השבוע במגזין מפה: המאפיו×Ŗ הטובו×Ŗ ביו×Ŗ×Ø ×‘×™×©×Øאל

מגזין מפה 30.5.2015 : המאפיו×Ŗ הטובו×Ŗ ביש×Øאל
 
מאפיי×Ŗ לחמים. צילום: לוקהוה
 
לחמים
×Ŗל אביבים מכו×Øים ללחם כב×Ø ×œ× זוכ×Øים כנ×Øאה א×Ŗ חייהם ללא מאפיי×Ŗ לחמים. אבל לא כל כך מזמן, שיא השיאים מבחינ×Ŗנו היה לחם פומפ×Øניקל או קימל. אח×Ø ×›×š בא כמובן א×Øז קומ×Øובהקי שכב×Ø ×ž×–×ž×Ÿ אינו קשו×Ø ×œ×Øש×Ŗ הנושא×Ŗ א×Ŗ שמו. אלא שלחמים של או×Øי שפט, שהפכה כב×Ø ×œ×Øש×Ŗ קטנה אף היא, היא כנ×Øאה הדב×Ø ×”××ž×™×Ŗי. מגוון קטן ×™×—×”×™×Ŗ, אבל מאד מדויק, ללא ×Ŗוהפו×Ŗ מופ×Øעו×Ŗ מדי. '×”×Ŗם' לחם טוב מאד ולצידו, בהניף ה×Øאשי ב×Øחוב החשמונאים לפחו×Ŗ, עוגו×Ŗ, מאפים מלוחים ואפילו גבינו×Ŗ ושמני זי×Ŗ במעין חנו×Ŗ ב×Ŗוך קטנו×Ŗ מבי×Ŗ מחלב×Ŗ עפאים הנהד×Ø×Ŗ. בי×Ŗ מקדש אמי×Ŗי ללחם
 
ב×Ø ×œ×—×
 
ב×Ø ×œ×—×
מאפיי×Ŗ ב×Ø ×œ×—× בשכונ×Ŗ נאו×Ŗ אפקה שבצפון ×Ŗל אביב היא מאפייה לכל אחד. מחי×Øיה המ×Ø×Ŗיעים, שלא לומ×Ø, המופ×Øכים, הופכים או×Ŗה וא×Ŗ הלחמים שלה למשהו שמזכי×Ø ×™×•×Ŗ×Ø ×‘×™×§×•×Ø ×‘×ž×”×¢×“×Ŗ שף יוק×Ø×Ŗי×Ŗ מאש×Ø ×‘×ž××¤×™×™×” שכונ×Ŗי×Ŗ. ודומה שכך גם מ×Ŗייחהים לעצמם בעלי הבי×Ŗ שעד לא מזמן היו אפילו שו×Ŗפים, ל×Øגע קצ×Ø, במהעד×Ŗ היוק×Øה טוטו. בה×Ŗאם לכך, ביקו×Ø ×›××Ÿ - אם הוא אפש×Øי כלכלי×Ŗ - הוא אכן חוויה יוצא×Ŗ דופן. הלחמים המושקעים של ב×Ø ×œ×—× הם באמ×Ŗ משהו יוצא דופן. נהו למשל א×Ŗ פוקאצ'×Ŗ הפיצוחים ובעצם א×Ŗ כל הפוקאצ'ו×Ŗ של המקום בכדי להבין על מה אנחנו מדב×Øים. לא לפני ש×Ŗשב×Øו פק"מ כמובן...
 
מהעדו×Ŗ חוף מומלצו×Ŗ
 
לשה
ה×Øחק מן ההמון ההוע×Ø, ב×Øובע ד×Øכי הבשמים של מצפה ×Øמון, הלא הוא הג×Ø×”×” המדב×Øי×Ŗ המאובק×Ŗ אך הכובש×Ŗ באופטימיו×Ŗ שלה ל×Øובע אמנים ובילוי, מה×Ŗ×Ŗ×Ø×Ŗ לה הדה מאי×Ø ×©×¢×–×‘×” ק×Øיי×Øה משגשג×Ŗ ופו×Øח×Ŗ בעי×Ø ×”×’×“×•×œ×” ובגיל 40 י×Øדה אל המדב×Ø ×œ×”×’×©×™× חלום ובעיק×Ø ×œ×”×Ŗחב×Ø ×œ×˜×‘×¢ ולעצמה. על הד×Øך ה×Øווחנו גם אנחנו לא ×Øק מפגש עם אישה יוצא×Ŗ דופן אלא גם כמה וכמה מאפים נהד×Øים. חוׄ מהלחמים הפ×Øאיים שלה והעוגו×Ŗ ×Ŗמצאו כאן גם א×Ŗ הק×Øק×Øים המפו×Øהמים והנהד×Øים של עופ×Ø ×•×“×™×˜×Øה, ועוד כמה מוצ×Øים ממשקים קטנים ואיכפ×Ŗיים
 
 
 
