Ŗ השעה הכיפי×Ŗ ביו×Ŗ×Ø ×©×Ŗהיה לכם הקיׄ כנ×Øאה. ×Øק צ×Øיך לדע×Ŗ לשחו×Ŗ ולזכו×Ø ×¢× ×™×™× ×™ בטיחו×Ŗ 
שיט עצמי בי×Øדן המז×Øחי >>
 
היו×Ø ×’×Øפיטי לילדים - מועדון המטיילים

היו×Ø ×’×Øפיטי לילדים
 
בשב×Ŗ קיצי×Ŗ נצא עם כל המשפחה לגלו×Ŗ א×Ŗ הפנים הצבעוניו×Ŗ של ×Ŗל אביב. בהיו×Ø ×’×Øפיטי קליל בגובה העיניים, נלמד איך לק×Øוא א×Ŗ הכ×Ŗובו×Ŗ שעל הקי×Ø ×•× ×©×ž×¢ על ×Ŗ×Øבו×Ŗ ה×Øחוב ועולם הג×Øפיטי. הילדים יש×Ŗ×Ŗפו בחגיגה ויוהיפו א×Ŗ ×Ŗ×Øומ×Ŗם היצי×Ø×Ŗי×Ŗ בעז×Ø×Ŗ גי×Øים ומדבקו×Ŗ, והמבוג×Øים י×Ŗפעלו מהיצי×Øו×Ŗ שמהביב, י×Øגישו ויפענחו. וכולם ינהו להכ×Øיע בהוגיה ה×Øציני×Ŗ: השח×Ŗה או קישוט? ג×Øפיטי או אמנו×Ŗ?
לפ×Øטים וה×Øשמה >>
 
עידן אופן - להכי×Ø ××Ŗ השפלה ד×Øך האופניים

עידן אופן - השכ×Ø×Ŗ אופניים בשפלה
 
באופניים או ב×Øכב גולף מגלים א×Ŗ אזו×Ø ×§×™×‘×•×„ ×Øבדים בשפלה. מעיין אחד, ×Ŗל מק×Øאי חשוב, וה×Øבה שדו×Ŗ חקלאיים במהלול נוח שמ×Ŗאים לכל המשפחה
לפ×Øטים נוהפים >>
עוד המלצו×Ŗ מא×Ŗ×Ø ×ž×¤×”

חוׄ בא×Øׄ בחמ×Ŗ גד×Ø
בחמ×Ŗ גד×Ø ××Øגנו לכם חבילו×Ŗ בילוי מש×Ŗלמו×Ŗ המשלבו×Ŗ אט×Øקציו×Ŗ במ×Ŗחם ומחוצה לו
קיׄ בחמ×Ŗ גד×Ø >>
 
בי×Øה ומוזה בע×Øד
כל העניין הוא לש×Ŗו×Ŗ משהו ק×Ø ×‘×œ×‘ מדב×Ø, ואם יש בי×Øה ומוזה, זה לעניין אף יו×Ŗ×Ø
ב×Ø ×ž×•×–×” בע×Øד >>
 
היאהטה בע×Øבה
יחידו×Ŗ האי×Øוח המדב×Øיו×Ŗ בחצבה במבצע קיׄ חם במיוחד לגולשי מפה
לה היאהטה בחצבה >>
 
    Send to friend  FacebookShare 
לה×Ŗ×Øאו×Ŗ בשבוע הבא!
Ā Ā FacebookĀ  ā€‹Ā Ā TwitterĀ  ā€‹Ā Ā InstagramĀ  ā€‹

נשלח באמצעו×Ŗ V.I.Plus דיוו×Ø ××œ×§×˜×Øוני