מגזין מפה: מנה×Øיה ועד עין גדי - ×Ŗחנו×Ŗ מומלצו×Ŗ בד×Øך ועוד

25/06/2015 מגזין מפה: מנה×Øיה ועד עין גדי - ×Ŗחנו×Ŗ מומלצו×Ŗ בד×Øך
 
החופש הגדול בפ×Ŗח ואי×Ŗו המבול. לא, אנחנו לא מ×Ŗכוונים לגשם, על אף ×©×œ× היו מזיקו×Ŗ לנו פה כמה טיפו×Ŗ, מבול של או×Øחים מעב×Ø ×œ×™×. מחוׄ לא×Øׄ כמו ×©××•×ž×Øים. וא×Ŗם, לא ×Øק שא×Ŗם ב×Ŗפקיד המא×Øחים אלא מצופה מכם לקח×Ŗ חלק פעיל בשעשועים. ×œ×¤× ×™×›× כמה ×Ŗחנו×Ŗ מומלצו×Ŗ מהצפון ועד הד×Øום, שאפש×Ø ×œ×¤×¦×œ ולקפוׄ ביניהן כטוב ×‘עיניכם או לעשו×Ŗ כמהלול טיול אחד, בן כמה ימים. אנחנו מכי×Øים מישהי אח×Ŗ, מיוחד×Ŗ ×‘מינה, שיכולה לחב×Ø ×‘×™×Ÿ כל הנקודו×Ŗ בהוף שבוע אחד. אבל היא באמ×Ŗ פ×Øח נדי×Ø ×‘×ž×™×•×—×“

נה×Øיה - מהטייל×Ŗ ועד הנק×Øו×Ŗ
טייל×Ŗ א×Øוכה ונעימה, חוף ים יפה ו×Øומנטי וה×Øגשה של חז×Øה בזמן, ×Ŗכונה שאפש×Ø ×œ×©×™×™×š או×Ŗה גם לנה×Øיה עצמה. אפש×Ø ×œ×¦×¢×•×“ על חוף הים עד אכזיב ואפש×Ø ×œ×§×¤×•×„ לאט×Øקציה ה×Ŗיי×Øו×Ŗי×Ŗ מהפ×Ø ××—×Ŗ של הגליל - ×Øאש הנק×Øה. לא ה×Øבה הש×Ŗנה כאן, אבל ×Ŗופ×Ŗעו שלא זכ×Ø×Ŗם כמה יפה פה
טייל×Ŗ נה×Øיה >>
 
נחל כזיב והמונפו×Ø
מצודה צלבני×Ŗ, נוף משגע, נחל מפכפך וי×Øוק מכל עב×Ø. מי צ×Øיך יו×Ŗ×Ø ×ž×–×”? טיול בנחל כזיב, אולי אחד המהלולים היפים בצפון, הוא הימו×Ø ×ž×•×¦×œ×— ×Ŗמיד. אם לא ×Øוצים לה×Ŗאמׄ יו×Ŗ×Ø ×ž×“×™ אפש×Ø ×œ×”×”×Ŗפק בביקו×Ø ×‘×’×Ÿ לאומי מונפו×Ø       
 
 
גן לאומי מונפו×Ø >>
 
חו×Øש×Ŗ ה-40
בלילו×Ŗ של י×Øח מלא יו×Øדים מהשמים 40 קדושים, מ×Ŗ×Øווחים מ×Ŗח×Ŗ ל-40 עצי האלון הקשישים, הגדלים במ×Øומי הכ×Øמל, וחו×Øצים גו×Øלו×Ŗ. עד להיומה בחו×Øש×Ŗ ה-40 הקדושה, עוב×Ø×Ŗ הד×Øך ב×Ŗצפי×Ŗ נהד×Ø×Ŗ לכל צפונה של הא×Øׄ, וממשיכה לצידו של מצוק מ×Øשים
 
 
חו×Øש×Ŗ ה-40 >>
 
יקב דדה
בנוף הים ×Ŗיכוני הפ×Øאי של חוו×Ŗ מקו×Øה מייצ×Ø ×’'קי חזן לא יינו×Ŗ נפלאים אלא גם אוכל נהד×Ø. בכלל, זהו מקום שכדאי להזמין לו היו×Ø ×ž×Øאש ולה×Ŗנחל כאן לכמה שעו×Ŗ, לפחו×Ŗ עד שה×Øאש י×Ŗנקה מהיין. אח×Øי כמה שעו×Ŗ של טבע קהום ויין משובח הכל י×Øאה לכם קצ×Ŗ טוב יו×Ŗ×Ø, גם ביולי-אוגוהט
 
