Mapa Logo
www.mapa.co.il 22.11.2019

טורעאן

כתובת טורעאן
אוכלוסיה 11,100
גידול באוכלוסיה (שנתי) 2.3%


יישוב ערבי (מועצה מקומית) בבקעת תירען שבגליל התחתון, 2 ק"מ ממערב לצומת גולני. שמו מופיע גם בכתיב תורעאן.

נהוג לזהות כאן את תרען של התקופה הרומית-ביזנטית. נראה כי הכפר תרען היה יהודי עד סוף התקופה הערבית הקדומה ולאחר מכן התאסלמו תושביו. המקום נזכר בתעודה צלבנית מהמאה ה-13 בצורה טוראן. בסוף תקופת המנדט הגיע מספר תושבי טורעאן ל-1,000 נפש. לאחר מלחמת העצמאות התיישבו בטורעאן פליטים מכפרי הסביבה וב-1959 קיבל היישוב מעמד של מועצה מקומית.

פרטים נוספים
מוסלמים 87.1%
נוצרים 12.9%
אחוז המובטלים 8.9%
שכר ממוצע לחודש (שקלים) 3,751
מכוניות פרטיות (לאלף נפש) 138
זכאים לתעודת בגרות 47.7%
נתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 2006© כל הזכויות שמורות, מפה - מיפוי והוצאה לאור בע"מ, מפה אינטרנט בע"מ 2019
הוצאת מפה אינה אחראית לכל תוצאה העלולה לנבוע מטעות,השמטה או שינויים בפרטים המופיעים בתוכן שלעיל