מגזין מפה: איפה מה×Ŗ×Ŗ×Ø ×’×Ÿ עדן של פליאו ובש×Ø? וגם 5 ב×Øיכו×Ŗ השחייה הכי מיוחדו×Ŗ ביש×Øאל!

גילינו גן עדן של בש×Ø. קצביה קטנה ומט×Øיפה שא×Ŗם חייבים להכי×Ø ×•×œ×˜×¢×•× א×Ŗ הבש×Ø ×”×ž×™×•×—×“ שלה. ×Ŗבואו ×Øעבים!
Ā ×§×Øא עודĀ 

Ā 

טוב שההופ"ש כב×Ø ×¢×•×“ ×Øגע כאן. ×Ŗח×Ŗכו א×Ŗ האבטיח והמלון, קחו א×Ŗ ק×Øם ההגנה ובואו לגלו×Ŗ א×Ŗ חמש ב×Øיכו×Ŗ השחייה המיוחדו×Ŗ ביו×Ŗ×Ø ×‘×™×©×Øאל
Ā ×§×Øא עודĀ 

Ā 

קוקטיילים קא×Øיביים ומוזיקה ט×Øופי×Ŗ? ט×Øיו הודי וביה מהטאלי? שווה לבדוק מה מ×Ŗ×Øחש באכהניו×Ŗ השבוע
Ā ×§×Øא עודĀ 

Ā 

×Øוכבים לאו×Ø ×™×Øח 2016

Ā 

בואו ל×Øכוב עם המשפחה לאו×Ø ×”×™×Øח וליהנו×Ŗ מחווי×Ŗ הפו×Øט יוצא×Ŗ דופן. האי×Øוע י×Ŗקיים ב-4.8.2016 ומ×Ŗאים לכל הגילאים.
Ā ×§×Øא עודĀ 

Ā 

די×Øוג השבוע בא×Ŗ×Ø ×ž×¤×” - "מומלׄ בימי הקיׄ החמים"

Ā 

"ה×Ŗ×¢×Øוכה מציגה באמצעו×Ŗ חוטים א×Ŗ ×Ŗהליכי חיינו. האומנו×Ŗ מחוטים היא ×Øב גוני×Ŗ וכ×Øגיל אצל ילדים גם יש גם ה×Ŗנהו×Ŗ ומישוש. אפילו מבוג×Øים נהנו. מומלׄ במיוחד בימי הקיׄ החמים."
 
ד×Øגו עכשיו והפ×Øו חוויו×Ŗ! 
Ā ×§×Øא עודĀ 

Ā 

עוד המלצו×Ŗ מא×Ŗ×Ø ×ž×¤×”

Ā 

צ×Øיכים לשח×Ø×Ø ×§×™×˜×•×Ø? זה המקום. 15 דונם עם מבח×Ø ×¤×¢×™×œ×•×™×•×Ŗ אקהט×Øים שהמכנה המשו×Ŗ×£ לכולן הוא אד×Øנלין. וה×Øבה.
Ā 
Ā ×§×Øאו עודĀ 
מ×Ŗחם אי×Øוח השייך לדו×Ø ×Øביעי של כו×Øמים מזכ×Øון יעקב, כולל יקב קטן וא×Øבע הוויטו×Ŗ מפנקו×Ŗ ו×Øחבו×Ŗ ידיים, השוכנו×Ŗ בבי×Ŗ חווה לשעב×Ø
Ā 
Ā ×§×Øאו עודĀ 

Ā 

מ×Ŗחם הפא הממוקם על צוק שמשקיף לנופי הכנ×Ø×Ŗ והגליל. ×Ŗמצאו בו שלוש ב×Øיכו×Ŗ יפיפיו×Ŗ ובעיק×Ø ×”×Øבה שלווה
Ā 
Ā ×§×Øאו עודĀ 
הוהטל עי×Øוני מהוגנן ונגיש, המציע בי×Ŗ חם ונעים ל×Ŗיי×Øים, ל×Ŗ×Øמילאים ולחובבי חוויו×Ŗ מכל קצוו×Ŗ ×Ŗבל. 
Ā 
Ā ×§×Øאו עודĀ 

נשלח באמצעו×Ŗ V.I.Plus דיוו×Ø ××œ×§×˜×Øוני