שלום אורח!      כניסה למנויים |  הרשמה לאתר |   לאפליקציות מפה עקבו אחרינו בטוויטר   עקבו אחרינו בפייסבוק   22.11.2019   |
      לתחזית מזג האויר המלאה

מפה אינטרנט בע"מ: תנאי שימוש

עודכן בתאריך 21.05.2014

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט www.mapa.co.il (להלן: "האתר") המנוהל ומופעל על ידי חברת מפה אינטרנט בע"מ (להלן: "מפה") ואשר, בין היתר, מעניק לגולשיו מידע ושירותים ייחודיים בנושא תיירות, נופש ופנאי.

תנאי השימוש המפורטים להלן חלים על השימוש באתר, בשירותים הכלולים בו ובשירותים המפנים אליו, דוגמת שירות התוכן mapa2go ושירותים של צדדים שלישיים העושים שימוש בתוכן האתר ביישומים ושירותים נוספים, כל זאת באמצעות מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). בנוסף, תנאי השירות חלים על שימוש שנעשה בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

כללי
 • השימוש ו/או הביקור באתר כפופים להוראות ולתנאים המופיעים במסמך זה (להלן: "תנאי השימוש"), ואלה חלים, ללא תנאי, על כל מבקר ו/או משתמש באתר ו/או בתכניו באופן ישיר או עקיף, כולל, בין היתר, מבקרים מזדמנים, מנויים, משתמשי המדריך mapa2go ושירותים של צדדים שלישיים העושים שימוש בתוכן האתר ביישומים ושירותים נוספים (להלן: "המשתמש/ים"). עם כניסתך לאתר עלייך לקרוא את תנאי השימוש בעיון רב ובקפידה. ככל שאינך מסכים לתנאי השימוש או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר ו/או באילו משירותיו והינך מתבקש לצאת מהאתר.
 • תנאי השימוש באתר מיועדים לנשים וגברים כאחד, ונוסחו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.
 • האתר ותכניו פתוחים לעיון הציבור אולם חלק מהתכנים פתוחים למנוי האתר בלבד ומותנים, בין היתר, בתשלום ו/או תהליך הרשמה בהתאם למפורט בתנאי השימוש להלן.
 • מפה רשאית, בכל עת וללא הודעה מוקדמת, לשנות את תנאי השימוש של האתר, ושינוי זה יחייב את המשתמשים לכל דבר ועניין מרגע פרסומו באתר.
 • כל התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד.
 • השימוש באתר הינו למטרת שימוש פרטי אישי של המשתמשים בלבד ואסור להשתמש באתר ו/או בתוכנו, באופן חלקי או כולל, למטרות מסחריות ו/ או לשם העתקה, שכפול, שיווק, העמדה לרשות הציבור, תרגום, תיקון, שינוי, שעתוק, שידור, הצגה, פרסום, העברה, מכירה, הפצה ו/או כל שימוש אחר בכל דרך שהיא על ידי משתמש כלשהו, ללא ההסכמה מפורשת מראש ובכתב של מפה.
 • מפה רשאית בכל עת ומבלי לתת על כך הודעה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק או להשהות את הפעלת האתר, באופן חלקי או כולל, או לתקן או לשנות את אופיו ותוכנו.
תוכן האתר
 • האתר מתמחה בתחום תיירות, נופש ופנאי (להלן: "התחום"), ומכיל מידע רב המובא לנוחיות המשתמשים במספר ערוצי מידע כגון: אוכל, לינה, טיולים, יומן אירועים, קישורים, שירותים שונים ועוד. כל בית עסק בתחום יכול להופיע באתר מפה ללא תשלום.
 • המידע באתר מובא כמות שהוא (AS IS) ולא ניתן לערכו ולהתאימו לכל משתמש בנפרד. התוכן המקובץ באתר ובשירותים הנלווים אליו מובא ומסופק לאתר ע"י עובדי האתר, כתבים חיצוניים, פרסומים מטעם מנויי האתר, מכתבים שמתקבלים במערכת האתר ונותני השירותים בפועל (כלומר, מפיצי הסרטים, בעלי צימרים, מסעדות וכיו"ב).