 
יקב דדה >>
 
הבנ×Øה - מהעדה ×Øומני×Ŗ
פעם, מזמן, חיפה הי×Ŗה עי×Ø ×©×œ הוו×Øים, יו×Øדי ים, מלחים קשוחים וה×Øבה מאוד ×Øומנים. היום לא נשא×Ø ×”×Øבה מאווי×Ø×Ŗ עי×Ø ×”× ×ž×œ ההואנ×Ŗ של פעם וחבל. מי שממש ×Øוצה לההפיק לטעום עוד קצ×Ŗ מהמלוח הזה, כדאי שיגיע להבנ×Øה, ומה×Ø. חיים לא ישב פה לנצח על הב×Ø, יעשן מקט×Ø×Ŗ ויהפ×Ø ×”×™×¤×•×Øים מהמ×Øי שיע×Ø ×¢×œ הים. וכמובן, האוכל, נשא×Ø × ×¤×œ× כשהיה.
 
 
הבנ×Øה בחיפה >>
 
גן העצמאו×Ŗ והיו×Ø ×‘×Ŗל אביב
×Ŗל אביב, איפה שלא ×Ŗז×Øקו בה אבן ×Ŗפגעו בהפהל. אבל ההפהלים עם הנוף היפה ביו×Ŗ×Ø × ×ž×¦××™× על הטייל×Ŗ, ולטעמנו במיוחד אלה שבגן העצמאו×Ŗ, עולים על כולם. הגן עצמו עב×Ø ×©×™×¤×•×„ מאהיבי לפני כמה שנים ונעים מאוד לה×Ŗהלך בו. לפני או אח×Øי, אפש×Ø ×œ×¦××Ŗ להיו×Ø ×Øכוב ב×Øחבי העי×Ø ×‘××•×¤× ×™×™× שמפעילה העי×Øייה
 
 
גן העצמאו×Ŗ >>
 
ב×Ø ×”×ž× ×–×Ø
גם ב×Ŗל אביב צ×Øיך לאכול וצ×Øיך עוד יו×Ŗ×Ø ×œ×©×Ŗו×Ŗ משהו, ואין ב×Ø ×ž×Ŗאים לכך מאש×Ø ×‘×Ø ×”×ž× ×–×Ø ×”×•×•×Ŗיק. באווי×Øה הז×Øוקה יושבים להם כמה מטובי הפובליציטים של העי×Ø ×•×ž× ×”×™× לעשו×Ŗ הד×Ø ×‘×‘×œ××’×Ÿ הזה שנק×Øא המז×Øח ה×Ŗיכון. על הד×Øך טועמים משהו מהמטבח המצוין. אם חיפש×Ŗם קצ×Ŗ נו×Øמאליו×Ŗ כנ×Øאה שבהופו של דב×Ø ×”×™× מה×Ŗ×Ŗ×Ø×Ŗ דווקא כאן
ב×Ø ×”×ž× ×–×Ø >>
 
אמ×Øיקן קולוני
אם כב×Ø ×œ×™×©×•×Ÿ ביולי-אוגוהט בא×Øׄ אז נטיי×Ŗ הלב שלנו היא ×Ŗמיד קמפינג. יש×Øאל היא מדינה מושלמ×Ŗ לקמפינג, כמובן בהנחה שא×Ŗם צנועים בד×Øישו×Ŗכם. אבל אם בכל זא×Ŗ ×Ŗ×Øצו מלון ביולי-אוגוהט אז אמ×Øיקן קולוני הוא מועמד מושלם. ×§×¤×™×¦×” קטנה לי×Øושלים וא×Ŗם בחו"ל. לא מקום הפציפי, ×”×Ŗם האווי×Øה. ואם זה יו×Ŗ×Ø ×ž×“×™ ×Ŗמיד ×Ŗוכלו להה×Ŗפק ×Øק בב×Øאנׄ' בשב×Ŗ
 
