Mapa Logo
www.mapa.co.il 11.12.2018

ימי שישי בכרמל - סיורים מודרכים

סוג טיול מודרך משפחתי
מארגנים: עמותת תיירות כרמלים


תקציר
מחזירים את הצבע לכרמל

עמותת התיירות כרמלים מקיימת בכל יום שישי סיורים בהר הכרמל. מטרת הטיולים היא לתת לקהל הרחב הזדמנות לקחת חלק בשיקומו של ההר אחרי השריפה. הסיור המודרך יוצא מכרם מהר"ל אל שטחי הכרמל הפגועים וממשיך לכיוון קיבוץ בית אורן. בסיור ניתן מידע על התפשטות האש בימי השריפה, על הנזקים ועל תכנית השיקום הצפויה. תשומת לב מיוחדת ניתנת להכרת צמחי הבר האופייניים לכרמל. בתחילת הסיור מקבל כל משתתף פקעות של רקפות כדי לשתול אותן בתום הסיור ולתרום לשיקום הצמחייה בהר.
ההשתתפות בתיאום מראש בלבד. משך הסיור- 4-5 שעות. הסיור מיועד לקבוצות מתקבצות וקיומו מותנה בהשתתפות של 35 אנשים לפחות. הסיורים ברכבים פרטיים, מלווים במדריך. המפגש בשעה 10:00 בתחנת הדלק של דור אלון בעלייה למושבים כרם מהר"ל ועופר.

לפרטים ולהרשמה: מירב אביב-050-5757869, עמותת תיירות כרמלים- 04-8136239/40.

צילום: אמנון שחרור.

מועדי ההופעות וההקרנות התקבלו מהמפיצים. אתר מפה אינו אחראי לשינויים.

פרטים נוספים
בתיאום מראש
עלות למשתתף: 50 ₪ למבוגר, 40 ₪ לילד,החל מגיל 5.
התאמה לילדים מתאים לכל המשפחה


 


© כל הזכויות שמורות, מפה - מיפוי והוצאה לאור בע"מ, מפה אינטרנט בע"מ 2018
הוצאת מפה אינה אחראית לכל תוצאה העלולה לנבוע מטעות,השמטה או שינויים בפרטים המופיעים בתוכן שלעיל