 • תכנים ביקורתיים באתר נכתבים על ידי מערכת מפה והינם תכנים עצמאיים ובלתי תלויים. עורכי האתר בקיאים בתחומם (מורה דרך, מבקר מסעדות, מומחים בתיירות פנים). המערכת סוקרת ומבקרת אתרי תיירות, צימרים ומסעדות באופן עצמאי ובמימון מלא של אתר מפה. הימצאות בתי העסק באתר ודירוג בתי העסקים השונים, לרבות מומלץ מפה, אינם כרוכים בתשלום מצד בית העסק והדירוגים נעשים על בסיס המלצות ודירוגי המנויים באתר בלבד.
 • יחד עם זאת ולמען הגילוי הנאות מפה מבהירה כי מפה מקיימת התקשרויות עסקיות עם בתי עסק באתר לקידום בתי העסק באמצעות האתר. מכתבים ופרסומים מטעם מנויי האתר אשר התקבלו במערכת האתר, מובאים למבקרים כמות שהם ( (AS ISומטרתם לתת למשתמשים מידע מדויק ועכשווי בנושאים הנ"ל. למרות האמור, אין באפשרות מפה לבחון ולאמת את כל המידע/תכנים המצויים ו/או המתקבלים באתר ע"י גורמים חיצוניים ומפה אינה נושאת בכל אחריות באשר לתוכנם.
 • מפה אינה אחראית בשום מקרה ואופן לשימוש שנעשה במידע המצוי באתר, בין היתר, להמלצות או למקומות המדווחים באתר.
 • אתר מפה נערך על פי שיקול דעתם הסובייקטיבי של עורכי מפה. אין לייחס להמלצות, ו/או לתיאורי האתרים ו/או הדרכים ו/או המסלולים המוצגים באתר, כל תוקף מחייב.
מפות באתר
 • בערוץ המפות באתר, ימצאו המשתמשים מפות אינטראקטיוויות בעזרתן ניתן לאתר כתובות בישראל ולתכנן מסלולי נסיעה בישראל וכן מפות של מסלולי טיולים בשטח בצמוד לטקסט המתאר אותם (להלן: "מערכת המיפוי").
 • בעזרת מערכת המיפוי ניתן, בין היתר, לאתר מיקום של שירותים שונים כגון תחנות דלק, כספומטים, בתי מרקחת, בנקים, סניפי דואר ועוד, נתונים אלה נכונים ליום הכנתם בלבד. מפה אינה אחראית לשינויים ו/או לדיוק המפות, בין היתר, בכל הנוגע לשירותים אלה, והם מובאים כשירות למשתמש.
 • מובהר כי בכל מקרה, האחריות לטיב ו/או להימצאות השירותים היא בידי נותני השירותים בלבד.
 • השימוש שייעשה במפה שתופק באמצעות מערכת המיפוי הוא על אחריות המשתמש בלבד ואין בהם בכדי להטיל אחריות על מפה בקשר עם כל פגיעה ו/או נזק ו/או אובדן למטייל ו/או לרכושו.
 • יודגש, למרות המאמצים והניסיונות לספק מידע מעודכן ככל הניתן בכפוף למגבלות ביטחוניות ו/או גיאוגרפיות ו/או כלכליות, המידע הכלול במפה המופקת במערכת המיפוי הינו נכון למועד כתיבתו ולכן עלול להיות לא מדויק או לא מעודכן, והאתר אינו אחראי לנזקים שעלולים להיגרם למשתמשים או לרכושם כתוצאה משימוש במפה שהופקה באתר.
 • אין להסתמך רק על המידע במפות אלה לצורך עריכת טיולי שטח או עריכת טיול בשטחים שאינם מסומנים או סלולים, וחובה על המשתמש במידע האמור, להצטייד במפה נוספת ועדכנית לפני יציאה למסלול כגון מפות טופוגרפיות של הוועדה לסימון שבילים. ככלל אין לראות במידע שמופיע באתר בנושא טיולים אלא הצעה כללית לטיול בלבד.
