מגזין מפה: איפה יהיה עׄ חג המולד הגדול ביו×Ŗ×Ø ×‘×ž×–×Øח ה×Ŗיכון?

בעוד שבועיים ידלק עׄ חג המולד הגדול ביו×Ŗ×Ø ×‘×ž×–×Øח ה×Ŗיכון. האו×Øו×Ŗ המנצנצים, האווי×Øה השמחה ב×Øחובו×Ŗ, ה×Ŗהלוכו×Ŗ ושי×Øי המיהו×Ŗ. בואו לחגיגה שכולה או×Ø.
Ā ×§×Øאו עודĀ 

Ā 

מזג האווי×Ø ×ž×Ŗחיל לה×Ŗק×Ø×Ø, וכב×Ø ×œ× כל כך נעים לטייל בחוׄ. אז מה עושים עם הילדים בשב×Ŗ כשבחוׄ ק×Ø?
Ā ×§×Øאו עודĀ 

Ā 

× ×Ŗניי×Ŗים כב×Ø ×™×•×“×¢×™× והגיע הזמן שגם א×Ŗם ×Ŗדעו: יש כמה מהעדו×Ŗ בנ×Ŗניה ששווה להגיע אליהן במיוחד, לא ×Øק אם א×Ŗם בד×Øך לאיקאה.
Ā ×§×Øאו עודĀ 

Ā 

די×Øוג השבוע בא×Ŗ×Ø ×ž×¤×” - "פ×Øדה חנה כ×Øכו×Ø ×¢×œ המפה!"

Ā 

עצוב לנו שלא הכ×Øנו א×Ŗ ×Ŗטה לפני כן.  ×ž×”עדה כל כך נעימה, כל כך ×Øגועה וכיפי×Ŗ, אוכל ב×Øמה גבוהה מ-א-ו-ד, והשי×Øו×Ŗ - אין מה לדב×Ø. ני×Øאה כאילו הבעלים עשה מבחני ×›× ×™×”×” לצוו×Ŗ השי×Øו×Ŗ. כיף לדע×Ŗ שיש מקומו×Ŗ כאלו בא×Øׄ.
Ā ×§×Øאו עודĀ 

Ā 

עוד המלצו×Ŗ מא×Ŗ×Ø ×ž×¤×”

Ā 

מ×Ŗחם אי×Øוח י×Øוק ופו×Øח המ×Ŗאים למשפחו×Ŗ
Ā 
Ā ×§×Øאו עודĀ 
יש ד×Øכים ×Øבו×Ŗ ל×Øאו×Ŗ א×Ŗ הא×Øׄ, אבל ×Øק אח×Ŗ בכדו×Ø ×¤×•×Øח
Ā 
Ā ×§×Øאו עודĀ 

Ā 

בואו להנו×Ŗ בבי×Ŗ הקפה היידווק קפה במ×Øכז ×Ŗל אביב
Ā 
Ā ×§×Øאו עודĀ 
זה הזמן לה×Ŗכונן לחופשו×Ŗ ההקי בח×Øמון. הזמינו עוד היום צימ×Ø ×§×Øוב!
Ā 
Ā ×§×Øאו עודĀ 

נשלח באמצעו×Ŗ V.I.Plus דיוו×Ø ××œ×§×˜×Øוני