השבוע במגזין מפה: פוקוה על שפל×Ŗ יהודה - לטייל. לאכול. לישון

24/12/2015:פוקוה על שפל×Ŗ יהודה - לאכול, לטייל, לישון
 
שפל×Ŗ יהודה היא יעד נפלא לטיולים בכלל ולטיולי יום שב×Ŗ בפ×Øט. יש כאן שלל אט×Øקציו×Ŗ לכל גיל ועניין והיא גם ק×Øובה למדי ל×Øובנו, בטווח שעה × ×”×™×¢×”. ונהיעה כייפי×Ŗ. כבישים מ×Ŗפ×Ŗלים, עצים, ה×Øים, ובין לבין מבצבׄ נוף משגע. אל היקבים, היע×Øו×Ŗ והחו×Øשו×Ŗ מצט×Øפים ×‘עונה זו שלל בעלי הכנף שפוקדים א×Ŗ מאג×Øי נחל שו×Øק. אהפנו לכם כמה נקודו×Ŗ חובה שכדאי הכי×Ø 
נווה שלום - בשם הדו-קיום
נווה שלום הוא היישוב היחיד ביש×Øאל שהוקם בידי יהודים וע×Øבים, בהך הכל ניהיון מוצלח בקנה מידה קטן. ×ž×—ד×Øי בי×Ŗ ההא×Øחה הפשוטים, שגגו×Ŗיהם בנויים ככיפו×Ŗ, נשקף נוף מ×Øהיב לעב×Ø ×¢×ž×§ איילון, מנז×Ø ×”×©×Ŗקנים ושפל×Ŗ החוף. כל החד×Øים צמודי ק×Øקע ומהביבם מדשאו×Ŗ, וגינה מטופח×Ŗ ופו×Øח×Ŗ ובה שלל ×¦×ž×—×™ ×Ŗבלין ומ×Øפא 
 
לב י×Øוק - צימ×Ø ×‘×©×Øיגים
הפא למוח. כך בוח×Øים ל×Ŗא×Ø ××Ŗ הצימ×Ø ×©×œ×”× ×¢×Øן שפיצ×Ø ×•×©×™ זכאי, זוג יוצ×Øים - הוא מעצב ×Ŗעשיי×Ŗי, היא עוהק×Ŗ בצילום, בכ×Ŗיבה ובהד×Øכ×Ŗ הדנאו×Ŗ וטיולי טבע. אופי האי×Øוח פשוט ובי×Ŗי ומט×Ø×Ŗו להפק מ×Øחב נופש שיש בו מקום ליצי×Øה
 
שלדגים, לבניו×Ŗ ועוד
לא כל כך שמנו לב, אבל השפלה נהפכה גם היא בעש×Øו×Ŗ השנים האח×Øונו×Ŗ לא×Ŗ×Ø ×¦×¤×Øו×Ŗ מעניין שאפש×Ø ×œ×Øאו×Ŗ בו מינים שונים בפעילו×Ŗ ×¢×Øה. עכשיו זה הזמן לבוא ×•×œ×”×Ŗ×Øשם מק×Øבו×Ŗ הט×Øיטו×Øיה של השלדג הגמדי, לעקוב אח×Ø ×”×¦×œ×™×œ×•×Ŗ המ×Øהיבו×Ŗ של הפ×Øפו×Ø ×”×¢×§×•×“ וליהנו×Ŗ משלל בעלי הכנף הנודדים והיציבים
 
מחלב×Ŗ שביל עזים בטל שח×Ø
מחלב×Ŗ שביל עזים בטל שח×Ø ×ž×”×¤×§×Ŗ א×Ŗ כל מה שאוהבי גבינו×Ŗ העזים יכולים לבקש לעצמם. המפעל המשפח×Ŗי מייצ×ؠגבינו×Ŗ קשו×Ŗ כמו גאודה, צ'ד×Ø, אמנטל וטום, ולצידן גם פטה, בולג×Øי×Ŗ, צפ×Ŗי×Ŗ ויוגו×Øט, הכול מחלב עזים. ×‘ימי שישי מוגש×Ŗ כאן א×Øוח×Ŗ גבינו×Ŗ על המ×Øפה×Ŗ המקו×Øה ואפש×Ø ×›×ž×•×‘×Ÿ להיי×Ø ×¢× הילדים ולשמוע על חיי העזים, הטובים מאוד כאן, וגם על ×Ŗהליך ייצו×Ø ×”×’×‘×™× ×•×Ŗ
 
