השבוע במגזין מפה: הצעו×Ŗ לה×Øטי הקולנוע שיעשו לכם א×Ŗ החו×Ø×£!

 
השבוע אנחנו מ×Ŗחילים שנה חדשה, מה שאומ×Ø ×¢×‘×•×Ø ×Ŗעשיי×Ŗ הקולנוע שמ×Ŗחילה ''עונ×Ŗ ×”×”×Øטים האיכו×Ŗיים''. ה×Ŗופעה הזא×Ŗ משיקה כמובן לבואו של החו×Ø×£, עונה שבה לא ×Ŗמיד מ×Ŗחשק ואפש×Ø ×œ×©×”×•×Ŗ בחוׄ, כך הקולנוע הוא אופציה נפלאה. הקולנוענים מנצלים זא×Ŗ כדי לכוון הכי גבוה שיש - לגובה 34 ×”''מ, גובהו של פהלון האוהק×Ø ×”×ž×•×–×”×‘. 
 
החלטנו להביא לכם הקי×Øה של מגוון ×”×”×Øטים שיככבו בטקה האוהק×Ø, וגם עוד כמה שפשוט ינעימו א×Ŗ זמנכם ויחממו לכם א×Ŗ הלב בחו×Ø×£ הק×Ø. חלקם האחד יצאו זה ×¢×Ŗה לקולנוע והחלק האח×Ø ×¦×¤×•×™ לעשו×Ŗ זא×Ŗ ממש בזמן הק×Øוב.
 
צפייה מהנה ושנה טובה מצוו×Ŗ א×Ŗ×Ø ''מפה''.
 
 
צילום: באדיבו×Ŗ יח''צ
 
המבטיח - האיש שנולד מחדש
מדוב×Ø ×‘×”×Øט שעשוי להעניק לדיקפ×Øיו הוף הוף א×Ŗ האוהק×Ø ×”×›×” מיוחל ומוצדק. האקה של ב×Ø ×ž×©×Ŗ×£ פעולה עם עם הבמאי המקהיקני הנפלא אלחנד×Øו גונהאלה איניא×Øיטו (''בי×Øדמן'') בד×Øמ×Ŗ מ×Ŗח שעושה קולו×Ŗ של משהו מדהים. ×¢×ž×•×§ בלב השממה הקפואה, הצייד יו גלאה (דיקפ×Øיו), נפצע באו×Øח קשה ×•× × ×˜×© למו×Ŗ ×¢"י חב×Ø ×§×‘×•×¦×Ŗו הבוגדני - ג'ון פיצג'×Øלד (טום הא×Øדי). כלי ההיש×Øדו×Ŗ העוצמ×Ŗי של גלאה הוא ה×Øצון הנואש שלו בנקמה, שעל מנ×Ŗ להשיגה הוא צ×Øיך להילחם בשבט אינדיאני וכמובן בטבע האכז×Øי. מבוהה אגב על היפו×Ø ××ž×™×Ŗי.

 
×Ŗא×Øיך יציאה לאק×Øנים: 21.1.2016 
 
צילום: באדיבו×Ŗ יח''צ
 
הגי×Øל פאוו×Ø - ג'וי
×”×Øט מעו×Ø×Ø ×”×©×Øאה ששם א×Ŗ ג'ניפ×Ø ×œ×•×Ø× ×” בעמדה טובה מאוד לזכייה בקטגו×Øיי×Ŗ השחקני×Ŗ ה×Øאשי×Ŗ הטובה ביו×Ŗ×Ø. ×”×”×Øט לכאו×Øה מ×Ŗא×Ø ×”×™×¤×•×Ø ×œ× מאוד אט×Øקטיבי: היפו×Øה (האמי×Ŗי, שוב) של אשה אש×Ø ×ž×ž×¦×™××” המ×Øטוט מ×Ŗוחכם שנועד להקל על עבוד×Ŗ הניקיון. אז למה ×Øק לכאו×Øה לא מאוד אט×Øקטיבי? מכיוון שבאמצעו×Ŗ משחק משכנע של לו×Ø× ×” ועבודה קולנועי×Ŗ נהד×Ø×Ŗ של הבמאי דיוויד או. ×Øאהל, אנחנו חוזים ב×Ŗולדו×Ŗ חייה של אישה שהחליטה לא להיכנע ולהה×Ŗפק במה שהחיים × ×Ŗנו לה - אלא לנצח בכל מחי×Ø.

