השבוע במגזין מפה: בין גליל לכינ×Ø×Ŗ - מהלולי טיול, פ×Øחים וציפו×Øים

21.1.2016 - המגזין השבועי: בין גליל לכנ×Ø×Ŗ
 
×Øצינו להפ×Ø ×œ×›× שהכל פו×Øח, ולשלוח א×Ŗכם ל×Øאו×Ŗ ×Ŗו×Øמוהים ליד הישוב מטע, צבעונים ליד כפ×Ø ×’×œ×¢×“×™, כלניו×Ŗ בשפלה, ואי×Øוהים בש×Øון. ×Øצינו להמליׄ לכם פשוט לנהוע על כביש מהפ×Ø 1 לכיוון י×Øושלים וליהנו×Ŗ מהשקדיו×Ŗ המ×Ŗפקעו×Ŗ מפ×Øחים לבנים, מחזה מ×Øהיב במיוחד במחלף לט×Øון ובהיבוב מוצא. אולי נקדיש לכך מגזין בק×Øוב, כי בהופו של דב×Ø, כשטיילנו מק×Øני חיטין למצוק הא×Øבל והכינ×Ø×Ŗ ביום חו×Ø×£ גשום הבנו שעל זה אנחנו ×Øוצים להפ×Ø ×œ×›× השבוע. פ×Øיחה יש גם כאן, של ×Ŗו×Øמוהים, כלניו×Ŗ ואלפי קידו×Ŗ שעי×Øו×Ŗ, אבל היופי האמי×Ŗי הוא הנוף הכללי, הי×Øוק המכהה א×Ŗ המצוקים שמבינהם נשקפ×Ŗ הכינ×Ø×Ŗ. ואם ×Ŗהיו משוגעים מהפיק לטייל כשאין אף אחד אח×Ø, למשל כשיו×Øד גשם...., אולי ×Ŗזכו כמונו ל×Øאו×Ŗ עד×Ø ×¦×‘××™× על המד×Øון. טיול נעים! 
טיול אל ק×Øני חיטין
טיול ×Øגלי קצ×Øצ×Ø, יפה לכל ימו×Ŗ השנה, מק×Øני חיטיi לנבי שועיב - משדה המע×Øכה הגו×Øלי×Ŗ ביו×Ŗ×Ø ×©×œ הצלבנים אל שע×Øיה של אח×Ŗ הד×Ŗו×Ŗ ההודיו×Ŗ ביו×Ŗ×Ø ×‘×¢×•×œ×. מהמד×Øון הד×Øומי של הה×Ø ×›×¤×•×œ הפהגו×Ŗ ני×Ŗן לצפו×Ŗ בנוף מ×Øהיב של כל צפון הא×Øׄ ולהעלו×Ŗ בדמיון א×Ŗ מ×Øאה האבי×Øים בש×Øיון כבד שועטים בדה×Øה במו×Øד אל אובדנם
 
טיול במצוקי הא×Øבל
זה הזמן הכי יפה של הא×Øבל. הפ×Øיחה בשיאה, הציפו×Øים הנודדו×Ŗ עדיין כאן, ובימים גשומים, כשיהיו כאלה, ×¢×Øפילי הבוק×Ø ×ž×–×›×™×Øים א×Øצו×Ŗ אח×Øו×Ŗ, ×Øחוקו×Ŗ. ×¢×“ שלא עוב×Øים א×Ŗ ×”×›× ×™×”×” המוהד×Ø×Ŗ של ×Øשו×Ŗ הטבע והגנים אי אפש×Ø ×œ× ×—×© מה מצפה מן העב×Ø ×”×©× ×™. בקע×Ŗ הכינ×Ø×Ŗ, ×Ŗצפי×Ŗ לגולן ולגליל ומבט מ×Øהיב למצוקים. מ×Ŗח×Ŗ להם ש×Øידי "קן נש×Øים" - מבצ×Ø ×—×¦×•×‘ ובנוי בה×Ø, שאו×Ŗו, קשה להאמין, כנ×Øאה ניהו פעם לכבוש בעז×Ø×Ŗ א×Øגזים מלאים בחיילים ששולשלו מ×Øאשי המצוקים
 
חו×Øב×Ŗ א×Øבל
עוד לפני שע×Ø ×”×›× ×™×”×” לשמו×Ø×Ŗ הטבע א×Øבל פונים ימינה לחניון ועוקבים אח×Ø ×©×‘×™×œ מהומן י×Øוק. אין הפק, אבו×Ŗינו ידעו היכן לה×Ŗמקם! בי×Ŗ ×”×›× ×”×Ŗ הוקם במקום פהטו×Øלי עם נוף למפ×Ŗח עמק נחל א×Øבל, העוב×Ø ×‘×™×Ÿ מצוקי ה×Ø ××Øבל מימין וה×Ø × ×™×Ŗאי משמאל. בי×Ŗ ×”×›× ×”×Ŗ בנוי אבני גי×Ø ×©×”×™×• ח×Øיגים נוכח אבן הבזל×Ŗ המקומי×Ŗ באיזו×Ø, ובגלגולו ה×Øאשון הוקם במאה ה-4
 
שביל ישוע
שלוש שנים מחייו הקדיש ישוע להטיף ולהפיׄ א×Ŗ הבשו×Øה בק×Øב מי שהיה מוכן לשמוע, ולעי×Ŗים גם בק×Øב מי שלא היה מוכן. א×Ŗ עיק×Ø ×–×ž× ×• חילק בין נצ×Ø×Ŗ, העי×Ø ×©×‘×” גדל, לבין האיזו×Ø ×”×¤×•×Øה של צפון-מע×Øב הכינ×Ø×Ŗ. אלפיים שנה אח×Øי נחנך שביל שעוב×Ø ×‘×Ŗוואי קדום, בין א×Ŗ×Øי הצליינו×Ŗ החשובים בצפון, ממש על האדמה שד×Øך ישוע עצמו. שבילו של ישוע מציע מהע ×Ŗיי×Øו×Ŗי ×Øגלי, בעל אופי צלייני במקצ×Ŗ, ובהגנון ×Ŗ×Øמילאי. המהע עוב×Ø ×‘× ×•×¤×™× מ×Øגשים בין הה×Øים לאגם.
 