מלון אמ×Øיקן קולוני >>
 
עין גדי
קיבוׄ עין גדי הוא פלא יש×Øאלי. גם קיבוׄ, גם גן בוטני, גם על ים המלח. ממש מיק×Øוקוהמוה לגן עדן עבו×Ø ×œ× מעט חולמים ומגשימים. ים המלח הולך ונעלם אבל עין גדי, יש לקוו×Ŗ, לא. בקיׄ אמנם חם פה כמו בפ×Ŗחו של הגיהינום, אבל יש ב×Øיכה נפלאה לטבול בה והלילו×Ŗ פשוט נהד×Øים
 
 
עין גדי - קיבוׄ וגן בוטני >>
 
היו×Ø ×ž×•×ž×—×– בש×Øונה - מועדון המטיילים של מפה

היו×Ø ×ž×•×ž×—×– בש×Øונה - מועדון המטיילים של מפה
 
אנחנו מזמינים א×Ŗכם להצט×Ø×£ אלינו לשע×Ŗיים מצחיקו×Ŗ שבהן × ×”קו×Ø ×™×—×“ א×Ŗ הד×Øמו×Ŗ שה×Ŗ×Øחשו במושבה הטמפל×Øי×Ŗ ש×Øונה ב-150 השנים האח×Øונו×Ŗ, ×Ŗוך כדי ×ž×¤×’ש מפ×Ŗיע עם דמויו×Ŗ מהעב×Ø ×©×œ המושבה. נשמע מפי אנשי המושבה מה עשו בא×Øׄ יש×Øאל ×”טמפל×Øים הג×Øמנים, במה ×Ŗ×Øמו ליישוב וכיצד הש×Ŗלבו בחיים במז×Øח ה×Ŗיכון. במהלך ההיו×Ø × ×Øאה מבח×Ø ×‘×Ŗים, נקפוׄ ליקב, וניכנה לבי×Ŗ הבד
לפ×Øטים נוהפים >>
 
לילו×Ŗ ה×Øמדאן - היו×Ø ×‘××•× אל פאחם

היו×Ø ×‘×›×¤×Ø ×”×—×¦×•×™ ב×Øטעה, הכנו×Ŗ לק×Øא×Ŗ שבי×Ø×Ŗ הצום, הכנ×Ŗ הקטאיף המהו×Ø×Ŗי×Ŗ, היו×Ø ×‘××•× אל פאחם, ×Ŗצפי×Ŗ שקיעה, העוד×Ŗ איפטא×Ø ×ž×œ××”, היו×Ø ×œ×™×œ×™ והיום בקונדיטו×Øיה מקומי×Ŗ
 
ק×Øא עוד
 
מהעד×Ŗ עזבה

מהעד×Ŗ עזבה
 
הגולש Morissey: "האוכל פה כל כך טעים שאין ה×Øבה מה לומ×Ø - פשוט ×Ŗגיעו. גם אם ל×Øגע המנו×Ŗ יי×Øאו לכם מוכ×Øו×Ŗ, הטעם הוא משהו אח×Ø ×œ×’×ž×Øי. אחד המקומו×Ŗ הטובים שאכלנו בהם"
לפ×Øטים נוהפים >>
עוד המלצו×Ŗ מא×Ŗ×Ø ×ž×¤×”

בק×Ŗה במטע
בק×Ŗו×Ŗ העׄ המבודדו×Ŗ, השוכנו×Ŗ בלב מטע אבוקדו, מ×Ŗאימו×Ŗ למשפחו×Ŗ עם ילדים
לפ×Øטים נוהפים >>
 
לילו×Ŗ קיׄ בפא×Øק הבשו×Ø
שלמה א×Øצי, אהוד ואבי×Ŗ×Ø ×‘× ××™, משינה, ×Øמי פו×Øטיה ועוד יהיו בהד×Ø×Ŗ מופעי הקיׄ
לפ×Øטים נוהפים >>
 
זוה×Ø ×‘×“×©× קיבוׄ דליה
"הבק×Ŗה הי×Ŗה מצוינ×Ŗ. המקום יפה, מטופח הצוו×Ŗ אדיב ומוכן לעזו×Ø ×‘×›×œ שאלה"
לפ×Øטים נוהפים >>
 
    Send to friend  FacebookShare 
לה×Ŗ×Øאו×Ŗ בשבוע הבא!
Ā Ā FacebookĀ  ā€‹Ā Ā TwitterĀ  ā€‹Ā Ā InstagramĀ  ā€‹

נשלח באמצעו×Ŗ V.I.Plus דיוו×Ø ××œ×§×˜×Øוני