 • העיון במסלולים אינו פוטר את המשתמש מחובתו לפעול לפי כל דין בקשר עם המסלולים, לרבות חובתו להישמע לשלטי הסבר ו/או אזהרה המצויים במקום ולתיאום עם גורמי ביטחון או בטיחות מוסמכים. בנוסף, חובה על המשתמשים, בין היתר, לבדוק עם הרשויות את המצב הביטחוני השורר באזור הטיול המתוכנן וכן את תחזית מזג האוויר לפני יציאתם לטיול, בכלל זה לבדוק התראות לשיטפונות ו/או סופות.
 • המשתמש מודע לכך כי במערכת המיפוי ייתכנו שגיאות ו/או סטיות ו/או אי דיוקים וכי בעת עשיית שימוש במסלולי הנסיעה והוראות ההכוונה הניתנות באתר עליו להישמע לחוקי התנועה, לתמרורים המוצבים בצידי הדרך ולהוראות כוחות הביטחון אשר יגברו על המלצות ומסלולים שהופקו באמצעות מערכת המיפוי.
רכישת מנוי לאתר
 • כאמור לעיל שימוש בחלק משירותי האתר כרוך בתשלום.
 • המנוי שנרכש הוא אישי ואינו ניתן להעברה. המנוי מקנה אך ורק זכות שימוש לא בלעדית בשירותי האתר. למען הסר ספק, אין ברכישת מנוי כדי להקנות למנוי שום זכויות במידע המצוי באתר ו/או זכות להעתיק ו/או להפיץ ו/או למכור ו/או לעשות שימוש מסחרי במידע ו/או במפות המצויים באתר.
 • באתר קיימים שני מסלולים למנויים:
  • מסלול לתקופה שאינה מוגדרת – רכישת מנוי לתקופה שאינה מוגדרת אותו ניתן לסיים, בכל עת, בהתאם להוראות כל דין.
  • מסלול שלושה חודשים – רכישת מנוי לתקופה קבועה בת שלושה חודשים, בתעריף מופחת, במהלכה לא ניתן לבטל את המנוי. לאחר שלושת החודשים האמורים המנוי מתחדש אוטומטית למסלול לתקופה שאינה מוגדרת, בתעריף רגיל, אותו כאמור בסעיף הקודם, ניתן יהיה לסיים בכל עת בהתאם לכל דין.
 • משתמש אשר יבטל את המנוי יחויב בדמי המנוי החודשיים בגין אותו החודש בו ביקש לבטל את המנוי גם אם הביטול התבקש טרם חלף אותו החודש.
 • חיוב המנוי לאתר יתבצע על בסיס חיוביים חודשיים ויופיע בכרטיס האשראי של המנוי, בהתאם לפרטים שמסר לאתר בעת ההרשמה.
 • חשבוניות חודשיות וכן דוח שנתי בדבר החיובים זמינים לשימוש המשתמשים בעמוד "החשבון שלי" ובו קישור לעמוד "צפייה בחשבונית" הנמצא ב http://www.mapa.co.il/Users/invoices_list.asp. על המנוי להיות מזוהה באתר כתנאי לצפות בחשבוניות.
 • המנוי לאתר כולל בין היתר: ביקורות בלתי תלויות מאת מערכת אתר מפה, המלצות גולשים מהשטח כתבות תוכן, מגזין בילויים שבועי שנשלח ישירות לכתובת הדואר האלקטרוני, עדכונים, סקירות והמלצות יומיות.
 • כאמור לעיל מפה תהא רשאית להפסיק ו/או להשהות את פעילות האתר על פי שיקול דעתה הבלעדי. במקרה שמפה תודיע בכל אמצעי שתמצא לנכון, על פי שיקול דעתה הבלעדי, על הפסקת פעילות האתר תפסיק מפה את גביית דמי המנוי. המנוי מצהיר ומסכים כי במקרה של הפסקת ו/או השהיית פעילות כאמור לא תהיה לו שום דרישה או טענה כלפי מפה מלבד הפרש דמי המנוי החודשיים לתקופה עבורה שולם המנוי והאתר כבר לא פעל וזאת כסעד יחיד ובלעדי.
