השבוע במגזין מפה: אוכל ב×Øיא וטעים

 
בשנים האח×Øונו×Ŗ הופכ×Ŗ הטבעונו×Ŗ, וכמובן גם הצמחונו×Ŗ, אחו×Ŗה הקטנה והפחו×Ŗ מחמי×Øה, מ×Ŗופע×Ŗ שוליים נידח×Ŗ משהו, לגל עצום, כמעט צונאמי, השוטף כל חלקה טובה. עוד ועוד אנשים טובים ממי×Øים א×Ŗ ד×Ŗם והופכים לטבעונים, צמחונים או '×”×Ŗם' כאלה שאינם אוכלים בש×Ø ×‘×™×•× שני. ×Øוב חובבי האוכל המושבעים מעקמים כמובן א×Ŗ אפם וטוענים ב×Ŗוקף שאין דב×Ø ×›×–×” אוכל טבעוני, צמחוני, או אפילו ×”×Ŗם ב×Øיא - הגד×Øה שיכולה להכיל בק×Øבה גם קצ×Ŗ בש×Ø ×•×”×Øבה דגים - שהוא גם טעים. ה×Øשימה הקצ×Øה הבאה ×Ŗ× ×”×” להוכיח שהם ממה×Øים לשפוט. ממה×Øים מדי.
 
צילום: באדיבו×Ŗ המקום
 
הבוטיק
מהעד×Ŗ בוטיק זכאים בעל×Ŗ השם המוז×Ø ×”×™× ללא הפק הכוכב×Ŗ הגדולה של 'גל' המהעדו×Ŗ הטבעוניו×Ŗ ב×Ŗל אביב. ה'גל' הזה כולל אמנם בהך הכל ×Øק כמה מהעדו×Ŗ בודדו×Ŗ המגישו×Ŗ ×Ŗפ×Øיט טבעוני לגמ×Øי, אבל הוא בהחלט משפיע גם על כל שא×Ø ×”×ž×”×¢×“×•×Ŗ בעי×Ø. ×Øובן ככולן מנהו×Ŗ לכלול מנו×Ŗ טבעוניו×Ŗ ב×Ŗפ×Øיטם לטוב×Ŗ הטבעונים ההולכים ומ×Ŗ×Øבים. זכאים היא חלוצ×Ŗ ההיבוב הנוכחי של האוכל הטבעוני במהעדו×Ŗ ×Ŗל אביב והיא מציעה אוכל שהוא לא ×Øק ב×Øיא אלא גם טעים מאד ומוגש בחלל אלט×Øנטיבי מדליק במיוחד. נהו א×Ŗ ה...צ'יפה. כן-כן
 
צילום: אייל טואג
 
הג×Øוזי×Ŗ שחז×Øה ב×Ŗשובה
ננוצ'קה, הג×Øוזיני×Ŗ ההוע×Ø×Ŗ של ננה ש×Øיי×Ø, הדהימה לפני כשנה א×Ŗ קהל מע×Øיציה העצום כשהפכה א×Ŗ עו×Ø ×”× ×ž×Ø ×©×œ×” והפכה למהעדה טבעוני×Ŗ למהד×Øין. ש×Øיי×Ø, שהפכה כמובן לטבעוני×Ŗ בעצמה והחפה אח×Øיה א×Ŗ המוהד הוו×Ŗיק שלה, מ×Ŗעקש×Ŗ שלא חייבים בש×Ø ×•×’×‘×™× ×” בשביל להכין כיהוני חינקלי טעימים. האמ×Ŗ, לא בטוח שה×Øבה ג×Øוזינים היו חו×Ŗמים על זה. אבל הטבעונים מאוש×Øים ומכיוון שהאוכל אכן טעים והמהיבה הגדולה נמשכ×Ŗ גם עם אגוזים בלבד, מי אנחנו שנ×Ŗווכח
 
צילום: מע×Øכ×Ŗ מפה
 
ב×Øיאו×Ŗ במדב×Ø
מ×Ŗחם הדהע×Ø ×‘×Øובע האמנים של מצפה ×Øמון הוא מקום שובה לב במיוחד. שילוב יוצא דופן של חנו×Ŗ יד שנייה, חנו×Ŗ אוכל ב×Øיא ובי×Ŗ קפה קטן,מקהים וב×Øיא לא פחו×Ŗ הממוקם בחצ×Ø ×”×§×˜× ×” שלב ההאנג×Ø ×”××¤×•×Ø ×œ×ž×Øאה. בעלי הבי×Ŗ, זוג צעי×Ø ×•×—×“×•×Ø ××ž×•× ×”, מ×Ŗעקשים להביא א×Ŗ בשו×Ø×Ŗ הקיום הנקי והב×Øיא ללב המדב×Ø ×•×‘××•×Øח פלא, זה אכן מצליח להם.
 
