השבוע במגזין מפה: שדו×Ŗ ×Ŗו×Ŗים לנצח, או לפחו×Ŗ לשבוע הק×Øוב

השבוע במגזין מפה: שדו×Ŗ ×Ŗו×Ŗים לנצח, או לפחו×Ŗ לשבוע הק×Øוב
 
עונ×Ŗ ה×Ŗו×Ŗים במלוא עוזה ואי אפש×Ø ×©×œ× לה×Ŗמכ×Ø ×œ××“×•× האדום הזה. הפעם אנחנו מגישים לכם מגזין אהוציאטיבי משהו ש×Øוח ש×Ŗו×Ŗ שו×Øה עליו: מקטיף עצמי של ×Ŗו×Ŗים כדי שהילדים ילמדו מאיפה בא ה×Ŗו×Ŗ לעולם, ד×Øך הדנה לייצו×Ø × ×™×™×Ø ×ž×¢×„ ×Ŗו×Ŗ-ניי×Ø (יש דב×Ø ×›×–×”!) ועד מהעדה שעׄ ×Ŗו×Ŗ בן מאה שנה ג×Ø ×‘×”, וקינוח אחד מופלא של ק×Øאמבל ×Ŗו×Ŗים בבלהמי
×Øו×Ŗ ש×Ŗו×Ŗ
חשוב לגדל ילדים עם ה×Ŗובנה ש×Ŗו×Ŗים לא גדלים בקופהאו×Ŗ פלהטיק ×‘מק×Ø×Ø ×©×‘×”×•×¤×Ø, ו×Øוח ש×Ŗו×Ŗ שבגן שמואל, הוא יופי של מקום לה×Ŗחיל בהד×Ø×Ŗ חינוך הלכה ×œ×ž×¢×©×”. 
במקום מגדלים ×Ŗו×Ŗים ואף פטל שחו×Ø, הגדלים בשיטו×Ŗ חקלאו×Ŗ אקולוגיו×Ŗ, מושקים במים ×ž×ž×•×—×–×Øים, מואבקים על ידי דבו×Øים ומודב×Øים ביולוגי×Ŗ. חקלאו×Ŗ ב×Ŗ קיימא במיטבה.
הד×Øכו×Ŗ יוצאו×Ŗ לד×Øך מדי שעה עגולה, כל מש×Ŗ×Ŗ×£ מקבל הלהלה לקטיף עצמי וא×Ŗ ה×Ŗו×Ŗים ×©×§×˜×¤×Ŗם אפש×Ø ×œ×˜×‘×•×œ בשוקולד, ב×Ŗוהפ×Ŗ ×Ŗשלום. במקום ישנה יוזמה מחממ×Ŗ לב לטוב×Ŗ מאו×Ŗג×Øי נגישו×Ŗ - חממ×Ŗ ×Ŗו×Ŗים בעל×Ŗ גישה לכהאו×Ŗ גלגלים, שה×Ŗו×Ŗים בה גדלים בגובה העיניים. שאפו!
 
משק 6 - קטיף ×Ŗו×Ŗים
גם בשדו×Ŗ ה×Ŗו×Ŗ של אהוד נחשון במושב גאולים, בן ממשיך למגדלי ×Ŗו×Ŗים ×•×•×Ŗיקים, ×Ŗוכלו לה×Ŗוודע מק×Øוב להביטאט של ה×Ŗו×Ŗ.
נחשון מגדל חמישה זני ×Ŗו×Ŗים ייחודיים, ל×Øבו×Ŗ זן "מלאך" – שכב×Ø ×§×©×” למצוא כיום, ועונה על ×”הגד×Øה השחוקה מעט "טעם של פעם". ×”×Ŗו×Ŗים גדלים בהדב×Øה ביולוגי×Ŗ ומ×Ŗחיל×Ŗ העונה הנוכחי×Ŗ ה×Ŗחילו גם ×‘גידול של ×Ŗו×Ŗים או×Øגניים.
הפעילו×Ŗ כולל×Ŗ הד×Øכה, ההב×Øים על גידולי ×Ŗו×Ŗ השדה, ×”×™×›×Øו×Ŗ עם הזנים השונים וכמובן קטיף עצמי. עוד במקום – קטיף נו×Øיו×Ŗ וכלניו×Ŗ, הדנאו×Ŗ ×©×•× ×•×Ŗ וחנו×Ŗ למכי×Ø×Ŗ ה×Ŗוצ×Ø×Ŗ החקלאי×Ŗ של המשק.
 
×Ŗו×Ŗ-ניי×Ø
משפח×Ŗ נוימן ק×Øובה לעהקי הניי×Ø ×›×‘×Ø ×œ×ž×¢×œ×” מעש×Øים שנה. ×”×¢×”ק הוקם כעהק משפח×Ŗי קטן, המשלב א×Ŗ ההדנא והחנו×Ŗ עם מגו×Øים בהמיכו×Ŗ, בלב ד×Øך ×”יין המשוחז×Ø×Ŗ של זכ×Øון יעקב.
כל בני המשפחה שלובים בעהק: מגידול צמחי ה×Ŗו×Ŗ-ניי×Ø, ד×Øך יצו×Øם, העב×Ø×Ŗ הדנאו×Ŗ, ×™×™×¦×•×Ø ×ž×•×¦×Øי ניי×Ø ×•×Ŗפעול הגל×Øיה שבמקום. ×Ŗהליך הכנ×Ŗ הניי×Ø ×ž×Ŗבצע כולו בשיטו×Ŗ מהו×Ø×Ŗיו×Ŗ וטבעיו×Ŗ, משלב גידול הצמחים ועד ×œ×™×™×‘וש הניי×Ø ×‘×©×ž×©.
בעונ×Ŗ קצי×Ø ×¢× ×¤×™ ה×Ŗו×Ŗ-ניי×Ø ×ž×•×–×ž× ×™× מי שהדב×Ø ×ž×”×§×Øן או×Ŗו, לבוא ×œ×”×Ŗנדב ולקח×Ŗ חלק ב×Ŗהליך המ×Øגש. כמו כן מועב×Øו×Ŗ במקום הדנאו×Ŗ מקהימו×Ŗ של ייצו×ؠניי×Ø ×œ×™×œ×“×™× וכמובן גם למבוג×Øים.
 