 • המשתמש מצהיר בזאת שהוא בן 18 ומעלה, קורא ומבין עברית היטב ורשאי על פי דין להתקשר בהסכם זה. כמו כן, שכרטיס האשראי באמצעותו נרכש המנוי הוא בבעלותו, על שמו ובר תוקף.
 • המשתמש מסכים שהאתר יחייב מדי חודש בחודשו את כרטיס האשראי של המשתמש. המשתמש יהיה זכאי לעשות שימוש אישי בלבד בשם המשתמש וסיסמה שניתנו לו במהלך תקופת המנוי. המשתמש אינו רשאי להעביר את שם המשתמש והסיסמא לצד שלישי כלשה ו/או לתת לצד שלישי כלשהו הרשאה לעשות שימוש בהם. המשתמש יהיה אחראי לכל פעולה שתעשה באמצעות שם המשתמש והסיסמא של המשתמש.
הצהרות והתחייבויות המשתמש
 • 11. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתנאי השימוש, המשתמש מצהיר ומתחייב כי לא יעלה לאתר תכנים העומדים ניגוד לכל דין ו/או מהסוג הבא:
  • כל חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים - לרבות זכויות יוצרים או סימני מסחר
  • כל חומר פורנוגרפי, ארוטי או בעל אופי מיני או עלול לפגוע ברגשות הציבור
  • כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם
  • כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב (וירוס), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (worms), ואנדלים (vandals), יישומים מזיקיםmalicious) applications), וכיו"ב
  • כל חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל
  • כל חומר המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו
  • כל חומר או קישור לחומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין
  • כל חומר בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס, גזעני פוגע ברגשות הציבור, העלול להוות בסיס לתביעה אזרחית או מהווה הפרה אחרת של הדין הישראלי
  • כל חומר העלול להטעות צרכן
  • כל תוכן בעל אופי פרסומי או מסחרי
  • כל חומר מאתר אינטרנט שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו"ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט
 • בנוסף מתחייב המשתמש שלא להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר.
 • בנוסף, כל מנוי המדרג וסוקר מקומות שונים או המפרסם תכנים באתר מתחייב כי הדירוג ייעשה בתום לב, על פי חוות דעתו האישית וללא השפעת שיקולים זרים או אינטרסים מסחריים כלשהם וכי כל מידע שיפרסם יהיה מדויק, אמין ושימושי.
 • המנוי נותן בזאת את אישורו המפורש למפה לפרסם את התכנים ללא פרסום שמו, וכן הסכמתו להעניק למפה רישיון שימוש כלל עולמי, בלתי הדיר, לא מוגבל בזמן, לא בלעדי, חופשי מכל תשלום, להשתמש בתכנים שיעלה לאתר, להעתיקם, להציגם, להפיצם, למכור עותקים ולהכין יצירות נגזרות מהם וכן להסמיך אחרים או לתת רישיונות לאחרים לעשות כל אחת מן הפעולות האמורות, בכל מדיה בפורמט אלקטרוני או מודפס.
 • להסרת כל ספק, מפה תהיה רשאית לערוך את התכנים, לקצרם, ואף לדחות אותם כליל ללא שום צורך בהסבר או בהנמקה ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.
 • המשתמש מתחייב לשפות את מפה בגין כל הוצאה ו/או נזק ככל שיהיו, מחמת תביעה ו/או דרישה שתופנה כלפיה על ידי צד ג' עקב הפרה של הוראה מההוראות האמורות מתנאי שימוש אלה, ו/או של שכל זכות אחרת השייכת לצד ג' כלשהו.
תנאי שימוש נוספים לגבי שירות mapa2go
הרישום לשירות
המספר הסלולארי או המספר הסדרתי של מכשיר הPDA שברשות המשתמש, וכן, בין היתר, כתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש הם אשר ישמשו אותו ברישום לשירות. המשתמש בלבד הוא האחראי ביחס למידע אשר יימסר לו באמצעים אלו, לרבות לשמירתו ולשימוש בו.

