השבוע במגזין מפה: בשביל הבי×Øה

26/5/2026 מגזין מפה: בשביל הבי×Øה
 
מהלולי ×Øכיבה צמודי בי×Øה

אופניים ובי×Øה הם שילוב מנצח, באי×Øופה הקלאהי×Ŗ אין ×Øכיבה שלא מה×Ŗיימ×Ŗ עם בי×Øה וה×Øבה. וגם לנו אין במה לה×Ŗבייש עם מהלולי משובחים בנוף יש×Øאלי מצוי, ומבשלו×Ŗ בי×Øה שמשאי×Øו×Ŗ אבק ללא מעט מהבי×Øו×Ŗ הכי מפו×Øהמו×Ŗ בעולם. נצלו א×Ŗ ימי האביב שעוד נו×Ŗ×Øו לנו, וצאו לשטח. 
ק×Øא עוד >>
 
×Øוכב אופניים בשדו×Ŗ
 
בי×Ø×Ŗ בוטיק ואוכל משובח נפגשים

×¢×Øב שאהו×Ø ×œ×¤×”×¤×”
מהעד×Ŗ ××•×Øי בו×Øי מהווה מזה 20 שנה מוקד עליה ל×Øגל וביקו×Ø ×—×•×‘×” לכל חובב קולינ×Øיה בעכו. ×‘×™×Ø×Ŗ 'אלכהנד×Ø' נחשב×Ŗ למבשל×Ŗ בי×Ø×Ŗ הבוטיק האיכו×Ŗי×Ŗ ביש×Øאל. הע×Øב (26/5/2016) יפגשו שניהם ×‘'מלון האפנדי' בעכו, כדי לענג א×Ŗ המש×Ŗ×Ŗפים בע×Øב מדהים של טעימו×Ŗ בי×Øה ואוכל ×ž×©×•×‘×—.
ק×Øא עוד >>
 
 
אכהניו×Ŗ ×Øש×Ŗ אנ"א

הד×Øך הנוחה והנעימה ביו×Ŗ×Ø ×œ×˜×™×™×œ בכל הא×Øׄ ב×Ŗקציב ידידו×Ŗי למשפחו×Ŗ וקבוצו×Ŗ. האכהניו×Ŗ של אנ"א, הפזו×Øו×Ŗ בכל ב×Øחבי הא×Øׄ, מהוו×Ŗ פ×Ŗ×Øון מצוין למשפחו×Ŗ מטיילו×Ŗ
ק×Øא עוד >>
 
אכהניי×Ŗ אנא כ×Øי דשא
עוד המלצו×Ŗ מא×Ŗ×Ø ×ž×¤×”

מהעד×Ŗ עׄ ×Ŗו×Ŗ
מהעד×Ŗ עׄ ×Ŗו×Ŗ זכ×Ŗה למיקום מנצח, שכולל עׄ ×Ŗו×Ŗ בן מאה שנים, המטאו×Ŗ אבן ×¢×Ŗיקו×Ŗ ואווי×Øה ×Øומנטי×Ŗ, שבהחלט מזמינה לקח×Ŗ נשימה ולהו×Øיד הילוך.
לפ×Øטים נוהפים >>
 
קפה הגולם
הגולם הינו בי×Ŗ קפה ומהעדה איטלקי×Ŗ-גלילי×Ŗ, בכניהה לכ×Øם מה×Ø"ל - ללא הפק אחד המקומו×Ŗ היפים ביש×Øאל וגם אחד כזה שלא צ×Øיך לנהוע ×Øחוק בשבילו.
לפ×Øטים נוהפים >>
 
מהעד×Ŗ אמו×Øה מיו
המטבח עובד ללא הפהקה והמלצ×Øים חייכנים ולבביים, שינוי מ×Øענן מ×Øוב מהעדו×Ŗ העי×Ø, מוציאים בזה אח×Ø ×–×” פיצו×Ŗ דקיקו×Ŗ ונפלאו×Ŗ, מגשי אנטיפהטי צבעוניים ומנו×Ŗ עצומו×Ŗ של פהטו×Ŗ
לפ×Øטים נוהפים >>
 
    Send to friend  FacebookShare 
לה×Ŗ×Øאו×Ŗ בשבוע הבא!
Ā Ā FacebookĀ  ā€‹Ā Ā TwitterĀ  ā€‹Ā Ā InstagramĀ  ā€‹

נשלח באמצעו×Ŗ V.I.Plus דיוו×Ø ××œ×§×˜×Øוני