לא לפהפה - הפלאפל של ציון
אזו×Ø ×©×¤×œ×Ŗ יהודה לא נמצא בחזי×Ŗ הקולינ×Øי×Ŗ של יש×Øאל ולכן, מטיילים בכלל ופודי'×” מביני דב×Ø ×‘×¤×Øט, ×Øשמו לפניכם פלאפל נהד×Ø. ציון יושב ×Ŗוך ק×Øאוון זעי×Ø ×‘×›× ×™×”×” למהיל×Ŗ ציון וא×Ŗ כל המנה, כולל ההלטים, וכמובן הכדו×Øים עצמם, הוא מכין ×Øק אח×Øי שמזמינים. אפילו א×Ŗ הפי×Ŗו×Ŗ אופים כאן בכמה מחזו×Øים. ×Ŗענוג גדול
 
טיול באזו×Ø ×‘×™×Ŗ ג'ימאל
בי×Ŗ ג'ימאל, שפי×Øושו בי×Ŗ היופי, כשמו כן הוא: נוף ה×Ø×Øי קהום נשקף מהגבעה. אבל הנזי×Øים הג×Øים במקום מייחהים א×Ŗ השם דווקא ל×Øבן גמליאל ה×Øאשון, נשיא ההנהד×Øין בהוף המאה ה×Øאשונה. הטיול הנינוח, ב×Øכב וב×Øגל, מוביל גם אל צ×Øעה ודי×Ø ×Øאפא×Ŗ, ולקינוח אמנו×Ŗי בד×Øך הפהלים שביע×Ø ×”× ×©×™×. ×˜×™×•×œ שמ×Øכז א×Ŗ כל טוב האזו×Ø ×•××¤×©×Ø ×œ×¢×©×•×Ŗו במלואו או בחלקו 
 
ועוד טיול - לחובבי היין
למטיילים בשפלה קשה שלא לשים לב ליקבים ה×Øבים שצמחו בצדי הד×Øכים והיישובים. ביקו×Ø ×‘×”× מעשי×Ø ××Ŗ הטיול באיזו×Ø ×‘×Øיחו×Ŗ ובטעמים, וגם בלא מעט אינפו×Øמציה מ×Ø×Ŗק×Ŗ על עולם היין היש×Øאלי של ימינו. אנו מציעים לעצו×Ø ×œ××•×Øך הד×Øך, לא×Øבע כוהו×Ŗ יין, אח×Ŗ בכל יקב
 
שף בא לשוק: ואדי ניהנאה - מועדון המטיילים של מפה

שף בא לשוק ואדי ניהנאה - מועדון המטיילים של מפה
 
ואדי ניהנאה הוא מקום מעניין, שיכול להיו×Ŗ מעניין אף יו×Ŗ×Ø ×× מהיי×Øים בו עם שף צ×Øפ×Ŗי. טוב, לא באמ×Ŗ שף, אבל מאד משכנע כאחד. מבטא צ×Øפ×Ŗי יש לו ואהב×Ŗ אוכל ואדם גם, הוא מכי×Ø ××Ŗ כולם ויודע להפ×Ø ×¢×œ האוכל ועל האנשים היפו×Øים שאף אחד לא מכי×Ø
לפ×Øטים וה×Øשמה >>
עוד המלצו×Ŗ מא×Ŗ×Ø ×ž×¤×”

אב×Øהם הוהטל
"אכהניי×Ŗ ×Ŗ×Øמילאים אמי×Ŗי×Ŗ ×•×’ם המקום הכי צעי×Ø, מגניב, אופטימי ו×Ŗוהה בעי×Ø"
לפ×Øטים נוהפים >>
 
מהו×Ŗי
"כיף גדול לילדים. ×”×Ŗוכן החינוכי-×¢×Øכי מ×Ŗאים ונכון לכל גיל. היינו מ×Øו×Ŗקים"
לפ×Øטים נוהפים >>
 
מהעד×Ŗ עזבה
"אהו×Ø ×œ×¤×”×¤×”. טעים מאד, מיוחד, ×™×—×” נעים ומזמין. מומחים לאוכל ×¢×Øבי צפון גלילי"
לפ×Øטים נוהפים >>
 
    Send to friend  FacebookShare 
לה×Ŗ×Øאו×Ŗ בשבוע הבא!
Ā Ā FacebookĀ  ā€‹Ā Ā TwitterĀ  ā€‹Ā Ā InstagramĀ  ā€‹

נשלח באמצעו×Ŗ V.I.Plus דיוו×Ø ××œ×§×˜×Øוני