עׄ ×Ŗו×Ŗ
עׄ ×Ŗו×Ŗ בן מאה שנים הוא הכוכב של המהעדה הצפ×Ŗי×Ŗ הזא×Ŗ, ומהביב מככבים ×”מטאו×Ŗ אבן ואווי×Øה כמו ש×Øק צפ×Ŗ יודע×Ŗ להציע.
המטבח חלבי ומציע א×Øוחו×Ŗ בוק×Ø × ×”×“×Øו×Ŗ ×¢× לחמי שאו×Ø ×©× ××¤×™× במקום, פהטו×Ŗ ושפע של מנו×Ŗ צמחוניו×Ŗ וטבעוניו×Ŗ.
שומ×Øי הכש×Øו×Ŗ ×™×©×ž×—ו לדע×Ŗ שהמהעדה כש×Øה למהד×Øין ובבעלו×Ŗ ד×Ŗי×Ŗ, ושומ×Øי ×”×›×™×” ינשמו ל×Øווחה מהמחי×Øים ×”שפויים.
 
הלנה בנמל
מהעד×Ŗ הלנה ממוקמ×Ŗ ב×Ŗוך הנמל הע×Ŗיק המשוחז×Ø ×•×”×ž×Ŗוחזק היטב בקיה×Øיה ×•×”כחול שנשקף ממנה כחול מאוד. עמוה שיאון מנהל א×Ŗ המטבח ביד בוטח×Ŗ ומציע ×Ŗפ×Øיט ×©×“גים מככבים בו, מטבע הדב×Øים, ומבוצע בקפדנו×Ŗ ומקו×Øיו×Ŗ.
אבל אנחנו כאן בשביל ×œ×”מליׄ על הקינוח הלא שג×Ø×Ŗי שמוגש במהעדה – ק×Øאמבל ×Ŗו×Ŗים. ביצוע מקו×Øי לקינוח שכב×ؠהפך לקלישאה, של ×Ŗו×Ŗים עם מעט בלהמי ופי×Øו×Øי בצק פ×Øיכים ממעל. שווה להגיע אפילו ×‘מיוחד בשבילו.
 
זכ×Øון יעקב: הימים ה×Øאשונים - מועדון המטיילים של מפה

ימיה ה×Øאשונים של זכ×Øון יעקב - מועדון המטיילים של מפה
 
היו×Ø ×”×”×•×œ×š בציוני הד×Øך של המושבה הו×Ŗיקה זכ×Øון יעקב. מהד×Øמה הההטו×Øי×Ŗ ×©×œ מח×Ŗ×Ø×Ŗ ניל"י, ×Ŗמיכ×Ŗו של הב×Øון, חב×Øי משפח×Ŗ אה×Øונהון ובי×Ŗ ×”×›× ×”×Ŗ ההיהטו×Øי. × ×§× ×— באפפל שט×Øודל כהלכ×Ŗו של קהיל×Ŗ בי×Ŗ אל הג×Øמני×Ŗ ונ×Ŗבשם במוצ×Øי חב×Ø×Ŗ Lavido הטבעיים. ואיך אפש×Ø ×‘×œ×™ יין... גם לזה נדאג
לפ×Øטים וה×Øשמה >>
עוד המלצו×Ŗ מא×Ŗ×Ø ×ž×¤×”

אב×Øהם הוהטל
"אכהניי×Ŗ ×Ŗ×Øמילאים אמי×Ŗי×Ŗ ×•×’ם המקום הכי צעי×Ø, מגניב, אופטימי ו×Ŗוהה בעי×Ø"
לפ×Øטים נוהפים >>
 
מהו×Ŗי
"כיף גדול לילדים. ×”×Ŗוכן החינוכי-×¢×Øכי מ×Ŗאים ונכון לכל גיל. היינו מ×Øו×Ŗקים"
לפ×Øטים נוהפים >>
 
מהעד×Ŗ עזבה
"אהו×Ø ×œ×¤×”×¤×”. טעים מאד, מיוחד, ×™×—×” נעים ומזמין. מומחים לאוכל ×¢×Øבי צפון גלילי"
לפ×Øטים נוהפים >>
 
    Send to friend  FacebookShare 
לה×Ŗ×Øאו×Ŗ בשבוע הבא!
Ā Ā FacebookĀ  ā€‹Ā Ā TwitterĀ  ā€‹Ā Ā InstagramĀ  ā€‹

נשלח באמצעו×Ŗ V.I.Plus דיוו×Ø ××œ×§×˜×Øוני