 
כב×Ø ×‘×‘×Ŗי הקולנוע! 
 
צילום: באדיבו×Ŗ יח''צ
 
ההיהטו×Øי - גש×Ø ×”×ž×Øגלים
''אוהק×Ø ×ž×˜×Øיאל'' קלאהי: ניהיון שאפ×Ŗני, ומאוד מוצלח, ל×Ŗיעוד של מאו×Ø×¢ חשוב בהיהטו×Øיה של א×Øה''ב. ×”×Øט א×Øוך ומ×Øגש. טום הנקה. הטיבן שפילב×Øג. האם יש צו×Øך להוהיף? ובכן - הימים הם ימי המלחמה הק×Øה וטום הנקה הוא עו''ד שממונה בידי המדינה כדי לייצג מ×Øגל הובייטי שנ×Ŗפה בא×Øה''ב. בזמן שהוא צ×Øיך להדוף ה×Ŗקפו×Ŗ פיזיו×Ŗ ומילוליו×Ŗ מבי×Ŗ, בהן הוא מואשם בחוה×Ø × ××ž× ×•×Ŗ לא×Øצו×Ŗ הב×Øי×Ŗ, הוא נשלח למז×Øח ב×Øלין על מנ×Ŗ ל×Ŗווך בעהק×Ŗ חילופי שבויים גו×Øלי×Ŗ, בין המ×Øגל ההובייטי לטייה אמ×Øיקאי שנפל בשבי ה×Øוהי. 

 
כב×Ø ×‘×‘×Ŗי הקולנוע! 
 
צילום:באדיבו×Ŗ גלובוה מקה
 
הקו×Ø×¢ - גב×Ø ×’×‘×Ø
אוהק×Ø ××ž× × לא יהיה כאן, כי הומו×Ø ×”×•× כנ×Øאה מ×Ŗח×Ŗ לכבודה של האקדמיה ההוליוודי×Ŗ, אבל צחוק פ×Øוע יהיה גם יהיה! וויל פא×Øל, האיש הכי מצחיק על המהכים שלנו מזה שנים ×Øבו×Ŗ חוז×Ø ×œ×©×Ŗ×£ פעולה עם מא×Øק וולב×Øג. השילוב שעבד נהד×Ø ×‘''החב×Ø'ה האח×Øים'' יעשה א×Ŗ העבודה גם הפעם: ×‘×Øאד (פא×Øל), מנהל ×Øדיו חביב ומנומה השואף להיו×Ŗ האבא החו×Øג הטוב בעולם לשני ילדיה של אש×Ŗו, פוגש ל×Øאשונה א×Ŗ דאהטי (וולב×Øג), אביהם הביולוגי של הילדים, וכל כוונו×Ŗיו הטובו×Ŗ מ×Ŗחילו×Ŗ לה×Ŗ×¢×Ø×¢×Ø. דב×Ø ×ž×•×‘×™×œ לדב×Ø ×•×“××”×˜×™ חוז×Ø ×œ×—×™×™×” של המשפחה, מה שמוביל ל×Ŗח×Øו×Ŗ בל×Ŗי נמנע×Ŗ בין הגב×Øים על אהב×Ŗם של הילדים. גי×Øושים מעולם לא היו מצחיקים יו×Ŗ×Ø.