החיוב בגין שליחת הודעת טקסט יעשה על ידי המפעילים הסלולאריים ומפה לא תהיה אחראית בשום צורה שהיא לחיוב, לאפשרויות הגישה של המשתמש למידע, לסוג המכשירים, לחומרה או לחבילת הגלישה הנדרשת.

מובהר כי תחילת החיוב בגין השירות הינו ממועד הרישום לשירות וקבלת הודעת טקסט בהתאם, ואינו תלוי בהתקנת ו/או הסרת השירות מהמכשיר.

לעניין זה יחולו בשינויים המחויבים יתר ההוראות והתנאים המפורטים בתנאי השימוש אשר לעיל.

שיגור תוכן
המשתמש נדרש שלא לשגר לאתר או באמצעותו ו/או באמצעות שירותיו ויישומיו כל מידע שתוכנו מאיים ו/או נגוע בלשון הרע ו/או בדיבה ו/או גס ו/או פוגע בביטחון המדינה ו/או נוגע לפעילות בלתי חוקית ו/או אסור על פי תקנת הציבור או על פי כל דין אחר. בנוסף, המשתמש אינו רשאי להשתמש באתר באופן העלול להזיק, לשתק, לגרום עומס יתר או לפגוע באתר, ברשתות תקשורת ובציוד תקשורת כלשהו, או להפריע לשימוש של גורם אחר כלשהו ולהנאה שלו מהאתר. כמו כן, הנך נדרש שלא לשגר ושלא לקדם באמצעות האתר כל מידע שהינו בגדר "דואר זבל", מכתבי שרשרת, "תוכנות פירמידה" או כל מידע מסוג דומה.

אחריות למידע
מפה אינה אחראית לכל מידע שיגיע אל המשתמש על ידי גורם חיצוני באמצעות האתר או יישומיו, והמשתמש נדרש לנקוט בזהירות הנדרשת בקבלו כל מידע שיועבר אליו במסגרת זאת. מפה אף אינה מתחייבת כי מידע זה יועבר בשלמותו ובאופן תקין לגמרי.

שימוש באתר מפה באמצעות שירות mapa2go
על מנת לקבל רשות כניסה לאתר וליהנות משירותיו מקבל כל משתמש שם משתמש וסיסמה אישיים הניתנים לשימוש פר מכשיר אחד בלבד. המשתמש יהא אחראי לשמירת סודיות שם המשתמש והסיסמה, והוא לא ימסור אותם לאחר, פרט לגורם המוסמך על-ידיו. המשתמש נדרש לדווח באופן מיידי למפה כל אימת שהינו מבחין או חושד, כי נעשה שימוש בלתי מאושר בשם המשתמש או בסיסמה או בפרטים אחרים שנמסרו לצורך שימושו באתר. מפה לא תהיה אחראית לכל תוצאה או נזק שינבעו או יהיו קשורים לכניסה בלתי מורשית לאתר או לחשיפת שם המשתמש וסיסמתו או לחשיפת כל מידע אחר בקשר עמם. לעומת זאת, המשתמש מתחייב לשאת באחריות לנזק שייגרם למפה ו/או לכל גורם אחר בעקבות שימוש של אדם אחר בשם המשתמש שלו ו/או בסיסמה שלו ו/או בפרטים אחרים שנמסרו על ידו לצורך כניסה לאתר ושימוש בו. המשתמש אינו רשאי להשתמש בשם המשתמש, בסיסמה או בפרטים מזהים אחרים של כל אדם אחר בכל זמן שהוא ללא רשותו של אותו אדם. מפה רשאית מדי פעם בפעם לדרוש מהמשתמש להחליף את פרטי הזיהוי לרבות הסיסמה, לפי שיקול דעתה.

שירות ניוזלטר
 • מפה מציעה שירות דיוור וניוזלטר, אשר כולל, בין היתר, תכנים ומידע בתחום התיירות, נופש ופנאי. יובהר במפורש כי תוכן ומטרת הדיוור והניוזלטר יכול שיכללו דברי פרסומת.