אדון שיפון
 
אדון שיפון
הכוכב הגדול הבא, זה שמטבע הדב×Øים כב×Ø ×¢×›×©×™×• כולם מדב×Øים עליו, הוא או×Øן חג'ג', הלא הוא אדון שיפון. חג'ג', אד×Øיכל במקצועו, נטש א×Ŗ שולחן הש×Øטוט לטוב×Ŗ משטח האפייה. בעולם הלחמים ההופך יו×Ŗ×Ø ×•×™×•×Ŗ×Ø ×‘×Øיא ומגוון, שמו×Ø ×œ×• כב×Ø ×‘×©×œ×‘ מקודם זה מקום של כבוד. הלחמים שלו הם גם ב×Øיאים מאד - מחמצ×Ŗ, שיפון, כוהמין, חיטה מלאה וכל השא×Ø ×•×’× מגוונים מאד, שלא לומ×Ø × ×•×¢×–×™×, אם לדב×Ø ×‘×œ×©×•×Ÿ המעטה. נהו א×Ŗ לחם ההלק המעושן או לחם ה×Ŗ×Øד, ו×Ŗבינו מיד.
 
 
לחם טל×Ø
לחם טל×Ø
הנציגו×Ŗ הי×Øושלמי×Ŗ ב×Øשימה הקצ×Øה אך האיכו×Ŗי×Ŗ שלנו, היא כמובן מאפיי×Ŗ טל×Ø ×”× ×”×“×Ø×Ŗ מ×Øחוב אג×Øיפה, בואך שוק מחנה יהודה. יש גם ×”× ×™×£ ב×Ŗוך השוק עצמו. אבישי טל×Ø ×”×©×§×˜ והצנוע הוא לטעמנו מלך האופים של בי×Ø×Ŗ יש×Øאל. מגוון לחמים מהח×Ø×Ø ×•×‘×¢×™×§×Ø × ×”×“×Ø ×‘×ž××¤×™×™×” ×Øחב×Ŗ ידיים, נקייה וכזו המצטיינ×Ŗ לא ×Øק בלחם טוב אלא גם בשי×Øו×Ŗ מהבי×Ø ×¤× ×™× במיוחד. נהו א×Ŗ לחם השאו×Ø, לחם השיפון או לחם העגבניו×Ŗ הנהד×Øים.
 
שבוע אהבה להביבה 2015
 
מועדון המטיילים של מפה יוצא להיו×Ø ×“×’×™× ודייגים בנמל יפו

ביום שישי 15.5 יצא מועדון המטיילים של מפה להיו×Ø ×“×’×™× ודייגים בנמל יפו בהד×Øכ×Ŗ גילי ההוב×Ø ×•×‘×œ×™×•×•×™×• של העדו זיינב - דו×Ø ×©×‘×™×¢×™ לדייגי יפו. במהג×Ø×Ŗ ההיו×Ø × ×¤×’×•×© דייגים צ×Øובי שמש ומלח, נכי×Ø ××Ŗ עבוד×Ŗם, נשמע א×Ŗ הודו×Ŗ המקצוע, נטעם דגים חיים יש×Ø ×ž×”×”×™×¤×•×Ÿ, נעלעל בהפ×Ø ×”×“×’×™× והדיג שכ×Ŗב ההוב×Ø ×•×œ×§×™× ×•×— נטעם 'פיש אנד צ'יפה' בדוכן חדש שנפ×Ŗח בנמל
לפ×Øטים וה×Øשמה להיו×Ø >>
 
עוד המלצו×Ŗ מא×Ŗ×Ø ×ž×¤×”

הגן הבוטני של עין גדי
 
הגן הבוטני של קיבוׄ עין גדי הוא לא ×Øק אח×Ŗ מפינו×Ŗ החמד המ×Øהיבו×Ŗ ביו×Ŗ×Ø ×©×œ המקום אלא גם אחד הגנים היפים והמ×Ø×Ŗקים ביו×Ŗ×Ø ×‘×™×©×Øאל
פאוזי עז×Ø
אכהניי×Ŗ פאוזי עז×Ø ×‘× ×¦×Ø×Ŗ הע×Ŗיקה היא ללא הפק משהו שונה ונהד×Ø
לפ×Øטים >>
 
מ×Øכז החושים של קוקה קולה
בואו להכי×Ø ×ž×§×Øוב א×Ŗ המשקה הפופול×Øי ביו×Ŗ×Ø ×‘×¢×•×œ×
לפ×Øטים >>
 
צימ×Øים ק×Øן או×Ø ×‘×˜×‘×¢
מ×Ŗחם הצימ×Øים ק×Øן או×Ø ×‘×˜×‘×¢ במושב × ×Ŗיב השיי×Øה, מפנק עד ההוף
לפ×Øטים >>
 
    Send to friend  FacebookShare 
לה×Ŗ×Øאו×Ŗ בשבוע הבא!
Ā Ā FacebookĀ  ā€‹Ā Ā TwitterĀ  ā€‹Ā Ā InstagramĀ  ā€‹

נשלח באמצעו×Ŗ V.I.Plus דיוו×Ø ××œ×§×˜×Øוני