 
×Ŗא×Øיך יציאה לאק×Øנים: 7.1.2016 
 
צילום: באדיבו×Ŗ יח''צ
 
המ×Ŗקאמבק - מלחמ×Ŗ הכוכבים: הכוח מ×Ŗעו×Ø×Ø
בשלב זה, אח×Øי כל כך ה×Øבה גלגולים, א×Ŗם בוודאי כב×Ø ×™×•×“×¢×™× על עצמכם אם א×Ŗם חלק ממחנה אדי×Ø ×©×”×•×œ×š שבי אח×Øי הד×Ø×Ŗ מלחמ×Ŗ הכוכבים (אם ×Ŗ×Øצו ''×Ŗעשיי×Ŗ מלחמ×Ŗ הכוכבים'') או לחלופין חלק מקבוצה לא פחו×Ŗ גדולה שהולד×Ŗ מהעניין לחלוטין ומעדיפה א×Ŗ ×”×”×Øטים שלה קצ×Ŗ יו×Ŗ×Ø ×ž×—×•×‘×Øים לק×Øקע ולמציאו×Ŗ. היינו מהפ×Øים לכם קצ×Ŗ על מה ×”×”×Øט, אבל ב×Øו×Ø ×©×× א×Ŗם נמנים על המחנה ה×Øאשון אז כב×Ø ×Øאי×Ŗם א×Ŗ ×”×”×Øט (אולי אפילו יו×Ŗ×Ø ×ž×¤×¢× אח×Ŗ!), ואם א×Ŗם נמנים על המחנה השני אז לא ×Ŗעזו×Ø ××£ אח×Ŗ מכל המחמאו×Ŗ שיש לנו להגיד על ×”×”×Øט המ×Øשים הזה.

 
כב×Ø ×‘×‘×Ŗי הקולנוע! 
 
צילום: באדיבו×Ŗ קולנוע לב
 
הגאה - ק×Øול
הכוכב הגדול של פהטיבל קאן מהוגל לעשו×Ŗ זא×Ŗ גם על הבמה המ×Øכזי×Ŗ. ''ק×Øול'' בבימויו של טוד ×”×™×™× ×” ובכיכובן של קייט בלאנשט ו×Øוני מא×Øה  ×ž×¦×™×’ היפו×Ø ××”×‘×” נשי ב×Ŗקופה ובמקום שבה לא ×Øאו זא×Ŗ בין יפה כלל: שנו×Ŗ ה-50 השמ×Øניו×Ŗ בא×Øה''ב.  ק×Øול היא אישה יפה ואלגנטי×Ŗ. ×Ŗ×Øז לעומ×Ŗה, היא צעי×Øה ×—×”×Ø×Ŗ ביטחון וכיוון שעובד×Ŗ ב×Ŗו×Ø ×ž×•×›×Ø×Ŗ בחנו×Ŗ. מפגש מק×Øי ביניהן מצי×Ŗ חב×Øו×Ŗ יוצא×Ŗ דופן, ש×Ŗמשיך ו×Ŗ×Ŗפ×Ŗח לאהבה נואש×Ŗ וחה×Ø×Ŗ מעצו×Øים. אך האם ה×Øומן האהו×Ø ×”×–×” שווה א×Ŗ ההיכון? לא בטוח לגבי גיבו×Øו×Ŗ ×”×”×Øט, אבל לגבי הצופים שה×Øוויחו ×”×Øט נפלא ה×Ŗשובה היא - כן.

 
×Ŗא×Øיך יציאה לאק×Øנים: 7.1.2016 
 
צילום: באדיבו×Ŗ יח''צ
 
המ×Ŗומן - שמונ×Ŗ השנואים
לא פחו×Ŗ משמונה גיבו×Øים יש ליצי×Ø×Ŗ המופ×Ŗ החדשה של קוונטין ט×Øנטינו. ×”×”×Øט נק×Øא אמנם שמונ×Ŗ השנואים אבל א×Ŗם צפויים לאהוב או×Ŗם מאוד. ×”×”×Øט מה×Ŗמן כהכלאה מהנה של ''כלבי האשמו×Ø×Ŗ'' עם ''ג'אנגו ללא מעצו×Øים'': ×ž×”פ×Ø ×©× ×™× לאח×Ø ×ž×œ×—×ž×Ŗ האז×Øחים בא×Øה''ב, כ×Øכ×Øה עושה א×Ŗ ד×Øכה בנוף החו×Øפי של ווייומינג. ×”נוהעים הם צייד ×Øאשים (קו×Øט ×Øאהל) והאהי×Øה שלו, אש×Ø ×¢×œ ×Øאשה יש פ×Ø×” גדול. הם × ×¢×™× לעב×Ø ×”×¢×™×™×Øה ×Øד-×Øוק שבה צפויה האהי×Øה להי×Ŗלו×Ŗ. בד×Øך, הם × ×Ŗקלים בשני ז×Øים: וו×Øן (המואל ל. ג'קהון), חייל לשעב×ؠשהפך לצייד ×Øאשים ידוע לשמצה, וכ×Ø×™×” מניקה, פושע ד×Øומי הטוען ×©×”וא הש×Øיף החדש בעי×Ø. לאח×Ø ×©× ×§×œ×¢×• להופ×Ŗ שלגים, הא×Øבעה מחפשים מקלט. כשהם ×ž×’יעים לביק×Ŗה אק×Øאי×Ŗ הם × ×Ŗקלים בא×Øבעה פ×Øצופים לא מוכ×Øים נוהפים. בזמן שההע×Øה מש×Ŗולל×Ŗ ×‘חוׄ, כל אחד מהשמונה מבין שהוא נמצא בבק×Ŗה יחד עם עוד 7 אנשים ש×Øוצים לחבל במט×Øו×Ŗיו ולמנוע ממנו לזכו×Ŗ בפ×Ø×”.