 • בהירשמו לשירות הניוזלטר, המשתמש מצהיר ומאשר כי ידועות לו הוראות התקשורת (בזק ושידורים), התשס"ח – 2008, והוא מסכים במפורש כי יישלחו לו ע"י החברה ניוזלטרים ו/או דברי פרסומת, בכל הדרכים המנויות בחוק (לרבות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית או הודעת מסר קצר או SMS).
 • המשתמש יכול להתנתק מקבלת הדיוור בכל עת על ידי לחיצה על הלינק המתאים בהודעת הדיוור שקיבל. המשתמש יהא רשאי להירשם מחדש לשירות הדיוור.
שירותים של צדדים שלישיים
 • ייתכן והאתר יכיל גם שירותים ו/או מוצרים של צדדים שלישיים שאינם קשורים למפה (להלן: "שירותי צד ג'").
 • השימוש בשירותי צד ג' כפוף לתנאי השימוש של אותם צדדים ומפה אינה אחראית ואינה נוטלת כל אחריות ו/או חבות, מכל סוג שהוא, ביחס לשירותי צד ג', לרבות בקשר עם טיבם, איכותם ותקינותם.
 • המשתמש מאשר כי בכל בעיה ו/או מחלוקת בקשר עם שירותי צד ג' הוא יפנה ישירות לאותו צד ג' שסיפק את השירותים ולא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה כלפי מפה בקשר עם אותו צד ג' ו/או שירותיו.
הורדות
 • כל הורדה (Downloading) של תוכנות, עזרים, מידע, קבצים, מפות ועוד שתתבצע באמצעות האתר ו/או שירותי תוכן של מפה, כולל, בין היתר, שירות mapa2go (להלן: "ההורדות"), תעשה על אחריות המשתמש בלבד.
 • מובהר כי מפה אינה אחראית לכל נזק שעלול להיגרם למחשב ו/או מכשיר ה- PDA ו/או המכשיר הסלולארי של המשתמש ולמידע המצוי בהם כתוצאה מההורדות.
קישורים
 • האתר יכול שיציע קישורים, היפר-קישורים או באנרים, לאתרים אחרים, אשר מפה אינה מפקחת עליהם או בודקת אותם, את מהימנותם ואת חוקיותם ואת כל הקשור לאבטחה שלהם ולמדיניות הגנת הפרטיות שלהם. הימצאותו של קישור לאתרים מסוימים אינה מלמדת כי תוכן האתרים הינו מהימן ו/או מלא ו/או עדכני, והאתר ו/או מי מטעמו לא יישאו בכל אחריות בקשר לכך.
 • מפה לא תהיה אחראית לשימוש שעושים משתמשים בקישורים לאתרים, בדפים שאינם נמצאים באתר או באתרים אחרים הסתמכות על המידע שמופיע באתרים המקושרים, והמשתמשים מתחייבים לציית ולקיים את ההוראות והתנאים של אותם אתרים או דפי אינטרנט ולהתקשר ישירות לספקים של אתרים אלה או דפים אלה בכל הקשור לנושאים שיעלו כתוצאה מהכניסה, הדפדוף או השימוש בהם.
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האתר ו/או מי מטעמו אינם אחראים לכל נזק, עקיף או ישיר, שיגרם למשתמש ו/או מי מטעמו בקשר עם שימוש ו/או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם יגיע באמצעות או דרך שימוש בקישורים הקיימים באתר ו/או שאליהם הגיע משתמש באמצעות ערוצי המידע ו/או השירותים באתר ובפרט באמצעות מנוע החיפוש ואינדקס הקישורים.
קניין רוחני
 • כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני בכל התכנים באתר לרבות הטקסטים, התמונות, הסימנים המסחריים, אייקונים (icons), הכתבות והוידיאו המתפרסמים באתר בכל המדורים, למעט באתרים המקושרים באמצעות קישוריות, הנן של מפה בלבד ו/או של צדדים שלישיים שהעניקו למפה זכות שימוש בהם.
 • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מפה הינה בעלת זכויות היוצרים בעיצוב האתר, בתוכנת האתר, ובכלל זה בכל היישומים, הקודים, הקבצים הגרפיים והטקסטים - ובבסיס המידע ובתוכנה של מערכת המיפוי, ושל שירות mapa2go, אלא אם מצוין אחרת באתר.
 • כמו כן, זכויות היוצרים במאגר המידע של המפות ובמפות הנן של מפה - מיפוי והוצאה לאור בע"מ בלבד, לרבות המפות המופקות באתר באמצעות מערכת המיפוי. למען הסר ספק, כל המפות המופיעות באתר, לרבות מפות שהופקו על פי נתונים שהוכנסו ע"י המבקר באמצעות מערכת המיפוי, הן רכוש מפה - מיפוי והוצאה לאור בע"מ והן מוגנות בזכויות יוצרים.
 • השימוש המותר באתר ותכניו, כולל המפות, הוא למטרה אישית ופרטית בלבד. כל שימוש מסחרי ו/או שאינו מסחרי שאינו שימוש מותר כאמור, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, אסור בהחלט.
 • אין לשנות, להעתיק, להפיץ להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהאתר ו/או משירות mapa2go ו/או לעשות בהם כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של מפה, אלא אם מפה התירה זאת במפורש בכתב ומראש.
 • אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו ("קישור עומק") אלא לעמוד הבית בלבד.
 • אין להציג את האתר בעיצוב או בממשק גרפי שונים מאלו שקבע האתר, אלא בכפוף להסכמתה של מפה מראש ובכתב.
 • אין באתר ו/או באמור בו, במפורש ו/או במשתמע, מכוח השתק ו/או בכל דרך אחרת, משום מתן רישיון או זכות להשתמש בסימני המסחר המופיעים באתר ללא ההסכמה מראש בכתב של מפה.
מדיניות הגנת הפרטיות
 • מדיניות הפרטיות העדכנית של אתר מפה נמצאת בכל עת בכתובת זו, והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ שתחזור ותקרא מעת לעת את מסמך המדיניות.
הפרת תנאי שימוש
 • האתר רשאי להפסיק את השימוש שעושה המשתמש באתר ו/או בשירותיו אם לא המשתמש יעמוד באילו מתנאי שימוש אלו וזאת מבלי לגרוע מכל סעד או זכות העומדת לאתר. כמו כן, יהיה על המשתמש לשפות את האתר ו/או מי מטעמו, בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם -ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה.
אחריות ושיפוי
 • מפה אינה אחראית ואינה מבטיחה כי גוף בלתי מורשה לא ישיג גישה למידע אשר נמסר על ידי המשתמשים ו/או ישים ידו על מידע זה. משתמש באתר נוטל על עצמו מלוא האחריות והסיכון הנוגעים לשימוש במערכת ו/או ברשת האינטרנט ו/או בכל מכשיר אחר של המשתמש אשר באמצעותו המשתמש מבקר באתר.
 • מפה ו/או מי מטעמה כולל עובדיה, מנהליה ו/או ספקי המידע שמצוי באתר או במערכת המיפוי, אינם אחראים בשום אופן, במפורש או במרומז, למידע באתר או למידע שמתקבל באמצעות האתר מגורמים ו/או מאתרי אינטרנט אחרים ו/או מרשת האינטרנט בכלל, להתאמתו למטרות המשתמש, לאמינות ו/או לדיוק ו/או לשמישות ו/או לשימוש הנעשה במידע או במפות המופקות במערכת המיפוי.
 • מפה איננה מתחייבת כלפי המשתמשים לזמינות ו/או לתקינות האתר ו/או הקישורים בו ו/או למערכת המיפוי ו/או לנגישות למידע באתר בכל עת או לכך, שבעת השימוש ייגרמו הפרעות או תקלות באתר בין אם בגלל מפה ובין אם בגלל גורם אחר, לרבות תקלות ו/או הפרעות ברשת האינטרנט ובהעברת נתונים באלחוט.