קו×Øמו×Øנים ושחפים בשיט בכינ×Ø×Ŗ
אלה הם הימים האח×Øונים בחו×Ø×£ הזה שהם אפש×Ø ×¢×“×™×™×Ÿ לצפו×Ŗ בציפו×Øים שבהו ליהנו×Ŗ אי×Ŗנו ממזג האווי×Ø ×”× ×•×—, ×™×—×”×™×Ŗ, של א×Øצנו היפה בעונה הק×Øה. עולים על ×”×™×Øה בגינוה×Ø, מפליגים ללב האגם, שולחים יד עמוה×Ŗ פ×Øו×Øים והופ, הנה הם באים. השחפים. בהמוניהם. הקו×Øמו×Øנים השחו×Øים וההדו×Øים לא יבואו לאכול מידכם ככל הנ×Øאה, אבל גם הם יהיו שם ב×Øקע, ואם יש קצ×Ŗ מזל, גם ב×Øווז או שניים לקינוח
 
שביל הובב כינ×Ø×Ŗ - מכפ×Ø × ×—×•× לגש×Ø ××Øיק
מהלול הטיול מוביל מהגן הלאומי כפ×Ø × ×—×•× ד×Øך שביל הובב כנ×Ø×Ŗ לכיוון מז×Øח אל מפ×Øׄ אמנון. ההליכה, לאו×Øך קו החוף במהלול מוצל ב×Øובו, מזמנ×Ŗ ×Ŗצפיו×Ŗ יפו×Ŗ מק×Øוב ומ×Øחוק על האגם ועל הקו×Øמו×Øנים הנהנים משפע דגי הכינ×Ø×Ŗ. המשך הטיול כולל הליכה על גד×Ŗ לגונ×Ŗ הי×Øדן לכיוון גש×Ø ××Øיק.
 
מועדון המטיילים של מפה - היו×Ø ×‘×Øמלה הע×Ŗיקה

מועדון המטיילים של מפה - היו×Ø ×‘×Øמלה הע×Ŗיקה
 
אנו מזמינים א×Ŗכם להכי×Ø ××Ŗ החלק הע×Ŗיק והמפ×Ŗיע של ×Øמלה. × ×Ŗחיל ×‘אווי×Ø×Ŗ ימי הביניים ב×Ŗצפי×Ŗ מהמגדל הלבן, נמשיך למהגד הגדול של ×Øמלה, והיש×Ø ×ž×ž× ×• × ×™×›× ×” לטעימו×Ŗ בוק×Ø ×‘×©×•×§. בו×Øקה, יוגו×Øט, חומוה, ומ×Ŗוקים הודיים לקינוח י×Ŗנו לנו אנ×Øגיה כדי להיי×Ø ×‘×Øחובו×Ŗ העי×Ø ×”×¢×Ŗיקה, שהש×Ŗמ×Øו מאו×Ŗ שנים
לכ×Ŗבה המלאה >>
עוד המלצו×Ŗ מא×Ŗ×Ø ×ž×¤×”

ד×Øך ה×Ŗ×Øופה
היו×Ø ×‘×ž×Øכז המבק×Øים מציג א×Ŗ היפו×Øה של חב×Ø×Ŗ טבע באמצעו×Ŗ ×”×Øטים ומשחקים
לפ×Øטים נוהפים >>
 
מגדל דוד
המוזיאון הממוקם במצודה מימי הביניים, מציג אי×Øועים בולטים ב×Ŗולדו×Ŗ י×Øושלים
לפ×Øטים נוהפים >>
 
עין גב
מקומו×Ŗ הלינה, האט×Øקציו×Ŗ, המהעדו×Ŗ וכל הטיולים המומלצים באזו×Ø × ×ž×œ עין גב
לפ×Øטים נוהפים >>
 
נחל פא×Øן 32
ויל×Ŗ הנופש במצפה ×Øמון כולל×Ŗ א×Øבעה חד×Øים ומ×Øפה×Ŗ המשקיפה על נופי המדב×Ø
לפ×Øטים נוהפים >>
 
פנינה בבצ×Ŗ
גלקונדיט: "צימ×Øים מהיפים והנקיים ש×Øאי×Ŗי. לא לוו×Ŗ×Ø ×¢×œ א×Øוח×Ŗ הבוק×Ø ×©×œ שלום"
לפ×Øטים נוהפים >>
 
אוליב נה×Øיה
למ×Ŗא×Øחים במלון הבוטיק החדש בנה×Øיה ני×Ŗ× ×Ŗ עכשיו ×›× ×™×”×” חינם לקאנט×Øי קלאב 
 
לפ×Øטים נוהפים >>
 
    Send to friend  FacebookShare 
לה×Ŗ×Øאו×Ŗ בשבוע הבא!
Ā Ā FacebookĀ  ā€‹Ā Ā TwitterĀ  ā€‹Ā Ā InstagramĀ  ā€‹

נשלח באמצעו×Ŗ V.I.Plus דיוו×Ø ××œ×§×˜×Øוני