מגזין מפה: מהם הדב×Øים הכי שווים לעשו×Ŗ בשבוע האח×Øון של החופש? וגם הגהטהאוה הכי מיוחדים ביש×Øאל!

לכבוד השבוע האח×Øון לחופש הגדול, א×Øגנו לכם הצעו×Ŗ לבילויים מ×Øעננים לילדים לכל אחד מימו×Ŗ השבוע, וגם כמה הצעו×Ŗ להו×Øים שיכולים הוף הוף לפנו×Ŗ זמן למבוג×Øים
Ā ×§×Øאו עודĀ 

Ā 

חופשה לא חייב×Ŗ להיו×Ŗ חוויה מבודד×Ŗ ומ×Øוחק×Ŗ מאנשים אח×Øים. בעולם זה כב×Ø ×ž××•×“ מקובל, אבל איפה מוצאים גהטהאוה שווה ביש×Øאל?
Ā ×§×Øאו עודĀ 

Ā 

×Øגע לפני שהקיׄ נגמ×Ø ×•×—×•×–×Øים לשיג×Øה, ×Ŗו×Øידו דופק, ×Ŗחליפו א×Ŗ האנ×Øגיו×Ŗ בהק×Øנו×Ŗ, וקחו א×Ŗ המשפחה לחוויה ×Øגועה ה×Øבה יו×Ŗ×Ø. 
Ā ×§×Øאו עודĀ 

Ā 

די×Øוג השבוע בא×Ŗ×Ø ×ž×¤×” - "מא×Øחים נפלאים"

Ā 

מושון ונגה הם מא×Øחים נפלאים. הגענו בה×Øכב גדול ולקחנו א×Ŗ הוילה הגדולה ונהננו מכל ×Øגע. הצימ×Øים שלהם ב×Øמה גבוהה, מפנקים ונקיים...
 
ד×Øגו עכשיו והפ×Øו חוויו×Ŗ! 
Ā ×§×Øאו עודĀ 

Ā 

עוד המלצו×Ŗ מא×Ŗ×Ø ×ž×¤×”

Ā 

בבי×Ŗ ×¢×Ŗיק מה×Ŗקופה הצלבני×Ŗ בבי×Ŗ ג'אן, עו×Øך נידאל חלבי בפני או×Øחיו היכ×Øו×Ŗ עם היפו×Øו של הישוב ועם העדה הד×Øוזי×Ŗ.
Ā 
Ā ×§×Øאו עודĀ 
×”× ×™×£ ×Øאשון לציון של ×Øש×Ŗ המהעדו×Ŗ הגיאו×Øגיו×Ŗ דדה מציג אף הוא א×Ŗ שלל הלהיטים הנצחיים של המטבח הבי×Ŗי הנהד×Ø ×©×œ הג×Øוזינים.
Ā 
Ā ×§×Øאו עודĀ 

Ā 

כל הוויטה עשויה חלל גדול ובו ×Øצפ×Ŗ עׄ מכוהה שטיחים, ×Ŗק×Øה גבוהה, מיט×Ŗ עׄ מעוצב×Ŗ, פינ×Ŗ קפה, קמין נפט לצד ג'קוזי עגול
Ā 
Ā ×§×Øאו עודĀ 
מ×Ŗחם משולב המציע כל מה שצ×Øיך כדי להעבי×Ø ×—×•×¤×©×” נפלאה על האגם הכי יפה שיש לנו, פשוט לא צ×Øיך יו×Ŗ×Ø ×ž×–×”.
Ā 
Ā ×§×Øאו עודĀ 

נשלח באמצעו×Ŗ V.I.Plus דיוו×Ø ××œ×§×˜×Øוני