 • המשתמש מצהיר כי ידוע לו ששירות משלוח הודעות טקסט תלוי בזמינות ו/או תקינות של הרשת הסלולארית שלמפה אין כל שליטה עליה. לפיכך, מפה לא תישא בכל אחריות כלפי המשתמש בגין תקלה ו/או כשל שמקורם ברשת הסלולארית.
 • יתכן שתמצא שהמידע והתכנים המוצגים באתר מפה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים, או בלתי מוסריים. במקרה זה נודה אם תיידע את מפה על כך. מובהר כי מפה תפעל בכל מקרה לגופו ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 • מפה מעודדת את המשתמשים להתייחס בזהירות ובביקורתיות למידע המתפרסם ברשת האינטרנט, ובכלל זה מידע שמשתמשים אחרים ו/או עורכי מפה מציגים באתר. ככל שהדברים אמורים במידע מקצועי, יש להתייחס למידע זה בזהירות ובקפידה ולזכור כי המידע האמור איננו תחליף להתייעצות עם אנשי המקצוע המתאימים.
 • המשתמש מסכים ומאשר כי השימוש באתר הינו באחריותו הבלעדית וכי, בין היתר, באחריותו לבדוק ולהעריך את האתר ותכני האתר (כהגדרתו לעיל). השימוש באתר ובתכני האתר הינו "כפי שהוא" ("AS IS") על פי שיקול דעתו הבלעדי של המשתמש. המשתמש מסכים ומאשר כי האחריות לכל סיכון ו/או נזק ו/או הוצאה אשר עשויים להיגרם ו/או אשר יגרמו למשתמש ו/או מי מטעמו כתוצאה מהשימוש באתר ו/או בתכני האתר ו/או שירותי האתר, כולם או חלקם, כולל, בין היתר, כל החלטה שהמשתמש עשוי לקבל בהתבסס על הדיוק, השלמות, האמינות והשימושיות של התוכן, מוטלת עליו בלבד.
 • מפה לא תישא באחריות, מכל מין וסוג, לתוכן מודעות הפרסומת המתפרסמות באתר. מובהר כי הפרסום באתר אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים או המוצרים המוצעים בהן למכירה במידה שתיעשה עסקה בין מבקר לבין גוף מפרסם או גוף שמוזכר או מופנים אליו באתר, עסקה זו תהיה בין הצדדים לעסקה בלבד וללא שום אחריות או מעורבות של מפה.
 • מפה ו/או מי מטעמה אינם אחראים לכל נזק או פגיעה ישירים ו/או עקיפים מכל סוג שהוא, שייגרמו למשתמש כתוצאה משימוש ומהסתמכות על תכני האתר והשירותים המוצעים באתר ו/או במסגרת הדיוורים. למשתמש לא תהיה כל טענה בגין הסתמכותו על המידע שפורסם באתר ו/או במסגרת הדיוורים ועל כך כי כפועל יוצא מכך לא עשה שימוש במקורות מידע אחרים.
 • כמו כן, מפה ו/או מי מטעמה אינם אחראים לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה אשר ייגרמו למשתמשים, מכל סיבה שהיא, כתוצאה מהשימוש באתר, לרבות בין היתר, כתוצאה מכשלים ו/או הפרעות בפעילותם של האתר ו/או אי היכולת להשתמש באתר.
 • המשתמש מתחייב לשפות את מפה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו להם, כולל שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, עקב מעשה או מחדל של המשתמש, לרבות הפרת תנאי שימוש אלה.
שינויים באתר והפסקת השירות
 • מפה רשאית לשנות ו/או לעדכן, להוסיף או לגרוע מהאתר או מהמידע הנמצא בו. מפה רשאית להסיר ו/או להגביל את השימוש ו/או את השירותים באתר או בחלק ממנו לתקופה מוגבלת או לצמיתות לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.
דין ומקום שיפוט
 • על תנאי השימוש יחולו באופן בלעדי דיני מדינת ישראל.
 • כל חילוקי דעות בכל דבר ועניין הנוגע לתנאי השימוש יובאו להכרעתם של בתי המשפט המוסמכים לכך בתל-אביב יפו, ולהם תהיה סמכות השיפוט הבלעדית.