 
יציאה לאק×Øנים: 7.1.2016 
 
צילום: באדיבו×Ŗ יח''צ
 
המועמד - הפוטלייט
זה ×”×”×Øט עליו מדב×Øים כמועמד המוביל לזכו×Ŗ בקטגו×Øיי×Ŗ ×”×”×Øט הטוב ביו×Ŗ×Ø. טום מקא×Ø×Ŗ'י ביים א×Ŗ ×”×”×Øט שעוהק בהיפו×Øם האמי×Ŗי של צוו×Ŗ עי×Ŗונאים חוק×Øים, זוכי פ×Ø×” הפוליצ×Ø ×©×œ הבוהטון גלוב – צוו×Ŗ "הפוטלייט". ×‘שנ×Ŗ 2002 העי×Ø ×‘×•×”×˜×•×Ÿ והעולם כולו, הוכו ב×Ŗדהמה מחשיפ×Ŗ הטיוח השיט×Ŗי של ×”×›× ×”×™×™×” הק×Ŗולי×Ŗ על ×¤×“ופיליה × ×Øחב×Ŗ שבוצעה בידי יו×Ŗ×Ø ×ž-70 כמ×Øים מקומיים. ×”×”×Øט יצא בא×Øה"ב ×œ×§×•×œ ×Ŗ×Øוע×Ŗ המבק×Øים ועוד לפני שצופים בו יש להצדיע ליוצ×Øים על העיהוק בנושא החשוב והטעון הזה.

 
יציאה לאק×Øנים: 21.1.2016 
אי×Øוח ×Øוקנשטין
ממש כמו העי×Ø ×¦×¤×Ŗ שבה הוא שוכן, גם מ×Ŗחם אי×Øוח ×Øוקנשטין טומן בחובו היהטו×Øיה עשי×Øה, ומשלב בהצלחה בין הי×Øוק שבהביבה לעיצוב האלגנטי 
לפ×Øטים >>
 
וילה בכפ×Ø - כפ×Ø ×™×—×–×§××œ
הצפון הי×Øוק נמצא בשיאו בחו×Ø×£. וילה בכפ×Ø × ×•×Ŗ× ×Ŗ לכם א×Ŗ ה×Øקע המושלם ליהנו×Ŗ מהגשמים העזים בזמן שא×Ŗם נמצאים במקום חמים ומפנק
לפ×Øטים >>
 
מלוני×Ŗ הבוה×Ŗן
גם משפחו×Ŗ וגם קבוצו×Ŗ מוזמנו×Ŗ לה×Ŗענג על ×”×›× ×”×Ŗ האו×Øחים הד×Øוזי×Ŗ הני×Ŗ× ×Ŗ במלוני×Ŗ הבוה×Ŗן. אוכל טוב, אווי×Øה נהד×Ø×Ŗ וה×Øבה י×Øוק
לפ×Øטים >>
 
    Send to friend  FacebookShare 
לה×Ŗ×Øאו×Ŗ בשבוע הבא!
Ā Ā FacebookĀ  ā€‹Ā Ā TwitterĀ  ā€‹Ā Ā InstagramĀ  ā€‹

נשלח באמצעו×Ŗ V.I.Plus דיוו×Ø ××œ×§×˜×Øוני