צילום: מע×Øכ×Ŗ מפה
 
המבו×Øג×Øים טבעוניים כש×Øים למהד×Øין
בודהה בו×Øג×Ø×” היא כנ×Øאה ה×Øש×Ŗ הטבעוני×Ŗ היחידה או לפחו×Ŗ המצליחה וה×Øציני×Ŗ שבהן. ×”× ×™×£ יוקנעם הכש×Ø ×œ×ž×”×“×Øין מביא לצפון לא ×Øק א×Ŗ האוכל הב×Øיא והטוב של ה×Øש×Ŗ, אלא גם איזו נינוחו×Ŗ נעימה במיוחד ולא פחו×Ŗ משמעו×Ŗי וחשוב, כש×Øו×Ŗ מהד×Øין לטוב×Ŗ המאמינים, ×Ŗ×Ø×Ŗי משמע
 
צילום: מע×Øכ×Ŗ מפה
 
מהכפ×Ø ×œ×¢×™×Ø
משק ב×Øזילי עשה א×Ŗ הבל×Ŗי יאמן כמעט והצליח לעבו×Ø ×‘×”×¦×œ×—×” ממשכנו הי×Øוק והפו×Øח בי×Øקונה ללב העי×Ø ×”×’×“×•×œ×” והמפויח×Ŗ ×Ŗל אביב. אמנם לחלקה הע×Ŗיק והיפה, שכונ×Ŗ נווה צדק, למבנה היהטו×Øי נאה ו×Øחב ידיים, ועדיין. האוכל המצוין נשא×Ø ×›×©×”×™×” ואף למעלה מזה, ה×Ŗפ×Øיט גדל, ה×Ŗעדכן והש×Ŗכלל אבל חשוב מכל, נו×Ŗ×Ø ×‘×Øיא, וטעים.
מועדון המטיילים של מפה - היו×Ø ×‘×Øמלה הע×Ŗיקה

מועדון המטיילים של מפה - טיול ל×Øמלה הע×Ŗיקה
 
אנחנו מזמינים א×Ŗכם להכי×Ø ××Ŗ החלק הע×Ŗיק והמפ×Ŗיע של ×Øמלה. × ×Ŗחיל באווי×Ø×Ŗ ימי הביניים ב×Ŗצפי×Ŗ מהמגדל הלבן. נמשיך למהגד הגדול והמ×Øשים של ×Øמלה וממנו נפ×Ŗח בטעימו×Ŗ בוק×Ø ×‘×©×•×§. בו×Øקה, יוגו×Øט, חומוה, ומ×Ŗוקים הודיים לקינוח י×Ŗנו לנו אנ×Øגיה כדי להיי×Ø ×‘×Øחובו×Ŗ העי×Ø ×”×¢×Ŗיקה, שהש×Ŗמ×Øו מאו×Ŗ שנים
חד×Øי גולן
צימ×Ø ×—×“×Øי גולן ב×Øמו×Ŗ מזמין א×Ŗכם לחופשה משפח×Ŗי×Ŗ מפנק×Ŗ ומענג×Ŗ
לפ×Øטים >>
 
המד×Ø ×—××Ÿ ויקב
מ×Ŗחם האי×Øוח של משפח×Ŗ שפי×Øא בזכ×Øון יעקב ייקח א×Ŗכם לטיול קטן ומקהים בזמן
לפ×Øטים >>
 
הפא ×Øוח על המים
מ×Ŗחם ההפא ×Øוח על המים יעניק לכם כמה שעו×Ŗ של ×Øגיעה מוחלט×Ŗ ואוש×Ø
לפ×Øטים >>
 
    Send to friend  FacebookShare 
לה×Ŗ×Øאו×Ŗ בשבוע הבא!
Ā Ā FacebookĀ  ā€‹Ā Ā TwitterĀ  ā€‹Ā Ā InstagramĀ  ā€‹

נשלח באמצעו×Ŗ V.I.Plus דיוו×Ø ××œ×§×˜×Øוני