השבוע במגזין מפה: הוף הקיׄ במדב×Ø

25/06/2015 מגזין מפה: מנה×Øיה ועד עין גדי - ×Ŗחנו×Ŗ מומלצו×Ŗ בד×Øך
 
×¢×Øב קיׄ ×”×’×Øי×Øי בד×Øום

כל השפנים כב×Ø × ×©×œ×¤×• מהכובע, ואפש×Ø ×œ×”×’×™×“ שש×Øדנו א×Ŗ הקיׄ. אך יש עוד כמה ימים בודדים עד שהשעבוד הגדול של אוגוהט ייגמ×Ø, ונדמה לנו שיש לנו ×Øעיון איפה כדאי לבלו×Ŗ או×Ŗם. דמיינו לכם ×Øוח ×¢×Øב נעימה של הוף הקיׄ, יובש ממכ×Ø, נוף אינהוף ביום ומיליוני כוכבים בלילה, א×Ŗם בחולצה א×Øוכה ולא ממה×Øים לשום מקום. לא מדוב×Ø ×¢×œ ה×Øי הגליל ולא על ה×Øי י×Øושלים, שגם הם בהחלט מ×Ŗאימים ל×Ŗקופה הזו, מדוב×Ø ×¢×œ המדב×Ø. על ה×Ø ×”× ×’×‘ בעיק×Ø. ×Ŗ×Ŗפלאו, נעים שם. ואפילו אפש×Ø ×œ×™×”× ×•×Ŗ בחוׄ בשעו×Ŗ הבוק×Ø ×•××—×Ø ×”×¦×”×Øיים. אנחנו ממליצים לנהוע ד×Øומה, איפשהו בין בא×Ø ×©×‘×¢ למצפה ×Øמון. נגד כיוון הפקקים וכנגד כל ההיכויים להיו×Ŗ כמעט לבד בהוף החופש הגדול, לק×Øא×Ŗ החגים.
החאן בגן לאומי ממשי×Ŗ
במאהל הבדואי שנמצא ב×Ŗוך גן לאומי ממשי×Ŗ אפש×Ø ×œ×”×Øגיש נוודים לע×Øב אחד, ממש כמו הנבטים שחיו כאן. אם נשא×Øים ללילה אפש×Ø ×œ×”×™×•×Ŗ המבק×Øים שהוג×Øים א×Ŗ הא×Ŗ×Ø ×‘×¢×Øב ולהיו×Ŗ ה×Øאשונים בבוק×Ø ×œ×”×”×Ŗובב בין ×¢×Ŗיקו×Ŗ העי×Ø ×”×§×“×•×ž×” במזג אווי×Ø × ×”×“×Ø
 
טיול גמלים בחאן השיי×Øו×Ŗ
בחאן השיי×Øו×Ŗ מוציאים בבוק×Ø ×©×™×™×Øו×Ŗ גמלים להיבובים בני מחצי×Ŗ השעה על הפינ×Ŗ המדב×Ø. ×‘לי לה×Ŗאמׄ, ה×Øי הגמל הוא זה שמ×Ŗ×Øוצׄ, כדאי לשב×Ŗ על דבש×Ŗ ולקח×Ŗ א×Ŗ הזמן. ואם כב×Ø ×”×’×¢×Ŗם עד לחאן לא ×Ŗישא×Øו ללילה מדב×Øי? 
 
פא×Øק הפהלים וטייל×Ŗ מכ×Ŗש ×Øמון
פא×Øק הפהלים צלילי מדב×Ø, שנמצא על שפ×Ŗ מכ×Ŗש ×Øמון, ×Ŗמיד מצליח להדהד היטב ב×Øאש ולהזיז דב×Øים בנפש. טייל×Ŗ הנוף שנמצא×Ŗ בהמשכו של המצוק היא עוצ×Ø×Ŗ נשימה. טיול בין ×¢×Øביים מהפא×Øק ועד ה×Ø ×’×ž×œ יג×Øום לשבוע שבא אח×Øיו להיו×Ŗ ×Øגוע ובקצב הנכון 
 
אופניים על שפ×Ŗ המכ×Ŗש
ה×Ø ×”× ×’×‘ ומכ×Ŗש ×Øמון הם מג×Øש משחקים ענק ל×Øוכבי אופניים. מומלׄ לשכו×Ø ××•×¤× ×™×™×, לקבל יעוׄ מהמומחים ולצא×Ŗ לחקו×Ø ××Ŗ השטח. יש במצפה ×Øמון מקומו×Ŗ ×Øבים שי×Ŗנו לכם מענה ב×Ŗחום הגלגלים. הכי ק×Øוב לשפ×Ŗ המכ×Ŗש יהיו אלה ×¦×œ מדב×ؠומ×Øכז ×’יאופן שמפעיל ×Ŗחנה במלון ב×Øאשי×Ŗ. הם מציעים גם היו×Ø ×—×“×© על הגוויי, יש למה לצפו×Ŗ
 
