Mapa Logo
www.mapa.co.il 14.10.2019

שלומי

כתובת שלומי
אוכלוסיה 5,400
גידול באוכלוסיה (שנתי) 1.2%

  

יישוב עירוני (מועצה מקומית) במערב הגליל העליון, 3 ק"מ ממזרח לראש הניקרה. שלומי היה אביו של אחיהוד, נשיא לשבט אשר (במדבר לד 27), שאזור זה היה בנחלתו.

עיירת הפיתוח שלומי נבנתה ב-1956 מדרום לכפר הערבי הנטוש אל-באסה ואוכלסה בעולים מתוניסיה ומרוקו. ב- 1960 היו בשלומי 1,600 תושבים והיא קיבלה מעמד של מועצה מקומית. בגלל תכנונה הלקוי וקירבתה לגבול סבלה שלומי מאז הקמתה מקשיים כלכליים וחברתיים ואוכלוסייתה לא גדלה כמעט (2,400 תושבים ב-1985). בשנות ה-1970 וה-1980 פותחה תעשייה ביישוב (בעיקר מפעלים עתירי ידיים עובדות), ובמחצית הראשונה של שנות ה-1990 נקלטו בו כ-1,000 עולים מחבר המדינות. בשנות ה-1990 משך הדיור הזול בעיירה גם מאות ותיקים מאזור הצפון והוקמה בה שכונת הווילות שלומית. על אף שינויים אלה, שלומי מוסיפה לסבול מקשיים כלכליים, ובהם שיעור גבוה של אבטלה.

באזור התעשייה בצפון-מערב העיירה מצויים שרידי הכפר הערבי אל-באסה. מהשרידים באל-באסה עולה כי המקום היה מיושב בתקופה הרומית-הביזנטית ומאז התקופה הצלבנית ואילך. נהוג לזהות כאן את העיירה בצת הנזכרת בתלמוד ואת לה בסה (לבסה) של התקופה הצלבנית. אל-באסה נזכר ברשימות המס העות'מניות מסוף המאה ה-16 ככפר גדול ובו כ-550 תושבים. ערב מלחמת העצמאות היו באל-באסה כ-2,900 תושבים. רוב תושבי אל-באסה נמלטו ללבנון בתחילת מלחמת העצמאות ומקצתם עזבו את הכפר לאחר כיבושו בידי "ההגנה" במאי 1948. מהכפר הערבי שרדו כנסייה, קבר שייח', בית קברות ובתים שבהם מתגוררות משפחות ערביות אחדות שלא עזבו את הכפר. בתחומי הכפר הנטוש נחשפו גם שרידים קדומים, ובהם שרידי יישוב מהתקופה הרומית, שרידי מנזר ומערות קבורה מהתקופה הביזנטית, ושרידי מיבנים מימי הביניים. ברחוב חוף הים, ליד גן ההרפתקאות, יש אתר ארכיאולוגי פתוח לקהל ובו ריצפת פסיפס מהתקופה הביזנטית.

פרטים נוספים
יהודים 93.2%
אחוז המובטלים 5.5%
שכר ממוצע לחודש (שקלים) 4,857
מכוניות פרטיות (לאלף נפש) 239
זכאים לתעודת בגרות 57.3%
נתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 2006

ראו ערך
בצת , בצת, נחל© כל הזכויות שמורות, מפה - מיפוי והוצאה לאור בע"מ, מפה אינטרנט בע"מ 2019
הוצאת מפה אינה אחראית לכל תוצאה העלולה לנבוע מטעות,השמטה או שינויים בפרטים המופיעים בתוכן שלעיל