קב×Ø ×‘×Ÿ גו×Øיון ו×Ŗצפי×Ŗ בקע×Ŗ צין
המצבה הפשוטה והצנועה של הזוג בן גו×Øיון מש×Ŗלב×Ŗ היטב בנוף המדב×Øי שמהביב. השביל המעגלי המוביל אליה ×Ŗמיד מחזי×Ø ×œ×©×•×Øשים, לפ×Øופו×Øציו×Ŗ, ומזכי×Ø ×›×ž×” ה×Ŗ×Øחקנו מד×Øכו של בן גו×Øיון, מהאדמה, מהפשטו×Ŗ ומחכמ×Ŗ המדב×Ø. מומלׄ לשקוע במחשבו×Ŗ עם כוה קפה שחו×Ø ×‘×™×“ 
 
גן חיו×Ŗ בבא×Ø ×©×‘×¢
בבא×Ø ×©×‘×¢ יש גן חיו×Ŗ הודי שלא ה×Øבה מכי×Øים. בנגב zoo ×Ŗוכלו ל×Øאו×Ŗ זב×Øו×Ŗ, קופים, דו×Øהים קנג×Øו, נמ×Ø ×•×—×‘×Øים אח×Øים שנ×Øאה שכולם חיים ב×Ŗנאים טובים. עד הוף אוגוהט ובטח גם בחגים המקום פ×Ŗוח עד הע×Øב 
 
נחל חוו×Øים בי×Øח מלא
הוף אוגוהט הוא אמצע חודש אלול והי×Øח המלא יככב בשמי הלילה המדב×Øי. נחל חוו×Øים מוכ×Ø ×›×ž×”×œ×•×œ המוצלח ביו×Ŗ×Ø ×œ×˜×™×•×œ בליל י×Øח מלא. גם לפנו×Ŗ ×¢×Øב אפש×Ø ×œ×”×Øוויח חוויה משפח×Ŗי×Ŗ מיוחד×Ŗ בנחל, אז הכל נצבע בגוונים יפים 
 
חׄ וקש×Ŗ מדב×Øי
א×Ŗ פעילו×Ŗ חׄ וקש×Ŗ מדב×Øי אנחנו מלווים כב×Ø ×©× ×™× ×Øבו×Ŗ והה×Ŗלהבו×Ŗ שלנו ושל מי שה×Ŗ× ×”×” אינה נחלש×Ŗ. כל אחד אוהב לקלוע למט×Øה, ובמיוחד כשה×Øוח אינה נושב×Ŗ בחוזקה. ויש גם ×¢×Øך מוהף של ההב×Øים, ו×Ŗנועה והקשבה למדב×Ø
 
פא×Øק גולדה
ב×Øיכ×Ŗ מים כחולה באמצע כל הצהוב הזה זה דב×Ø × ×“×™×Ø. ×Ŗביאו א×Ŗ הצידני×Ŗ עם כל הדב×Øים הטובים ופשוט שבו בצל, אם י×Ŗחשק לכם ×Ŗטבלו ×Øגליים ואם לא אז פשוט ×Ŗשכבו על מחצל×Ŗ ו×Ŗיהנו מנווה המדב×Ø
 
היו×Ø ×”×œ×™×—×•×Ŗ בנחלאו×Ŗ - מועדון המטיילים של מפה

היו×Ø ×ž×•×ž×—×– בש×Øונה - מועדון המטיילים של מפה
 
×Øגע לפני ×Øאש השנה × ×”×™×™×Ø ×‘×ž×§×•× שהכי מ×Ŗאים להיו×Ŗ בו - המטאו×Ŗ הנחלאו×Ŗ בי×Øושלים. נהפוג מאווי×Ø×Ŗ הבוה×Ŗן ההפ×Øדי, × ×Ŗ×Øענן במטעמי השוק, נבק×Ø ×‘×‘×™×Ŗ ×›× ×”×Ŗ מיוחד ונעמוד על משמעו×Ŗ ההליחו×Ŗ 
לפ×Øטים נוהפים >>
עוד המלצו×Ŗ מא×Ŗ×Ø ×ž×¤×”

מלון B ב×Øדיצ'קבהקי
מלון קטן בלב העניינים מציע ×¢×Øב ×Øומנטי במ×Øחק כמה צעדים ממ×Ŗחם הבימה
לפ×Øטים נוהפים >>
 
מהו×Ŗי
במהו×Ŗי מנחילים לכל המשפחה ×¢×Øכים מהו×Ø×Ŗיים באמצעו×Ŗ טכנולוגיה מ×Ŗקדמ×Ŗ
לפ×Øטים נוהפים >>
 
ב×Øיכה בבוה×Ŗן
מלוני×Ŗ הבוה×Ŗן בעין אל-אהד ה×Ŗחדשה בקיׄ האח×Øון בב×Øיכה מ×Ø×¢× × ×Ŗ
לפ×Øטים נוהפים >>
 
    Send to friend  FacebookShare 
לה×Ŗ×Øאו×Ŗ בשבוע הבא!
Ā Ā FacebookĀ  ā€‹Ā Ā TwitterĀ  ā€‹Ā Ā InstagramĀ  ā€‹

נשלח באמצעו×Ŗ V.I.Plus דיוו×Ø ××œ×§×˜×Øוני